Andries Lauwen Crom .
Zoon van Laurens Andriesz Crom .


Kinderen:
 1. Laurens Andriesz Crom .

   Laurens woonde in Lekkerkerk.

   Krimpen a/d Lek, 25-5-1627: Laurens Arisz. Krom als man en voogd over Janneken Jansdr. den Ouder Jan voor hem en zijn erven ten eenre en Arien Jansz. Borsgen (te Kr/L), Pouwels Pietersz. (te Lekkerkerk) als voogden over Pauw Jansz. het weeskind van Jan Pauwensz. (zalr.) verwekt bij voornoemde Janneken Jans.. Laurens met vrouw behouden de landen welke Pauw Jansz. tot deze dag
   toe te Lekkerkerk hadden. Het weeskind krijgt al het land welke Laurens en vrouw te Kr/L op de Noort tot heden toe hadden.

  x 1621   Jannichgen Jans (den Ouden) .
      Dochter van Jan Ariense (Jan Ariensz) den Ouden en ?
   Otr. op 9-3-1621 in Rotterdam.
   Get. bij het huwelijk: Jan Ariense (Jan Ariensz) den Ouden .

   Lourens Andriesse Crom uit Lekkerkerk, aanstaande bruidegom, en Jannetje Janse uit Krimpen, weduwe van Jan Pauwen, aanstaande bruid, bijgestaan door Jan Ariense den Ouden, haar vader, en Gerrit Klaasse, haar oom uit Streefkerk, sluiten een contract van huwelijkse voorwaarden.

   Jannigje was een dochter van Jan Ariens Ouwejan en - waarschijnlijk - Niesje.

   Krimpen a/d Lek, 25-3-1621:
   - Laurens Arisz. Krom gehuwd met Jannichgen Jansdr., geassisteerd met haar vader Jan Ariensz. den Ouden, Jan Gerritsz., Klaesen Arien Janse (haar broer), ten eenre, en
   - Arien Jansz. Borsken, Pouwels Pietersz. als voogden over het weeskind van Jan Pauwensz. ten andere zijde.
   Conditie’s waarop Paulus Jansz. (oom van het kind) aanneemt de vernoemde Jannetgen’s zoon te alimenteren voor 10 jaren voor ƒ 45,-/ jaar, ingaande Petri ad Cathedram 1621. Moet het kind laten leren lezen en schrijven.

   Krimpen a/d Lek, 25-5-1627:
   Rekening voor het weeskind op de derde dag na Pinksteren gepasseerd, door Arien Jansz. Borsgen en Pouwels Pieters. als voogden over Pauw Jansz. zalr.
   Ontvangen van Cornelis Jan Huijbertsz. (te Bergambacht ?) aan rente ƒ 42-10-. Van Cornelis Ariensz. Krom een obligatie groot ƒ 120,- plus ƒ 12,- aan rente. Uit de rekening van 1625 nog ƒ 85-10-0. Uit Streefkerk ontvangen ƒ 14,- en ƒ 9,-. Totale ontvangst is ƒ 283,-.
   Uitgaven: o.a. een obligatie aan Grietgen Ariens. ƒ 108,-, 2 jaar houden van het kind door zijn oom Laurens à ƒ 45,- per jaar, de rente van een rentebrief te Ridderkerk ƒ 36,-, aan de chirurgijn ƒ 14,-, Laurens Ariensz. aan diverse betalingen ƒ 53-10-0, etc.
   Batig saldo is ƒ 196-4-8 welke onder Pouwels Pietersz. berust.

  6 kinderen


 2. Maerten Andriesz Crom , † <1662 .

  x   Adriaentje Jacobs .

  8 kinderen


 3. Marrigje Andriesse (Maertgen Andries) Crom , † <1655 .

   Zij trouwde rond 1620 met Tijs Willems. Kinderen: Andries, Sijgje en Annigje.

  x ±1620   Tijs Willemse .

   Rotterdam, 10-10-1654: Maerten Andriesz Crom van Lekkerkerk, Tijs Willems, als vader en voogd over zijn kinderen, verwekt bij Maertgen Andriesdr za., Arijen Jans, man van Aechien Andriesdr, Andries Lourisz, meerderjarige zoon van Louris Andriesz, mede voor zijn andere broer en zusters, allen erfgenamen van Geertgen Andriesdr Crom, weduwe van Hendrick Cornelisz van Streefkerck, aldaar gewoond hebbend maar overleden te Lekkerkerk, hun zuster, schoonzuster en moeije, hebben de boedel verdeeld.

  3 kinderen


 4. Aechien Andries Crom .

  x   Arijen Jans .

   Rotterdam, 10-10-1654: Maerten Andriesz Crom van Lekkerkerk, Tijs Willems, als vader en voogd over zijn kinderen, verwekt bij Maertgen Andriesdr za., Arijen Jans, man van Aechien Andriesdr, Andries Lourisz, meerderjarige zoon van Louris Andriesz, mede voor zijn andere broer en zusters, allen erfgenamen van Geertgen Andriesdr Crom, weduwe van Hendrick Cornelisz van Streefkerck, aldaar gewoond hebbend maar overleden te Lekkerkerk, hun zuster, schoonzuster en moeije, hebben de boedel verdeeld.


 5. Geertgen Andriesse Crom , * ±1585 , † Lekkerkerk <1655 .

   Rotterdam, 10-10-1654: Maerten Andriesz Crom van Lekkerkerk, Tijs Willems, als vader en voogd over zijn kinderen, verwekt bij Maertgen Andriesdr za., Arijen Jans, man van Aechien Andriesdr, Andries Lourisz, meerderjarige zoon van Louris Andriesz, mede voor zijn andere broer en zusters, allen erfgenamen van Geertgen Andriesdr Crom, weduwe van Hendrick Cornelisz van Streefkerck, aldaar gewoond hebbend maar overleden te Lekkerkerk, hun zuster, schoonzuster en moeije, hebben de boedel verdeeld.

  x ±1616   Hendrick Cornelisz .


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.