Pieter Pietersz (den) Danser , † ±1589.
Zoon van ? .


x <1555
    Neeltgen Cornelisse , † ±1605.
Kinderen:
 1. Job Pietersz Danser , † <3-6-1604 .

   Job Pietersz Danser werd vermeld op 6-12-1590. Hij liet bij zijn overlijden een weeskind na.

   Op 3-5-1604 was er een geschil gerezen tussen de voogden van het weeskind van Jop Pietersz Danser, ter eenre, en Neeltgen Cornelisdr., grootmoeder van het voornoemde weeskind ter andere zijde. Het geschil betrof een waarbrief van 100 gld.

   Op 21-1-1606 was Jan Pietersz. Vekemans administrateur van de goederen van het weeskind van Jop Pietersz. Dansser.


 2. Cornelis Pietersz Danser .

   Cornelis Pietersz Danser werd vermeld op 21-1-1606/


 3. Marike Pietersdr den Danser , *Dordrecht ±1550 .

   Marijke Pieters, weduwe van Geert Roockus, wordt op 21-1-1606 vermeld.

  x Dordrecht 11-1574   Geert Roeckus (Gerrit Roken) , † <5-1601.

   Op 6-12-1590 compareerden:
   - Geert Roeckus, schipper, als man en voogd van Mariken Pietersdr. voor zich zelf, en
   - Thijs Pietersz., schipper, voor zich zelf en als voogd van de nagelaten weeskinderen van wijlen
   - Michiel Pietersz., zijn broeder, en
   - Job Pietersz., zijn broeder, die hij in deze beloofde te houden als zichzelf.
   Allen waren efgenamen van Pieter Pietersz. Danser.

  x Dordrecht 13-5-1601   Jochem Michielsz .


 4. Michiel Pietersz , * ±1554 , † <1591 .
   Op 19-11-1585 werd een verklaring afgelegd door Michiel Pietersz., 30 jaar, en Mathijs Pietersz., 22 jaar, beiden schippers en burgers van Dordrecht.

   In 1586 werd Michiel Pietersz als schipper vermeld.
   Hij liet kinderen na.


 5. Mathijs Pietersz (Thijs Pietersz) Danser , *Dordrecht ±1563 , † <6-1606 .

  x 1586   Wijnke Adriaen Godschalckdr , *Dordrecht ±1561 .

  4 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.