Adriaen (Arien Robben) Decker , * 1621 , ~Sprang 19-9-1621 , † Vrijhoeve-Capelle 31-1-1703.
Zoon van Robbrecht Henrick Henricxssen (Robbrecht Hendricksz) (de) Decker en Grietken Jans (Geerke Jans) Oerlemans .


× Sprang 3-2-1650 (otr ’s-Grevelduin-Capelle 6-1-1650)
    Peeterke Claessen Trip , * ±1632 , ~’s-Grevelduin-Capelle 30-1-1633 , † Vrijhoeve-Capelle 1-10-1702.
Kinderen:
 1. Henric Adriaens Deckers , * 1651 , ~’s-Grevelduin-Capelle 19-3-1651 .
   Daoopget. Beatris Robben Decker en Anneken Gemansdr.


 2. Marijtgen Adriaens Deckers , * 1653 , ~’s-Grevelduin-Capelle 6-8-1653 .
   Doopget. de ouders van de moeder en Janneken Robben.

   Maria Adriaans Deckers, j.d., en Jan Gerritse Hoevenaar, j.m., beijde geboortigh en woonagtigh tot Cappell, sijn den 4 februar 1700 in ondertrouw aangeteekent, getrouwt alhier den 21 februar, den 22 febr. een trouwbrief gegeeven. Yeder onder de classis van 3 gld.


 3. Adriaen Adriaensen Deckers , * ±1656 , ~’s-Grevelduin-Capelle 11-2-1657 .
   Doopget. Beatrix Robben en Annetgen Gemans.

   Datum uts [17 FEbruarij 1718 in Capelle] Compareerde Adrianus Deckers, den welke verclaerde wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aen en tot behoeff van Peeter Jans Paens, een geregte vierdepart in een parceel gronde, moeren, putten en cuijlen, groot int geheel ontrent sesrien hond, genaemt de Cauwen, ofte soo groot en klijn alst ten weste en t’eijnde de Nieuwvaert in den Endenest gelegen is, onbedeelt met Jan Eelen Nieuwenhuijsen, Arien Anthonise van Pas en Claes Roosenbrant, belent Zuijden Jan Eelen Nieuwenhuijsen cum sius, Noorden
   den cooper en Jan van Tilborg en anderen, strekkende van der halver Nieuwvaert aff, westwts op , tot den Quecel toe, ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen en andere nabuurlijke regten, met regt daer uijtgaende, voorts gelooft hij verkooper den kooper in’t voorsr vierdepart te vrije en waren naer den regten van Zuijt Hollandt, en alle voorcommer, Calangie en aentael dier op is, aff te doen tot desen dage toe. Present en dagh, datum uts. Parthijen verclaren de cooppenningen gereet en vuldaen te wesen ter somme van vijfftien gld.

  × Capelle (NB) 17-4-1678   Maria Adriaens Kuijl .
   Otr. op 24-2-1678 in ’s-Gravenmoer.
   Adriaen Ariens Decker, j.m. van Cap., & Mariken Arisse Kuijl, j.d. van sGm, ot. sGm.

   Marie Arisse Cuyl.

  8 kinderen


 4. Dingena Arisse (Dingetje Ariens) Deckers , * ±1658 , ~’s-Grevelduin-Capelle 5-1-1659 , † <1-4-1692 .

   Op 25-2-1692 in Capelle Compareerde Jan Eelen Nieuwenhuijsen, weduwenaer van Dingetje Ariens Deckers, ende heeft aengenomen van Adriaen Adriaens Deckers als oom ende voocht sijn drie kinderen, Anthonij, Rob ende Geertruijt, bij Dingetje.
   Toegevoegd: Op 14-8-1711 sijn Anthonij Roosenbrant x Geertruij Nieuwenhuijsen ende Rob Nieuwenhuijsen voldaen.

  × ’s-Grevelduin-Capelle 7-2-1683   Johannes (Jan Elants) van Nieuwenhuijsen , * 1659 , ~’s-Grevelduin-Capelle 2-11-1659 .
      Zoon van Elant Teunisse van den Nieuwenhuijsen en Lijsbet Janssen (Lijsken Jans) (de Looper) .
   Otr. op 22-1-1683 in ’s-Grevelduin-Capelle.

   Jan Eelen Nieuwenhuijsen had nakomelingen.

   Datum uts [17 FEbruarij 1718 in Capelle] Compareerde Adrianus Deckers, den welke verclaerde wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aen en tot behoeff van Peeter Jans Paens, een geregte vierdepart in een parceel gronde, moeren, putten en cuijlen, groot int geheel ontrent sesrien hond, genaemt de Cauwen, ofte soo groot en klijn alst ten weste en t’eijnde de Nieuwvaert in den Endenest gelegen is, onbedeelt met Jan Eelen Nieuwenhuijsen, Arien Anthonise van Pas en Claes Roosenbrant, belent Zuijden Jan Eelen Nieuwenhuijsen cum sius, Noorden
   den cooper en Jan van Tilborg en anderen, strekkende van der halver Nieuwvaert aff, westwts op , tot den Quecel toe, ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen en andere nabuurlijke regten, met regt daer uijtgaende, voorts gelooft hij verkooper den kooper in’t voorsr vierdepart te vrije en waren naer den regten van Zuijt Hollandt, en alle voorcommer, Calangie en aentael dier op is, aff te doen tot desen dage toe. Present en dagh, datum uts. Parthijen verclaren de cooppenningen gereet en vuldaen te wesen ter somme van vijfftien gld.

  3 kinderen


 5. Lijsbeth Arisse Deckers , * ±1660 , ~’s-Grevelduin-Capelle 30-1-1661 , † Capelle (NB) 29-10-1702 .

  × ’s-Grevelduin-Capelle 19-2-1689   Antonis Jansen van Pas , * 1659 , ~Capelle (NB) 25-12-1659 , † 1691.

  × Capelle (NB) 10-1-1694   Ariaen Gerritse (Arien Gerritse) Snijder , * 1662 , ~’s-Grevelduin-Capelle 10-9-1662 .
      Zoon van Geerit Jansen Snijder en Joostken Ariens Smits .
   Otr. op 26-12-1693 in Capelle (NB).
   Arie Girritze Snijder, j.m. van Cappel, met Lijsbet Ariensse Deckers, weduwe van Antonij Jansse van Pas, van Cappel, op de Hoogevaert. Den 26 Decembris 1693. Getrouwt aldaer den 10 Januarij 1694. Den trouwbrief uijtgedeelt den 12 dito.

   Arie Girritse Snyder.

  6 kinderen


 6. Marie Adriaans Deckers , * 1662 , ~’s-Grevelduin-Capelle 8-10-1662 .


 7. Claes Ariens Deckers , * 1665 , ~’s-Grevelduin-Capelle 5-7-1665 .


 8. Geertruijd Adriaens Deckers , * 1666 , ~’s-Grevelduin-Capelle 26-12-1666 , † Capelle (NB) 21-2-1749 .

  × ’s-Grevelduin-Capelle 15-10-1690   Michiel Claessen van der Saken , * ±1660 , ~’s-Grevelduin-Capelle 23-1-1661 , † Capelle (NB) 19-12-1704.
      Zoon van Claes Cornelisse van der Saken en Lijsken Jansen ( Snijder) .
   Otr. op 30-9-1690 in ’s-Grevelduin-Capelle.
   Michiel vander Saaken in houwelijck hebbende Geertruijt Ariensen Deckers, wordt in feb. 1703 genoemd.

   Zoon van Claes Cornelisse van der Saken en Lijsken Jansen (Snijder).

  × ’s-Grevelduin-Capelle 29-3-1705   Andries Peterse de Bruin , * 1671 , ~’s-Grevelduin-Capelle 8-11-1671 , † ’s-Grevelduin-Capelle 3-5-1741.
      Zoon van Peter Joosten de Bruijn en Magdalena Andriesse (Leentken Driesen) Luijx .
   Otr. op 12-3-1705 in ’s-Grevelduin-Capelle.
   Den 12 Maart 1705 sijn op schriftelijke last en onze van schepene tot Cappel in ondertrouw opgenomen Andries Peterse de Bruin, j.m., won. in de Vrijhoeve, met Geertruijd Ariens Dekkers, weduwe van Michiel vander Saken, won. tot Cappel. Getrouwt 29 Maart.
   Kinderen: Pieter (2x), Ariaen en Michiel.

   Zoon van Peter Josten de Bruijn (1641-1705) en Leentje Andriesse Luijks (*1639).

  × ’s-Grevelduin-Capelle 23-9-1742   Willem Soeters , * 1666 , ~’s-Grevelduin-Capelle 26-12-1666 , † Capelle (NB) 21-2-1749.
   Otr. op 30-8-1742 in ’s-Grevelduin-Capelle.
   Willem was weduwnaar van Maria de Roon.

   Willem Soeters was weduwnaar van Maria de Roon.

  10 kinderen


 9. Anneken Deckers , * 1668 , ~’s-Grevelduin-Capelle 11-11-1668 , † <1675 .


 10. Hendrick Ariens Deckers , * 1671 , ~’s-Grevelduin-Capelle 2-8-1671 .


 11. Anneken Adriaens Deckers , * 1674 , ~’s-Grevelduin-Capelle 2-9-1674 .

  × Capelle (NB) 20-12-1693   Heijliger Geeritsen Lauwenden .
   Otr. op 27-11-1693 in Capelle (NB).
   Anno 1693. Helliger Gerritze Lauwende, j.m., met Anneken Ariensse Deckers, j.d., beijde woonagtig op de Hoogevaert, ondertrouwt den 27 Novembris 1693, getrouwt tot Cappel, den 20 Decembris, met afhaelinge van den trouwbrief den 24 Decembris.

   Capelle, februari 1703: Erffdeelinge voor regt aan Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Dappel aangebragt bij Adriaan Ariensen Deckers, Michiel vander Saaken in houwelijck hebbende Geertruijt Ariensen Deckers, Heijliger Geeritsen Lawenden in houwelijck hebbende Anneken Ariensen Deckers, Jan Eelen Nieuwenhuijsen als vader ende voogt over Rob en Geertruijt Jan Nieuwenhuijsen, verweckt aan Zal: Dingena Ariensen Deckers, mitsgaders Arien Geerits Snijder als vader en Adriaan Ariensen Deckers, neffens Jan van Pas als vooghden over Arien Anthonisen van Pas en Geerit Ariensen Snijder, kinderen van Lijsbet Ariensen Deckers, alle kinderen en kints kinderen van Zal: Arien Robben Deckers en Peeterken Claassen Trip. Ende dat vande erffgoederen achtergelaaten en metter doot ontruijmt bij de voorsr Arien Robben Deckers en Peeterken Claasen Trip.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.