Willem Claess Deventer .
Zoon van Claes Willemsz Deventer (??) en Adriana Joosten (??) .


x
    Anneke Herberts Sprong , * ±1618 , † <8-1649.
x <9-1644
    Willemke Jans de Haen , † <10-1650.    

    Dochter van Jan Willemss de Haen en Aefke Jans .

RECHTSBOVEN: De omgeving van Leerdam in 1665

Kinderen:
 1. Arien Willemss Deventer .

   Everdingen, 20-5-1620: Johan Christiaensz substituut richter, Aert Ghijsbertsz DE KEIJSER, Cornelis Pellen en Wigger Hubertsz schepenen. Jan Cornelisz DE WEERDT X Marijcken Cornelisd (wettig geboorte) en Adriaen Willemsz DEVENTER X Anneken Cornelisd (wettig geboorte) en overzulks gezamenljke erfgenamen van hun vader en schoonvader Cornelis Jansz, renuncieren hun erfenis tbv hun aangehuwde stiefmoeder Marijken Cornelis Jansz wde.


 2. Sara Willems Deventer , ~Leerdam 2-1622 .

   Leerdam, 29-5-1635:
   Willem Claess DEVENTER X Anneke Herberts za, te eenre, en Herberen Janss als bestevader en bloedvoogd van hun 6 kinderen n.l. Sara, Claes, Jan, Neeltie, Arien en Bastiaentie Willemss, te andere; deling: het jongste kind Bastiaentge Willemss zal opgevoed worden door haar grootouders Herberen Janss X Jantien Bastiaens.

  x   Lambert Arienss .
   Leerdam, 1-6-1650:
   - Jan Herbertss, Abraham Claess DEVENTER X Maeijke Herberts en Floris Janss X Barberke Herberts, te eenre, en
   - Willem Claes DEVENTER voorhemzelf, Lambert Arienss X Sara Willems, Claes en Jan Willems, Aelbert VAN NIEUVELT Ottenss als voogd v/h onm weeskind van Anneke Herberts za X de voorn Willem Claess, te andere, deling en wel als volgt:
   - Jan Herbertss, Abraham Claess DEVENTER en Floris Janss: hofstede groot 4m op Loosdorp, bov Arien Janss VAN CLEEFF en ben Abraham VAN VEEN,
   - Willem Claess DEVENTER en de kinderen: 2½m op Oud Schaijk, bov Zijne Hoogheid en ben Lau Teunissen.

   Lambert Arienss wordt bij een erfdeling in juni 1650 geneomd als man van Sara Willems [Deventer].


 3. Claes Willemsz Deventer , ~Leerdam 2-1624 , † ±1625 .


 4. Claes Willemsz Deventer , ~Leerdam 7-1625 .

  x ±1654   NN. , * ±1630 .

  7 kinderen


 5. Johannes (Jan Willems) Deventer , * 1628 , ~Leerdam 6-1628 .

   Jan Willems wordt op 1-6-1650 genoemd in Leerdam samen met o.a. Willem Claes DEVENTER voorhemzelf, Lambert Arienss X Sara Willems en Claes Willems.


 6. Bastiaentge Willemss Deventer , ~Leerdam 2-1634 .

   Leerdam, 29-5-1635:
   Willem Claess DEVENTER X Anneke Herberts za, te eenre, en Herberen Janss als bestevader en bloedvoogd van hun 6 kinderen n.l. Sara, Claes, Jan, Neeltie, Arien en Bastiaentie Willemss, te andere; deling: het jongste kind Bastiaentge Willemss zal opgevoed worden door haar grootouders Herberen Janss X Jantien Bastiaens.


 7. Neeltie Willemss Deventer , ~Leerdam 2-1639 .

   Leerdam, 1-6-1650:
   - Jan Herbertss, Abraham Claess DEVENTER X Maeijke Herberts en Floris Janss X Barberke Herberts, te eenre, en
   - Willem Claes DEVENTER voorhemzelf, Lambert Arienss X Sara Willems, Claes en Jan Willems, Aelbert VAN NIEUVELT Ottenss als voogd v/h onm weeskind van Anneke Herberts za. X de voorn. Willem Claess, te andere, deling en wel als volgt:
   - Jan Herbertss, Abraham Claess DEVENTER en Floris Janss: hofstede groot 4m op Loosdorp, bov Arien Janss VAN CLEEFF en ben Abraham VAN VEEN,
   - Willem Claess DEVENTER en de kinderen: 2½m op Oud Schaijk, bov Zijne Hoogheid en ben Lau Teunissen.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.