Adriaentge Lauweris (Adriaentgen Lauwen) van Dijck , * ±1620 , [] Mijnsheerenland 7-2-1673.
Dochter van Lauweris Querijnsz (Lauris Crijnenz) van Dijck (?) en Neeltgen Adriaens Hoosge (?) .


x <4-1643
    Simon Anthonis Simons (Sijmon Thonisz) Stoutgenswech , † 1654.
x ±1655
    Johan Isbrantsz (Jan Isbrantsz) Westdijk , † ±1657.    

    Zoon van IJsbrant Pieters ( Westdijk) en Emmetje .
x (otr Westmaas 19-11-1662)
    Leendert Pietersz Bisdom , † Stougjesdijk 22-11-1676.    

    Zoon van Pieter Aerdse Bisdom (?) en Jannigje Jansdr (?).
Kinderen:
 1. Neeltje Sijmonsdr Stoutgenswech .

   Neeltgie was de oudste dochter van Adriaentge Lauweris en zou 25 Car. gld. krijgen volgens haar moeder’s testament van 17-9-1661.


 2. Lauweris Simonsz van Dijck , † <1681 .

  x >1654   Adriaentje Hendricks van der Kars , * ±1630 , † >1689.

  3 kinderen


 3. Anthonis Simonts (Tonis Sijmons) van Dijck , † >4-1689 .

   Teunis Simons van Dijck wordt op 14-7-1677 in Mijnsheerenland vermeld.

   Een huis met erf, de berg en keet van Leendert Pieters Bisdom aan de Stougjesdijk onder Mijnsheerenland worden op 12-10-1678 gekocht door Teunis Simons van Dijk.

   Inventaris der goederen van de voortvluchtige Tonis Simons van Dijk aan de Stougjesdijk, werd opgemaakt op 17 mei 1689.

   Mijnsheerenland, 23 mei 1689: Cornelis van der Graeff, curateur van de boel Tonis Symons van Dijck, verveilt enig vlas,
   hout en takkenbossen.


 4. Tona Simonts , † >1677 .

   Tona Simonsen zou verschillende goederen met paard en wagen uit het sterfhuis [van Leendert Pieters Bisdom] hebben laten wegvoeren tot op de hofstede van de Heer van Singen in de Greup. Jan Ariensen Pieck gezien heeft dat Tona achter op de wagen heeft gezeten. Zo werd op 12-10-1678 verklaard.

   Adriaentje Heijndricks, weduwe van Lauweris Simonts, Soetje Jans, weduwe van Arien Simonts, Anthonis Simonts, vader van Simon Anthonisse, die gehuwd is geweest met Adriaentje Lauwen, die later getrouwd is met Leendert Pieters Bisdom, worden op 7 mei 1680 genoemd, samen met Pieter Simonts, Tona Simonts en de erfgenamen van Maria Simonts.


 5. Maria Simonts , † <1681 .


 6. Pieter Sijmonsz op den Dijck , * 1643 , ~Oud-Beijerland 15-3-1643 , † Poortugaal ±26-12-1703 .
  Get. bij de overl. aangifte: Lijntje Crijnen (Lijntje Crijnen Witte) Vrijlandt .
   Lijntje Krijne gaf op 26-12-1703 voor de gaarder te Poortugaal het lijk aan van haar stiefvader Pieter Simons Opden Dijck.

   Pieter was een zoon van Simon Anthounisz. Stougenswegh, heemraad van Mijnsheerenland, en Ariaentgen Lauwen van Dijck.

  x Poortugaal 1683   Hilletgen Jans (Hillitie Jans) Vrijlandt , *Pernis ±1650 , † Poortugaal ±2-4-1710.
      Dochter van Jan Jans de Oude Vrijlandt en Neeltge Leenderts Welhoek .
   Otr. op 11-9-1683 in Mijnsheerenland.
   Pieter was j.m. wonende in Mijnsheerenland. Hilletje was weduwe van Crijn Witte. Kinderen o.a. Simon, Grietje, Machteltje, Willem, Krijn en Pietertje.
   Op 2-4-1710 gaf de armmeester van Poortugaal voor de gaarder aldaar het lijk aan van ’Hilletje Jans Vrijlandt of Optendijck’.
   Geboren vóó 1653.

   O.a. in akten van 17-6-1676 en 10-6-1679 is Crijn Witten, als getrouwd zijnde met Hilletgen Jans, genoemd als mede-erfgenaam van haar overleden vader Jan Jans Vrijlant.

   Bij akte van 10-8-1686 belastte Hilletie’s tweede man Pieter Sijmonsz op ten Dijck de hofstede met ca. 7 gemeten te Poortugaal met een schuldbrief van 1000 Car. gld. ten behoeve van grootschipper Bontekra[e]ij. De brief werd later geroyeerd.

   Pieter Simons Opdendijck droeg de hofstede met ca. 7 gemeten 250 roeden in de polder Welhoek onder Poortugaal bij akte van 17-9-1690 voor 2000 Car. gld. over aan juffr. Agata van der Waert van Witsenburgh, weduwe van de heer en mr. Nicolas van Driel.

  8 kinderen


 7. Arien Simonts van Dijck , * <1655 , † <1681 .

  x   Soetje Jans .

   Adriaentje Heijndricks, weduwe van Lauweris Simonts, Soetje
   Jans, weduwe van Arien Simonts, Anthonis Simonts, vader van Simon Anthonisse, die gehuwd is geweest met Adriaentje Lauwen, die later getrouwd is met Leendert Pieters Bisdom, worden op 7 mei 1680 genoemd.


 8. Emmitgie Jansdr (Emmeken Jans) Westdijk , * ±1655 .

   Emmeken Jans Westdijck en Mels Leendertsen Jonckind lieten op 1-6-1692 in Willemstad een zoon Leendert dopen.

  x   Mels Leendertsen Jonckind .

  1 kinderen


 9. Maria Jansdr Westdijk , * ±1656 .


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.