Pleun Pietersz Dijckhuijsen , * ±1650 .
Zoon van Pieter Jansse Dichuijsen en Ingettie Adriaens Polderdijk .


x Cillaarshoek 13-5-1674
    Margrieta (Grietje Janse) ( Dorst) , *Cillaarshoek ±1650 .
Kinderen:
 1. Maaike Pleune Dijckhuizen , * 1675 , ~Cillaarshoek 3-3-1675 .

  x Cillaarshoek 8-5-1707   Jan Aerde van Es , * 1674 , ~Maasdam 23-9-1674 , † 18-8-1727, [] Numansdorp .

  6 kinderen


 2. Cornelia Pleunen Dijckhuijsen , * 1677 , ~Cillaarshoek 20-6-1677 , † ’s-Gravendeel 22-3-1738 , [] ’s-Gravendeel 24-3-1738.

  x Cillaarshoek 12-4-1700   Dirck Cornelisse de Quartel , *’s-Gravendeel ±1669 , † ’s-Gravendeel ±4-7-1754, [] ’s-Gravendeel ±8-7-1754.
      Zoon van Cornelis Dirksz de Quartel en Ariaentje Leenderts ’t Jong .
   Otr. op 18-3-1700 in ’s-Gravendeel.
   Den 18 maert 1700 ontfangen van Dirck Cornelis Quartel sigh ten huwel.: begeven willende met Cornelia Pleunen Dickhuijsen, jonge dogter van Sillaershoeck, en aengevinge gedaen hebbende onder de classis van drie gulden, dus ƒ 3:0:0.
   Kinderen o.a. Ariaantje, Pleun, Grietje, Cornelis en Arij.
   den 4 dito ontf. van Cornelis Dirken Quartel drie gulden wegens ’t Regt van begraven van zijn vader Dirk Corn. Quartel, f3.-.-.

   Dirk Cornelisse Quartel werd op 31-10-1742 benoemd tot voogd over Seijtje Pieterse Dikhuijsen.
   Beroep: Schepen van ’s-Gravendeel van 1708 tot 1709
   Beroep: Schepen van ’s-Gravendeel van 1719 tot 1720
   Beroep: Bouwman onder ’s-Gravendeel van 1724 tot 1724

   Get. bij de overl. aangifte: Cornelis Dirkse de Quartel .
   Dirck Cornelisse trad op als getuige bij de overlijdensaangifte van Aerijaentje Dircxs Quartel , de overlijdensaangifte van Cornelis Dirksz de Quartel , de begrafenis van Ariaentje Leenderts ’t Jong .

  7 kinderen


 3. ?? Jan Pleune Dijckhuijsen , * ±1679 .


 4. Ingetie Pleunen Dijckhuijsen , * 1681 , ~Cillaarshoek 20-7-1681 , † ±1682 .


 5. Ingetje Pleunen Dijckhuijsen , * 1683 , ~Cillaarshoek 20-6-1683 .
  Ingetje Pleunen trad op als getuige bij de geboorteaangifte van Huig Pieters Barendregt .

  x 1705   Teunis Huijgen Snaijer , * 1680 , ~Cillaarshoek 14-4-1680 .
      Zoon van Huig Cornelissen Snaijer en Maria Teunisse (Marijtje Teunisse) Coppen .
   Otr. op 8-4-1705 in Cillaarshoek.
   Kinderen: Marijken (2x), Pleun, Huijgh, Aert, Barbera en Grietje (die trouwde met Cornelis van Dongen).
   Tweeling.

   Tweeling met Cornelis.

  7 kinderen


 6. Jannechie Pleunen Dijckhuijsen , * 1686 , ~Cillaarshoek 31-3-1686 .
  Jannechie Pleunen trad op als getuige bij de doop van Grietje Janse van Es , de doop van Job Willems Dorst , de doop van Jannigje Janse van ’t Hof .

   Jannechie was doopgetuige bij de doop van Job Dorst op ~17-1-1725 in Cillaarshoek, zoon van Willem Joppen Dorst en Dirkie Teunis van Loenen.

  x Cillaarshoek 8-4-1708   Gijsbert Pietersz Hoogvliet , * 1676 , ~Cillaarshoek 19-7-1676 , † ±1723.
      Zoon van Pieter Ooborsz Hoogvliet en Neeltie Dircks ( Reijerkerk) .
   Otr. op 16-3-1708 in Cillaarshoek.
   Overleden op of voor 27-4-1725. Op die datum wordt Jannetje genoemd als weduwe. In 1719 leefde hij nog.

   Sint-Anthoniepolder (SAP), 3-8-1720: Gijsbert Pieters van Hooghvliet verkoopt aan Dirck Pieters van Hooghvliet: 2 m. 45 roe land hem aangekomen van zijn moeder Neeltie Dircks Rijerkerk, SAP.

   Sint-Anthoniepolder, 15-11-1721: Trp. 2 m. 150 roe weiland. Dirk en Gijsbert Pieters van Hoogvliet voogden over de weeskinderen van Urbert van Hooghvliet aan Wouter L. van Asper. Obligatie tbv Marij Jans van Houck f 700,-.
   Beroep: Schepen te Cillaarshoek van 1711 tot 1711

  x Cillaarshoek 27-4-1725   Pieter Cente Block , * 1695 , ~Cillaarshoek 18-9-1695 .
      Zoon van Vincent (Cent Gabrielsz) Block en Leentje Pieters van de Polder .
   Pieter Centensen was weduwnaar van (1) Maria Pietersdr Moerkerken en (2) Lijntje Dirksdr van der Wiel, met wie hij rond 1723 trouwde.

   Pieter Centensen Blok was wellicht bakker in Cillaarshoek.
   Hij was een zoon van Vincent Gabrielsz Block, schoolmeester te Cillaarshoek, en Leentje Pietersdr van de Polder. Vincent Gabrielse was weduwnaar van Josijntje Adriaense Verhoeven.

  11 kinderen


 7. Pieter Pleunen Dijckhuijsen , * 1688 , ~Cillaarshoek 7-11-1688 .

  x Cillaarshoek 16-10-1712   Ingetie Ariens van Dongen , * ±1690 .
      Dochter van Adriaan Cornelissen (Arij Cornelisz) van Dongen en Sijchien Bastijaens (Sijtjen Bastiaanse) Bestebreur .
   Otr. op 1-10-1712 in Cillaarshoek.

   Ingetje Ariens van Dongen was op 22-12-1715 in Maasdam getuige bij de doop van Neeltje Bestebroer, dochter van Ingetje’s zuster Catelijntje.

   Ingetie Ariens trad op als getuige bij de doop van Neeltje Cornelisse Bestebreur , de doop van Ariaantje Hofman , de doop van Arij Pieters Langeweg , de doop van Pieter Thomasse Alblas , de doop van Pleuntje Pieters Langeweg , de doop van Teuntje Thomasse Alblas .

  4 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.