Arijen Leendersz (Arien Lenertsz) Dijcxman , † >1654.
Zoon van ? .


×
    Annitge Pietersdr .    

Kinderen:
 1. Pieter Aerjense Dijcxman , [] Rotterdam, Hillegersberg 29-10-1698.
  Pieter Aerjense trad op als getuige bij de doop van Pieter Jans de Bruijn .

   Op 11-3-1646 werd een Pr. Arijenss Dijcxman in Hillegersberg vermeld.

   Te Hillegersberg op 15-5-1686 zijn gekomen Pieter Ariensz Dijksman en Barbara Jans Keet, weduwe van Cornelis Ariensz Dijksman, en zij hebben verkaveld.
   Aangegeven door Cornelis Dijcxman.

  × <1658   Annetje Cornelisse .

   Te Hillegersberg op 22-2-1657 is sprake van Pieter Ariensz Dijksman, gehuwd met Annetje Cornelisse, die één van de erfgenamen is van wijlen Adriaan Bouwense en zijn weduwe Maritge Jans Zeeuwen.

   Te Hillegersberg op 24-4-1666 comp. Ariaentje Pieters ’t Hooft, weduwe van Pieter Cornelisz Cleijwegh, geassisteerd met Cornelis Cornelisz, haar gekozen voogd, en heeft verticht tegen Cornelis Cornelisz Cleijwegh en Pieter Ariens Dijksman, als geordonneerde voogden over de nagelaten weeskinderen van Pieter Cornelis Cleijwegh en dat van al de goederen.

   Te Hillegersberg op 24-4-1666 zijn gekomen Ariaentje Pieters ’t Hooft, weduwe van Pieter Cornelisz Cleijwegh, geassisteerd met Cornelis Corsz, haar gekozen voogd, en heeft uitkoop gedaan tegen Cornelis Cornelisz Cleijweg en Pieter Ariensz Dijksman als voogden over:
   - Cornelis Pieters, oud 15 jaar,
   - Jacob Pieters, oud 12 jaar, en
   - Marijtje Pieters, oud 8 jaar,
   nagelaten weeskinderen van Pieter Cornelisz Cleijweg, bij haar, Ariaentje Pieters, verwekt.

  5 kind(eren)


 2. Ingetgen Ariens ( Dijcxman) , † <1653 .

   Te H’berg werd op 18-1-1655 een rekening opgemaakt. Genoemd wordt Arien Leendertsz Dijcxman als voogd van het kind van Ingetgen Ariens, van wie vader is Lenert Jacobsz Scheepmaker.

  ×   Lenert Jacobsz Scheepmaker .

   Lenert was een zoon van Jacob Maartsz Scheepmaker, die op 17-4-1652 werd genoemd als weduwnaar van zaliger Trijntje Cornelisse.

   Te Hillegersberg op 17-10-1652 comp. Lenert Jacobsz scheepmaker, weduwnaar van Ingetje Ariens, en heeft verticht tegen Arien Lenertsz Dijksman, als grootvader en geordonneerd voogd over Maerten Lenertsz, zijn kind, geprocreëerd bij Ingetje Ariens.

   Te h’berg op 28-3-1652 comp.
   - Jacob Maertensz, scheepmaker, weduwnaar van Trijntje Cornelisse, en heeft verticht tegen
   - Cornelis Vrancken Broer, gehuwd met Magdaleentje Jacobs,
   - Cornelis Jacobsz en
   - Lenert Jacobsz, beiden voor hun zelf,
   - Lenert Philipsz gehuwd met Annetje Jacobs en
   - Willem Thomasz gehuwd met Leijntje Jacobs;
   Zij zijn allen kinderen en erfgenamen van Trijntje Cornelisse.

   Te H’berg op 17-4-1652 zijn bijeen gekomen Jacob Maartsz Scheepmaker, weduwnaar van zaliger Trijntje Cornelisse, voor
   d’ene helft ter eenre en Cornelis Vranck Broer als gehuwd Magdaleentje Jacobs, Cornelis Jacobsz en Lenert Jacobsz, beiden voor zichzelf en Lenert Philipsz gehuwd met Annetje Jacobs en Willem Thomasz, wonende te Bleiswijk, gehuwd met Wijntje Jacobs, allen kinderen en erfgenamen van Trijntje Cornelisse voornoemd voor de andere helft. Zij hebben verkaveld.

   Te H’berg op 19-3-1654 zijn bijeen gekomen:
   - Cornelis Vrancken Broer gehuwd met Magdaleentje Jacobs,
   - Cornelis Jacobsz van Oosten en
   - Lenert Jacobs, beiden voor zichzelf,
   - Lenert Philipsz gehuwd met Annetje Jacobs en
   - Willem Thomasz gehuwd met Leentje Jacobs;
   Zij zijn tezamen kinderen en erfgenamen van Jacob Maartensz Scheepmaker, en zij hebben verkaveld.

  1 kind(eren)


 3. ? Cornelis Ariensz Dijcxman , † <1687 .

  ×   Barber Jans Keet , * ±1625 .

  4 kind(eren)


 4. ?? Maertge Aerjens Dijcxmans .

   Jan Cornelisz. de Bruijn, scheepmaker, en Maertge Ariens Dijcxmans, echteluijden, won. aan de Rotte in de ambacht van Hillegersberg, testeerden op 2-12-1654 in Bergschenhoek.

  × ±1655   Jan Cornelisz de Bruijn .
   Kinderen: Hugo, Maritge, Pieter en Meijnsje.

   Bergschenhoek, d.d. 19-5-1653:
   Pieter Leenderts Post, won. aan de Rotte onder Hillegersberg, is schuldig aan Jan Cornelisz. de
   Bruyn, scheepmaker, de som van 60 car.gld. ter saecke van een schip.

   Bergschenhoek, d.d. 26-7-1653: Jan Cornelisz. de Bruyn, scheepmaker, en Ariaentge Reyers, won. aan de Rotte onder Hillegersberg, testeren.

   Jan Cornelisz. de Bruijn werd op 7-2-1654 genoemd als voogd van de naergelaeten weeskinderen van Huijch Cornelisz. de Bruijn.

   Jan Cornelisz. de Bruijn, scheepmaker, en Ariaentge Reijers, won. aan de Rotte onder Hillegersberg, hadden op 26-7-1653 in Bergeschenhoek getesteerd.

  4 kind(eren)


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.