Sijgje Dijksman , *Kijfhoek, Volgerland 6-10-1804 , ~Hendrik-Ido-Ambacht 14-10-1804 , † Hendrik-Ido-Ambacht 1-7-1868.
Dochter van Willem Willemsz Dijksman en Annigje de Snoo .
Sijgje trad op als getuige bij het huwelijk van Jan Cornelisse Stolk .


x Hendrik-Ido-Ambacht 10-8-1825
    Jan Gerritse Stolk , *Zwijndrecht, Meerdervoort 21-1-1806 , ~Hendrik-Ido-Ambacht 2-2-1806 , † Hendrik-Ido-Ambacht 28-7-1868.

RECHTSBOVEN: Sijgje Dijksman werd op 6-10-1804 geboren in ’t Volgerland van Kijfhoek.

Kinderen:
 1. Gerrit Stolk , *Hendrik-Ido-Ambacht 24-10-1825 , † Sandelingen-Ambacht 5-7-1828 .


 2. Annigje Stolk , *Heer Oudelands Ambacht 24-12-1827 , † Ridderkerk 19-3-1905 .
   Er is onduidelijkheid over het geboortejaar.

   Op 14-7-1858 in H.I.A. trouwden (met acte nr. 13):
   - Adrianus Brouwers, oud 34 jaren, arbeider, won. te Ridderkerk, meerderjarige zoon van Pieter Brouwers, overleden, en van Neeltje Lodder, zonder beroep, wonende te IJsselmonde. Hij was weduwenaar van Adriana van der Waal.
   - Annigje Stolk, oud 31 jaren, arbeidster, won. te H.I.A., meerderjarige dochter van Jan Stolk en van Sijgje Dijksman, arbeiders, beide wonende te H.I.A.
   Getuigen bij het huwelijk was o.a. Leendert Klootwijk, oud 45 jaren, veldwachter.
   De bruid verklaarde níet te kunnen schrijven.

  x Hendrik-Ido-Ambacht 14-7-1858   Adrianus Brouwers , *Ridderkerk 23-2-1824 , † Ridderkerk 27-2-1893.
      Zoon van Pieter Brouwer en Neeltje Cornelisse Lodder .
   Get. bij het huwelijk: Leendert Klootwijk .

   Adrianus Brouwer was eerder weduwnaar van Adriana van der Waal.
   Van de kinderen van Annigje hebben haar dochters Neeltje en Sijgje de volwassen leeftijd bereikt.
   Adrianus Brouwer, man van Annigje Stolk, eerder weduwnaar van Adriana van der Waal.

   Adrianus was weduwnaar van Adriana van der Waal (een buitenechtelijke dochter van Ariaantje van der Waal) met wie hij op 5-10-1849 in Ridderkerk was getrouwd. Uit zijn eerste huwelijk had Adrianus zonen Pieter, geb. te Ridderkerk op 3-4-1850, en Jan, geb. te IJsselmonde op 7-2-1856, en een dochter Cornelia, geb. te Ridderkerk op 27-5-1853.

   Hij was een zoon van Pieter Brouwer en Neeltje Lodder. Hij had broers Cornelis en Pieter.

   Op bevel van de Officier van Justitie is de familienaam gewijzigd van Brouwer in Brouwers.

  5 kinderen


 3. Elisabeth (Elisabet Jans) Stolk , *Sandelingen-Ambacht 29-9-1828 , † Ridderkerk 9-8-1895 .
  Elisabet Jans trad op als getuige bij het huwelijk van Pieter van den Berg .

   Elisabeth Stolk was ongeletterd en kon niet "schrijven of teekenen".

  x Hendrik-Ido-Ambacht 20-4-1850   Jan Cornelisse Stolk , *Hendrik-Ido-Ambacht 30-1-1817 , ~Hendrik-Ido-Ambacht 9-2-1817 , † Ridderkerk 13-9-1874.
      Zoon van Cornelis Pieters Stolk en Adriana Aries de Vormer .
   Get. bij het huwelijk: Sijgje Dijksman en Jan Gerritse Stolk en Hendrik Willems Zijderveld (?) .

   H.I.A., 1817, den 9 Februarij Jan. Zoon van Kornelis Pieters Stolk en ADriana Ariesd. de Vormer, geboren den 30 Januarij 1817 onder Hendrik Ido Ambacht; de vader getuige.

   Uit het geboorte Register van de Gemeente Hendrik Ido- Oostendam en Schildmanskinderen Ambacht is geëxtraheerd, dat aldaar op den dertigden Januarij achttien honderd zeventien geboren is: Jan. Zoon van Cornelis Stolk Pieterszoon en van Adriana de Vormer.

   Jan Stolk, geboren te Groote Lindt, den 30 Jan.ij 1817, van beroep arbeider, had een lengte van 1 el, 565 str. Zijn aangezicht en kin waren rond, zijn voorhoofd ovaal, zijn ogen blaauw en zijn haar en wenkbrauwen waren blond. Hij was niet opgeroepen voor de dienstplicht.

   Voor hun huwelijk werd een certificaat afgegeven, waarin de burgemeester van H.I.A. verklaarde dat Jan Stolk en Elisabeth Stolk, arbeiders, voor zoo veel hem bekend is, in zoodanige behoeftige omstandigheden verkeeren, dat zij niet in staat zijn tot betalen van de kosten om te trouwen. Er werd een Bewijs Van Onvermogen afgegeven.

   Op 25-4-1825 des middags ten een ure verschenen voor de burgelijke stand van H.I.A. (acte nr. 3);
   Jan Stolk, oud 33 jaren, arbeider, geb. en won. te H.I.A., meerderjarige zoon van Cornelis Stolk, overleden, en van ADriana de Vormer, zonder beroep, won. te H.I.A., ter eenre, en
   Elisabeth Stolk, oud 21 jaren, arbeidster, geb. te Sandelingen Ambacht en won. te H.I.A., minderjarige dochter van Jan Stolk en van Sijgje Dijksman, arbeiders, beiden wonende in deze gemeente en alhier tegenwoordig en hunn toestemming gevende, ter andere zijde.
   Aanwezige getuigen waren:
   - Hendrik Zijderveld, oud 24 jaren, tuinman;
   - Arie Buitendijk, oud 53 jaren, arbeider;
   - Arie Alderliesten, oud 34 jaren, arbeider;
   - Johannes Meijder, oud 53 jaren, kleedermaker, allen wonende te H.I.A. Zijnde geen der vier getuigen verwant aan de contractanten.
   Verder hebben de contractanten en de ouders der bruid verklaart niet te kunnen schrijven.

  x Hendrik-Ido-Ambacht 1-12-1881   Gerrit Ritmeester , *’s-Gravendeel en Leerambacht 28-1-1833 , † Hendrik-Ido-Ambacht 22-3-1886.
      Zoon van Hendrik Reijers Ritmeester en Leentje Barendrecht .
   Bruidegom was weduwnaar van Annetje van Rijswijk. Bruid was weduwe van Jan Stolk.

  8 kinderen


 4. Gerrit Stolk , *Sandelingen-Ambacht 23-5-1831 , † Hendrik-Ido-Ambacht 19-3-1879 .
  Gerrit trad op als getuige bij de overlijdensaangifte van Jan Gerritse Stolk , de geboorteaangifte van Lijntje Stolk .

   In H.I.A. op 12-12-1857 trouwden [met acte nr. 14]:
   - Gerrit Stolk, oud 26 jaren, arbeider, won. te H.I.A., z.v. Jan Stolk en van Sijgje Dijksman, arbeiders, bedie won. te H.I.A., ter eenre, en
   - Lijntje Boertie, oud 24 jaren, zonder beroep, thans won. te H.I.A., laatst te Zwijndrecht, d.v. Jacob Boertie, arbeider, won. te H.I.A. en van Lijntje de Geus, overleden, ter andere zijde.
   Tot welk huwelijk de vader des Bruidegoms en de vader der Bruid, beide mede alhier tegenwoordig, verklaarden hunne volkomene toestemming te geven, alsmede de eerste nog, dat gelijke toestemming van de moeder des Bruidegoms was gevraagd en verkregen.
   Aanwezige getuigen waren o.a. Leendert Klootwijk, oud 45 jaren, veldwachter, en Willem Stolk, oud 29 jaren, arbeider, beiden won. te H.I.A.
   De Bruidegom, de vader der Bruid en de vermelde getuigen zetten hun naam onder de acte; de bruid en de vader der bruidegom verklaarden níet te kunnen schrijven.

   Bij de loting voor de Nationale Militie was hem lotnummer 18 ten deel gevallen, hetwelk hem tot geene dienst heeft verplicht.

  x Hendrik-Ido-Ambacht 12-12-1857   Lijntje Boertje , *Mijnsheerenland 10-9-1833 , † Hendrik-Ido-Ambacht 10-6-1916.
   Get. bij het huwelijk: Jan Gerritse Stolk en Leendert Klootwijk .

   De meeste van hun kinderen stierven jong. Hun dochter Jacoba trouwde met Arie Steehouwer. Dochter Sijgje trouwde Teunis van der Ven. Dochter Jannigje trouwde Hendrik van der Giessen.
   Lijntje Boertje, weduwe van Pieter Penning, eerder weduwe van Gerrit Stolk.
   Lijntje, dochter van Jacob Boertje en van Lijntje de Geus, is geboren te Mijnsheerenland den tiende September 1800 drie en dertig.

   Lijntje/Sijntje Boer(tje) was een dochter van Jacob Boertie en Lijntje de Geus.
   Lijntje de Geus is overleden op den Achtsten Maart 1800 vier en veertig. Zij was huisvrouw van Jacob Boertje.

   Pieter Penning, oud 58 jaren, van beroep arbeider, won. te H.I.A., was stiefvader van Jacoba Stolk.
   Pieter Penning (56), geb. in Ridderkerk, trouwde op 21-2-1889 in H.I.A. met Lijntje Boertie (55). Pieter was een zoon van Adrianus Penning en Mijnsje van Twist. Fr nruidegom esd weduwnaar van Cornelia Stok en Grietje Romijn. De bruid was weduwe van Gerrit Stolk.

   Lijntje trad op als getuige bij het huwelijk van Teunis Stehouwer .

  12 kinderen


 5. Willem Cornelis Stolk , *Hendrik-Ido-Ambacht 9-9-1833 , † Hendrik-Ido-Ambacht 30-3-1835 .
   Willem Cornelis was 1½ jaar oud.


 6. Willempje Cornelia Stolk , *Hendrik-Ido-Ambacht 6-3-1836 23:00 , † Hendrik-Ido-Ambacht 7-3-1892 .

  x Hendrik-Ido-Ambacht 20-3-1856   Joost Zijderveld , *Zwijndrecht, Meerdervoort 10-9-1822 , † Hendrik-Ido-Ambacht 21-12-1893.

  10 kinderen


 7. Jan Willem Stolk , *Hendrik-Ido-Ambacht 22-10-1838 , † Rotterdam 22-12-1918 .

  x Zwijndrecht 13-7-1861   Grietje Buitendijk , *Ridderkerk 10-1-1838 01:00 , † Ridderkerk 11-7-1906.
      Dochter van Willemijntje Buitendijk (?).
   Hun oudste zoon, Jan, werd reeds op 3 augustus geboren, maar overleed nog datzelfde jaar. Zij kregen later dochters Wilhelmina en Sijgje, die beiden wèl de volwassen leeftijd bereikten.
   In Ridderkerk op 11-1-1838 [in acte N° 10] compareerde Grietje Zevenbergen (35), huisvrouw van Cornelis Lodder, arbeidster won. te Ridderkerk, welke verklaard heeft dat op den tienden des morgens om een uren in hare tegenwoordigheid is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, voortgekomen uit Willemptje Buitendijk, ongehuwde arbeidster, won. te Ridderkerk, en dat men aan het kind de voornaam van Grietje wilde geven.

   Zij was een buitenechtelijke dochter van Willemijntje Buitendijk.

   Get. bij de geboorteaangifte: Grietje Zevenbergen (1800-1875) .

  7 kinderen


 8. NN. Stolk , *Hendrik-Ido-Ambacht 27-10-1841 , levenloos geb. .


 9. Anna Stolk , *Hendrik-Ido-Ambacht 21-2-1843 , † Hendrik-Ido-Ambacht 1-5-1915 .
   dat op den een en twintigste Februarij te Hendrik Ido Ambacht is geboren Anna, dochter van Jan Stolk en Sijgje Dijksman, echtelieden.

  x Hendrik-Ido-Ambacht 28-10-1869   Arie Penning , *Hendrik-Ido-Ambacht 29-10-1840 , † Zwijndrecht 4-9-1901.
      Zoon van Cornelis Jans Penning en Cornelia van Roon .
   Get. bij het huwelijk: Cornelia van Roon .

   Bij hun huwelijk erkenden zij een kind genaamt Jan, waarvan Anna Stolk reeds op 12 September 1867 was bevallen. Die Jan is kort na het huwelijk van zijn moeder overleden.

   Van de kinderen uit dit huwelijk lijken alleen Sijgje en Cornelis de volwassen leeftijd te hebben bereikt.
   dat op den negen en twintigsten October [van het jaar 1840] te Hendrik-Ido-Ambacht is geboren: Aire, zoon van Cornelis Penning en Cornelia van Roon, echtelieden.

   Te H.I.A. op 28-10-1869 (met acte nr. 21) verschenen;
   - Arie Penning, geb. en won. te H.I.A., oud 28 jaren, arbeider, meederj. zoon van Cornelis Penning, overleden, en van Cornelia van Roon, arbeidster, won. te H.I.A., ter eenre, en
   - Anna Stolk, geb. en won. te H.I.A., oud 26 jaren, arbeidster, d.v. Jan Stolk en Sijgje Dijksman, beiden overleden.
   De moeder van de bruidegom was aanwezig en verklaarde hare volkomen toeststemming te geven.
   Voorts verklaarden de comparanten bij deze te erkennen een kind genaamt Jan, van het welk de comparante Anna Stolk op den twaalfden September 1867 is bevallen.
   Eén van de getuigen was Lucas Stolk, oud 24 jaren, arbeider en won. te H.I.A.
   Comparanten verklaarden níet te kunnen schrijven.

   Arie Stolk was niet opgeroepen voor de militaire dienst en wat "hem tot geen dienst heeft verpligt".

   Er werd ook een Bewijs van Onvermogen afgegeven, omdat Arie Penning en Anna Stolk, beiden wonende te H.I.A. in behoeftige omstandigheden verkeerden, waardoor zij niet in staat waren tot het betalen van de kosten van het zegen en de leges voor het aangaan van een huwelijk.

   Arie trad op als getuige bij het huwelijk van Bastiaan Plaisier .

  7 kinderen


 10. Barbara Stolk , *Hendrik-Ido-Ambacht 1-3-1847 , † Hendrik-Ido-Ambacht 21-6-1849 .


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.