Willem Willemsz Dijksman , *Streefkerk 1775 , ~Streefkerk 9-4-1775 , † Ridderkerk 23-2-1844.
Zoon van Willem Adriaansz Dijksman en Zijgje Willems Saanen .
Get. bij de doop: Grietje Huijbertse van Vliet .
Willem Willemsz trad op als getuige bij het huwelijk van Arie van Wingerden , het huwelijk van Jan Gerritse Stolk , het huwelijk van Cornelis Jans van Wingerden , het huwelijk van Holland Dijksman , de doop van Willem Dijksman .


× Kijfhoek 6-7-1801 (otr Hendrik-Ido-Ambacht 18-6-1801)
    Annigje de Snoo , *Hendrik-Ido-Ambacht ±1775 , † Ridderkerk 23-5-1845.

RECHTSBOVEN: Willem Dijksman en Annigje de Snoo kregen op 6-10-1804 een dochter, die zij Sijgje noemden.

Kinderen:
 1. Holland Dijksman , *Kijfhoek, Volgerland 31-10-1801 , ~Hendrik-Ido-Ambacht 8-11-1801 , † Hendrik-Ido-Ambacht <1810 .
   Den 8 November; Holland. Zoon van Willem Willemsz. Dijksman en Annigje Cornelis de Snoo, geboren den 31 October 1801 onder ’t Volgerland van Kijfhoek. De vader getuige.
   Wsl. rond 1808 overleden; van H.I.A. staan geen begraafboeken op Internet.


 2. Geertje Dijksman , *Heerjansdam, Volgerland 23-8-1803 , ~Hendrik-Ido-Ambacht 28-8-1803 , † Ridderkerk 24-4-1879 .
   Den 28 Augustus Geertje. Dochter van Willem Willems Dijksman en Annigje Cornelisd. de Snoo, geboren den 23 Augustus 1803 onder ’t Volgerland van Heer Jansdam, de vader getuige.

   Te H.I.A op 14-9-1833 compareerden voor de burgemeester der gemeente Hendrik Ido Oostendam en Schiltmanskinderen Ambacht [acte nr. 5]:
   - Cornelis van Wingerden (23), arbeider, geboren te Zevenhuizen en wonende te Ridderkerk, z.v. Jan van Wingerden, overleden, en van Cornelia de Jong, zonder beroep, wonende te Ridderkerk, hierbij tegenwoordig en hare toestemming gevende. En
   - Geertje Dijksman (30), arbeidster, geboren en wonende te H.I.A., d.v. Willem Willemszoon Dijksman, arbeider, wonende te H.I.A., hierbij tegenwoordig en zijne toestemming gevende, en van Annigje de Snoo, deszelfs huisvrouw.
   De overige getuigen waren níet verwant aan het bruidspaar. Cornelis van Wingerden, Geertje Dijksman en Willem Willemszoon Dijksman verklaarden niet te kunnen schrijven noch tekenen.
   Geertje was weduwe en werd 74 jaar en 7 mnd. oud.

  × Hendrik-Ido-Oostendam en Schildmanskinderen Ambacht 14-9-1833   Cornelis Jans van Wingerden , *Zevenhuizen 10-11-1811 , † Ridderkerk 2-2-1872.
   Get. bij het huwelijk: Willem Willemsz Dijksman .

   Al hun 7 kinderen zijn als baby overleden.

   Cornelis van Wingerden was arbeider. Hij had een lengte van 1 el, 5 palm, 5 duim en 5 streep. Zijn aangezicht en voorhoof waren rond en zijn mond en kin waren klein. Hij had blauwe ogen en zijn haar en wenkbrauwen waren bruin. Hij kon niet schrijven. Hij hoefde niet in dienst uit hoofde van "een broeder in dienst te hebben".

   Cornelis was een zoon van Jan van Wingerden en Cornelia de Jong. Jan van Wingerden is overleden in mei 1813 in Zevenhuizen. Cornelia de Jong is overleden op 2-3-1860 in Ridderkerk, 74 jaar oud. Zij was aldaar geboren als dochter van Cornelis de Jong en Pleuntje Ooms.
   Cornelis’ broertje Teunis van Wingerden was op 6-jarige leeftijd overleden op 6-2-1814 in Zevenhuizen.
   Cornelis’ broer Gerrit trouwde begin 1843 met Jannigje Teunisse den Hoed uit Ridderkerk en op 8-8-1873 met Bastiaantje van Buitenen uit Charlois.
   Cornelis werd 62 jaar oud. De namen van zijn ouders zijn niet bekend bij de aangever.

  7 kinderen


 3. Sijgje Dijksman , *Kijfhoek, Volgerland 6-10-1804 , ~Hendrik-Ido-Ambacht 14-10-1804 , † Hendrik-Ido-Ambacht 1-7-1868 .

  × Hendrik-Ido-Ambacht 10-8-1825   Jan Gerritse Stolk , *Zwijndrecht, Meerdervoort 21-1-1806 , ~Hendrik-Ido-Ambacht 2-2-1806 , † Hendrik-Ido-Ambacht 28-7-1868.

  10 kinderen


 4. Cornelis (Kornelis) Dijksman , *Sandelingen-Ambacht, Volgerland 29-12-1807 , ~Hendrik-Ido-Ambacht 3-1-1808 , † Amersfoort 21-12-1832 .

   Ridderkerk, 26-10-1833:
   - Willem Roodenburg, steenbakker, ter ene, en ter andere zijde
   - Willem Dijksman en zijn huisvrouw Annigje de Snoo, beiden arbeiders, voor zich en als ouders en voogden over hun kinderen Jannigje, Holland en Willem Dijksman;
   - Geertje Dijksman, arbeidster, meerderjarig en ongetrouwd;
   - Sijgje Dijksman gehuwd met Jan Stolk, beiden arbeiders.
   Allen wonende te Hendrik Ido Ambacht.
   De gemelde personen ’ter andere zijde’ zijn de enige erfgenamen in de nalatenschap van wijlen Cornelis Dijksman. overleden 21 december 1832 te Amersfoort, laatst gewoond hebbende te Hendrik Ido Ambacht. Eerstgenoemde heeft van de overledene (in leven milicien bij de derde compagnie van het korps Rijdende Artillerie) op 7 mei 1832 een bedrag ontvangen van 450 gulden. De eerst-genoemde betaalt de schuld.
   Hij werd 25 jaar oud en bleef ongehuwd.


 5. Holland Dijksman , *Kijfhoek, Volgerland 14-9-1809 , ~Hendrik-Ido-Ambacht 17-9-1809 , † Hendrik-Ido-Ambacht 5-5-1814 .
   Den 17 September Holland. Zoon van Willem Willemsz Dijksman en Annigje Kornelisd. de Snoo, geboren de 14 September 1809 onder ’t Volgerland van Kijfhoek. De vader getuige.
   Holland was 5 jaar oud.


 6. Jannigje Willems Dijksman , *Sandelingen-Ambacht, Volgerland 9-1-1813 09:00 , ~Hendrik-Ido-Ambacht 17-1-1813 , † Hendrik-Ido-Ambacht 20-9-1850 .
   Den 17 v Louwm. Jannigje. Dochter van Willem Willemse Dijksman en Annigje Kornelisd. de Snoo, geboren de 9 v Loumaand 1813 onder Hendrik Ido Ambacht, de vader getuige.

   Op den Negenden Januarij 1813 des morgens ten negen uuren in ’t geweezen Volgerland van Zandelingen Ambacht, gem. H.I.A., geboren is Jannigje, dochter van Willem Dijksman en van Annigje de Snoo, deszelfs huisvrouw.

   Ridderkerk, 22 april 1836 (acte nr. 5):
   - Arie van Wingerden, ged. te H.I.A. en won. te Ridderkerk, weduwnaar van Maaike van ’t Zelfde, overl. te Ridderkerk, van beroep arbeider, oud 44 jaren, z.v. Bastiaan Janse van Wingerden en Maria Ariese de Snoo, beide zoo als zijne grootouders van beide zijde overleden, en wel allen te Hendrik Ido Ambacht.
   - Jannigje Dijksman, geb. te H.I.A., en won. te Ridderkerk, zonder beroep, oud 23 jaren, d.v. Willem Dijksman, arbeider, hierbij tegenwoordig en tot dit huwelijk zijne toestemming gevende, en van Annigje de Snoo, zonder beroep, beide wonende te Ridderkerk.
   Getuigen waren Jan van der Stel (39), arbeider, wonende te Ridderkerk, en Pieter Snaauw (28), arbeider, wonende te H.I.A., beiden neven van den ruidegom, Adrianus Bakker (33), en Johannes vander Zalm (36), beide arbeiders, wonende te Ridderkerk.
   De comparanten verklaarden niet te kunnen schrijven.

   Op verzoek van Jannigje Dijksman, zonder beroep, weduwe van Arie van Wingerden, overleden 8-4-1846 te Ridderkerk, als moeder en voogd over haar minderjarige kinderen Pietertje en Annigje van Wingerden, wordt op 11 mei 1846 in Ridderkerk overgegaan tot de boedelbeschrijving van de nalatenschap.
   Belanghebbenden:
   - Pieter Prins, arbeider, gehuwd met Bastiaantje van Wingerden, te Papendrecht.
   - Jan van ’t Zelfde, arbeider te Hendrik Ido Ambacht, als voogd over de minderjarige Maria van Wingerden.
   - Bastiaantje en Maria van Wingerden zijn de enige kinderen uit het eerste huwelijk van wijlen Arie van Wingerden met Maaike van ’t Zelfde.
   - Holland Dijksman, arbeider te Ridderkerk, als toeziend voogd over gemelde minderjarigen.
   - Leendert van den Berg, arbeider te Ridderkerk, als toeziend voogd.
   Lijst met goederen aanwezig.

   Ridderkerk, 26-2-1847 (acte nr. 2):
   - Aart Smit (48), weduwenaar van Maartje Punt, arbeider wonende te Ridderkerk, z.v. Gerrit Smit en Maria Aartse de Jong, beide overleden, ter eenre, en
   - Jannigje Dijksman (34), weduwe van Arie van Wingerden, zonder beroep, wonende te Ridderkerk, d.v. Willem Dijksman en Annigje de Snoo, beiden overleden, ter andere zijde.
   Zij zijn getrouwd in tegenwoordigheid van o.a. Holland Dijksman (31), broeder van de bruid, die zijn naam onder de acte schreef.
   De comparanten hebben verklaard niet te kunnen schrijven.
   Arme Jannigje Dijksman (38) had op één na al haar 9 kinderen overleefd en de laatste zou ook maar 16 jaar oud worden.

  × Ridderkerk 22-4-1836   Arie van Wingerden , *Ridderkerk. 18-6-1791 , ~Hendrik-Ido-Ambacht 26-6-1791 , † Ridderkerk 8-4-1846.
      Zoon van Bastiaan Janse van Wingerden en Maria Ariese (Marijgje Aries) de Snoo .
   Get. bij het huwelijk: Willem Willemsz Dijksman .

   Arie van Wingerden was weduwnaar van Maaike van ’t Zelfde. Jannigje Dijksman was j.d.
   Veel van hun kinderen stierven als baby. Dochter Pietertje stierf als laatste en was toen 9 jaar oud.
   Te H.I.A. op 26 junij 1791 geboren:
   Arie. Zoon van Bastiaan Janse van Wingerden en Maria Ariese de Sno, geb. 18 Junij, get. de vader en Lijsbeth Ariese de Sno.
   Dit kind behoord tot Ridderkerk en is alhier gedoopt op verzoek des vaders en met bewilliging van den Pred. aldaar.

   Arie’s 1ste vrouw, Maaike van ’t Zelfde, is overleden op de 19den Mei 1835 in Ridderkerk.

   Op 10 juni 1846 in Ridderkerk was er een veiling n.a.v. de nalatenschap van Arie van Wingerden.
   - Jannigje Dijksman, zonder beroep weduwe (2e huwelijk) van Arie van Wingerden te Ridderkerk, als moeder en voogdes over de minderjarige kinderen Pietertje en Annigje van Wingerden.
   - Pieter Prins arbeider, gehuwd met Bastiaantje van Wingerden, beiden te Papendrecht.
   - Jan van ’t Zelfde, arbeider te Hendrik Ido Ambacht, voogd over de minderjarige Maria van Wingerden. Welke Bastiaantje en Maria van Wingerden zijnde de enige kinderen van wijlen Arie van Wingerden uit zijn (1e) huwelijk met Maaike van ’t Zelfde.
   Holland Dijksman, arbeider te Ridderkerk, als toeziend voogd over de gemelde minderjarige kinderen Pietertje en Annigje van Wingerden.
   - Leendert van der Burg, arbeider als toeziend voogd over de minderjarige Maria van Wingerden.
   Er wordt ten huize van Hendrik van der Stel te Oostendam overgegaan tot de veiling van onroerende goederen, een vlassersstelling, bestaande uit: huis, schuur, woonkeet, bakhut, boomgaard, tuin, griend en erf, gelegen te Ridderkerk te Oostendam.
   Arie van Wingerden, geb. Hendrik Ido Ambacht, 56 jaar oud, man van Jannigje Dijksman, eerder weduwnaar van Maaike van ’t Zelfde.

   Get. bij de doop: Elizabeth (Lijsbeth Ariese) de Snoo .

  × Ridderkerk 26-2-1847   Aart Smit , *Ridderkerk 31-7-1798 , ~IJsselmonde 5-8-1798 , † Ridderkerk 29-4-1864.
   Get. bij het huwelijk: Holland Dijksman .

   De bruid is weduwe van Arie van Wingerden. De bruidegom is weduwnaar van Maartje Punt.
   Den 5 Aug. is op verzoek te IJsselmonde gedoopt een zoon van Gerrit Smit & Maria Aartse de Jong, E.L., geen litmaten. ’t kind geb. 31 Julij.

   Hij was een zoon van Gerrit Smit en Maria Aartse de Jong en hij was weduwnaar van Martje Punt.
   Aart Smit, geb. Ridderkerk, 66 jaar, wed. van Jannigje Dijksman, eerder wed. van Martha Punt. Hij was een zoon van Gerrit Smit en Maria de Jonge.

  9 kinderen


 7. Holland Dijksman , *Hendrik-Ido-Ambacht 11-11-1815 , ~Hendrik-Ido-Ambacht 19-11-1815 , † Ridderkerk 18-7-1870 .
  Holland trad op als getuige bij het huwelijk van Aart Smit , het huwelijk van Pieter de Koning , het huwelijk van Willem Willems Dijksman , de geboorteaangifte van Willem van Wingerden , het huwelijk van Willem Dijksman , het huwelijk van Jacob Visser .
   H.I.A., 1815: den 19 v. Slagtm. Holland zoon van Willem Willemsz. Dijksman en Annigje Kornelisd. de Snoo, geboren den 11 van Slagtmaand 1815 onder Hendrik Ido Ambacht; de vader getuige.

   Ridderkerk, 23-2-1860: Holland Dijksman, arbeider te Ridderkerk, verkoopt aan Gerrit Wildeman, koopman te Hendrik Ido Ambacht: een stukje tuinland, gelegen te Ridderkerk aan de Pruimendijk, waarvan de verkoper het eigendom heeft verkregen door koop van jan van den Burger, Arie van den Burger en Jannigje de Jong, weduwe van Jacob Lagendijk, volgens akte van transport van 19 februari 1840.

   Holland Dijksman, arbeider te Ridderkerk, wordt aldaar op 10-6-1846 genoemd als toeziend voogd over de gemelde minderjarige kinderen Pietertje en Annigje van Wingerden, dochters van zijn zus Jannigje Dijksman.

  × Ridderkerk 11-5-1838   Maria de Paauw , *Ridderkerk 17-6-1815 , † Ridderkerk 4-3-1843.
   Get. bij het huwelijk: Willem Willemsz Dijksman .

   Kinderen: Willem, Gerrigje, Annigje en Grietje (j†)
   .

   Zij was een buitenechtelijke dochter van Maria de Paauw sr.

   Greetje Verhoek, weduwe van Evert de Pauw, benoemt in haar testament van 16-8-1838 tot erfgename van het disponibele of vierde deel van haar nalatenschap de dochter van haar dochter Maria de Pauw, getrouwd met Holland Dijksman.

   Ridderkerk, 11 mei 1838:
   Hendrik Dijksman, geb. te H.I.A., won. te Ridderkerk, z.v. Willem Willemszoon Dijksman, arbeider, hierbij tegenwoordig en zijne toestemming gevende, en van Annigje de Snoo, zonder beroep, beide wonende te Ridderkerk.
   En Maria de Paauw, arbeidseter, won. te Ridderkerk, dochter van Maria de paauw, arbeidster, won. te Ridderkerk, hiermede tegenwoordig en tot dit huwelijk hare toestemming gevende.
   Holland Dijksman schreef zijn naam volduit onder de akte.

   Te Ridderkerk is op 14-1-1840 een testament opgemaakt. Aanwezig zijn Mattheus Lagendijk te Ridderkerk, als gevolmachtigde van Barbara de Pauw, weduwe van Maarten de Groot, te Willemstad, Melis de Pauw, arbeider te Ridderkerk, en Maria de Pauw, getrouwd met Aart Vermeulen, arbeider te Ridderkerk. Barbara, Melis en Maria de Pauw zijn de enige kinderen en erfgenamen van wijlen Grietje Verhoek, weduwe van Evert de Pauw, overleden op 30-10-1839 te Ridderkerk. Ook aanwezig is Maria de Pauw, getrouwd met Holand Dijksman, arbeider te Ridderkerk, als erfgename volgens testament van 17-08-1838. De comparanten ontvangen 1520 gulden van Gerrit Bongers te Nieuw Lekkerland, die dit geld in bewaring had gekregen uit de nalatenschap van de zus van Grietje Verhoek, Lijntje Verhoek, weduwe van Fop Verschoor. Bijgevoegd is de volmacht van Barbara de Pauw aan Mattheus Lagendijk.

  × Ridderkerk 28-11-1846   Cornelia (Kornelia) van Wijngaarden , * ±1799 , ~Ridderkerk 2-2-1800 , † Ridderkerk 29-8-1866.
      Dochter van Aart van Wijngaarden en Jannigje Dirksse de Hart .
   Holland was 31 j. oud en wednr. van Maria de Paauw, Kornelia was 46 j. oud. en wed. van Arie Lodder.
   Den 2 februarij is alhier geoopt eene dogter van Aart van Wijngaarden & Jannetje de Hart E.L., getuige Kornelia de Kinderen, litmaat. ’t Kind is gen. Kornelia.

   Cornelia’s broer Pieter was de vader van Maaike van Wingerden (1845-1892), die trouwde met Wouter Kok (1841-1917), weduwnaar van Cornelia’s stiefdochter Annigje Dijksman.

   Uit haar 1e huwelijk had Cornelia 8 kinderen, waaronder een dochter Jannigje Lodder (1824-1844), die 20 jaar en 3 maanden oud werd en ca. een half jaar na haar vader is overleden.
   Ten tijde van haar 2e huwelijk waren nog 4 van Cornelia’s kinderen in leven: Arie, Dirk, Gerrit en Pieter.

   Ridderkerk, 28-11-1846 [acte nr. 24];
   - Holland Dijksman, weduwenaar van Maria de Paauw, oud 30 jaren, arbeider, wonende te Ridderkerk, zoon an Willem Willemszoon Dijksman en van Annigje de Snoo, beiden overleden, ter eere, en
   - Kornelia van Wijngaarden, weduwe van Arie Lodder, oud 46 jaren, zonder beroep, wonende te Ridderkerk, dochter van Aart van Wijngaarden en van Jannetje de Hart, beide overleden, ter andere zijde.
   De bruid verklaarde níet te kunnen schrijven. De bruidegom tekende met "H. Dyksman".
   Ruim 66 jaar oud.

   Kornelia trad op als getuige bij het huwelijk van Gerrit Lodder .

  4 kinderen


 8. Willem Dijksman , *Hendrik-Ido-Ambacht 16-4-1817 , ~Hendrik-Ido-Ambacht 27-4-1817 , † Ridderkerk 19-6-1817 .
  Get. bij de doop: Willem Willemsz Dijksman .
   H.I.A., 1817, den 27 April Willem. Zoon van Willem Willems Dijksman en Annigje Kornelisd. de Snoo, geboren den 16 April 1817 onder Hendrik Ido Ambacht; de vader getuige.
   Willem was 9 weken oud.


 9. Willem Willems Dijksman , *Kijfhoek 7-12-1820 , † Hendrik-Ido-Ambacht 28-2-1892 .
  Willem Willems trad op als getuige bij het huwelijk van Cornelis Willems Dijksman .
   Bij de huw. bijl. wordt de 8e dec. genoemd als geboortedatum, maar vlg. WieWasWie.nl is dat de aang. datum.

   Willem Dijksman was arbeider van beroep en had aan bij de nationale militie gediend als dienstplichtige in een reg.t infanterie. Willem was 1 el. 716 str. lang. Hij had een kleine neus en mond, blauwe ogen en zijn haar en wenkbrauwen waren blond.

   Op 3-5-1844 in Ridderkerk trouwen (met acte nr. 10);
   - Willem Dijksman (23), arbeider, won. te Ridderkerk, zoon van Willem Dijksman, overleden, en van Annigje de Snoo, zonder beroep, wonende te Ridderkerk. En
   - Maria Pleijsier (20), arbeidster, won. te Ridderkerk, dochter van Arij Plaijsier, arbeider, en van Neeltje van Wingerden, beiden wonende te Ridderkerk.
   Tot welk huwelijk de moeder van den bruidegom en de vader der bruid, hierbij tegenwoordig, verklaarden hunne toe Stemming te geven.
   Onder de getuigen bij het huwelijk was Bastiaan van Wingerden, oud 42 jaren, oom van de bruid en verder arbeider won. te Ridderkerk.
   De bruidegom ondertekende de trouwacte, evenals getuige Bastiaan an Wingerden.

   Op 2-11-1868 in Ridderkerk trouwden:
   - Willem Dijksman (39), arbeider, z.v. Willem Dijksman en Annigje de Snoo, beiden overl., en weduwnaar van Maria Plaisier, ter eenre, en
   - Willempje Smit (31), arbeidster, won. te Ridderkerk, d.v. Aart Smit, arbeider wonende te Ridderkerk, en Martje Punt, overleden, en weduwe van Klaas Tol, ter andere zijde.
   De bruid verklaarde níet te kunnen schrijven.
   Met handtekeningen van W. Dijksman en H. Dijksman, oud 44 jaar, arbeider, wonende te Ridderkerk.

  × Ridderkerk 3-5-1844   Maria Plaisir , *Hendrik-Ido-Ambacht 8-1-1824 , † Ridderkerk 10-8-1858.
      Dochter van Arie Pleune Pleijsier en Neeltje Bastiaans van Wingerden .
   Get. bij het huwelijk: Annigje de Snoo en Bastiaan Bastiaans van Wingerden en Arie Pleune Pleijsier .

   Op 21-6-1857 was sprake van een doodgeboren dochter.
   "dat den achtsten Januarij achttien honderd vier en twintig onder Hendrik Ido Ambacht geboren is Maria, dochter van Arij Pleijsier en Neeltje van Wingerden, deszelfs huisvrouw".

   "Maria Pleizier, ook wel genaamd geweest Maria Plaisier", alsook "Maria Pleiziere".

   Haar ouders zijn Arie Plaisier en Neeltje van Wingerden, die op 25-10-1823 in H.I.A. zijn getrouwd. Haar grootouders waren Pleun Pleijzier, Pietertje van der Graaf, Bastiaan van Wingerden en Maria de Snoo.
   Wsl. in het kraambed overleden, 9 dagen na de geboorte van Pleun, die 4 maanden later is overleden.

  × Ridderkerk 2-11-1860   Willempje Smit , *Ridderkerk 8-5-1829 , † Hendrik-Ido-Ambacht 21-4-1893.
      Dochter van Aart Smit en Marta (Martje) Punt .
   Get. bij het huwelijk: Holland Dijksman .

   Willempje Smit was weduwe van Nicolaas Tol.

   Zij was een dochter van Aart Smit en Martje Punt.
   Zij was een dochter van Aart Smit en Martha Punt.

  6 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.