Dingman Matthijs Gheritsz ( Dingemans) , † <1534.
Zoon van Matthijs Gerrit Godertsz ( Dingemans) en Antonia .


x
    Maria Huijch Dirkse , † <1543.

RECHTSBOVEN: De Sint-Antonius Abtkerk van Terheijden dateert uit de 15e eeuw.

Kinderen:
 1. Huygen Dingeman Mathijsz ( Dingemans) , † <1577 .

   Huygen Dingeman trouwde Catelijn Janse van Gils. Van hen zijn de volgende kinderen bekend: Jenneke, Antonia en Margareta, die trouwde met Jan Jansz van Bavel.

   Terheijden, 19-6-1570: Huygh Dingeman Mathijs zone, voogd, en Henrick Mathijs zone, oom, van de ongejaarde weeskinderen Thomas Gerrit Hendrick Mathijsz., daer moeder af was Catelyn Jan Boenders dochter, nu aflijvich geworden. Zij hebben vergaderd over haar nagelaten goederen.

  x   Cathalijn Janse van Gils .

  3 kinderen


 2. Anthonis Dingman Mathijs .

   In Terheijden op 13-10-1657 wordt [in deen doorgehaalde acte] genoemd:
   Anthonis Dingman Mathijs zone, die bekende een schuld te hebben aan Cornelis Adriaensz. van den Corput in de Leeghe Zwaluwe wonende, i.n.v. zijn twee voorkinderen, daar moeder af was Heylken Lauwereijs Godertszdochter saliger.

  x ?   Heijlken Lauwereijs Godertszdr , † <1568.
   Zij hadden 2 kinderen.

   In Terheijden op 28-10-1569 was sprake van Anthonis Dingman Mathijsz. en zijn 2 voorkinderen, daar moeder af was Heylken Lauwereys Godertsdr. zijn huisvrouw.


 3. Matthijs Dingman Mathijs de Oude ( Dingemans) , * ±1517 , † <11-1554 .

  x ±1531   Dingna (Digna Cornelisse) van Gilse , † ±1599.

  4 kinderen


 4. Matthijs Dingman Mathijs de Jongste ( Dingemans) , * ±1522 .
   Op 22-9-1567 in Terheijden getuigt Mathijs Dingman Mathijs zone de Jonge, oud 55 jaar.

   Mathijs Dingman Mathijs de Jonge was gegoed te Lage Zwaluwe.

   Terheijden, 27-3-1568: Jan Adriaens Willemszone Vroon bekent schuld aan Anneken, Mathijs Dingman Mathijs zone natuurlijke dochter, daer moeder af was Dimpna Jan Braets dochter saliger.

   Terheijden, 15-2-1567: Cornelis Gerit Goverts zone bekent schuld aan Mathijs Dingman Mathijsz de Jong: 62 kgld. 10 st. en dat i.n.v. en vanwegen Anneken, zijn dochter, daer moeder af was Dinpna Jan Adriaen Braets dochter saliger, en die te gebruycken tot bamische naestkomende etc. Borg zijn stede op Wagenberch, groot omstrent 2 bunder, daar hij nu ter tijt op woont.

   Terheijde, 1-3-1568: thoon der waarheid beleyt bij Cornelie Wllem Henricx dochter, ter hulpe eener certificatie.
   - Mathijs Dingman Mathijs zone de Jong, oud 60 jaar,
   - Anthonis Adriaen Gerits zone, oud 40 jaar.
   Zij getuigen dat Adriaen Willem Henricx zone naar het buitenland is vertrokken in Vlaanderen in de parochie genaempt ’t polderken van Aem, binnen zijn leven aldaar woonde en nu is overleden. Zij verklaren dat hij een wettige zoon was van Willem Henricx zone, daar moeder af was Cornelie Henrcick Domaes dochter, daaraf de vader van Gilze en de moeder van der Heyden geborenzijn, binnen de landen van Breda en met meer andere broeders en zusters, die zij tesamen hadden, tot thienen toe, en alle van dezelve vader en moeder. Saes Adriaen Petersz., oud 60 jaar, getuigt hetzelfde.

   Ook op 20-7-1570 in Terheijden was sprake van een schuldbekentenis aan Mathijs Dingman Mathijs zone i.n.v. Anneken zijn dochter, daar moeder af was Dimpna Jan Braets dochter saliger.
   Beroep: Tiendman van Breda. van 1574 tot 1574

  c   Dimpna Jan Adriaens Braets , † <4-1568.
   Met Dimpna Jan Braets dochter had Mathijs Dingman Mathijs de Jonge een buitenechtelijke dochter Anneken.

  1 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.