Matthijs Dingman Mathijs de Oude ( Dingemans) , * ±1517 , † <11-1554.
Zoon van Dingman Matthijs Gheritsz ( Dingemans) en Maria Huijch Dirkse .


x ±1531
    Dingna (Digna Cornelisse) van Gilse , † ±1599.

RECHTSBOVEN: Het wapen van de familie Dingemans

Kinderen:
 1. Dingman Matthijs Dingemans , † Terheijden <5-1602 .

   De naam van de moeder van zijn kinderen is onbekend. Hij hertrouwde vóór <1562 met Catharina van Dongen, dochter van Christoffel Peters.
   Beroep: Schepen van Terheijden. van 1576 tot 1590

  2 kinderen


 2. Matthijs Mathijs Dingman Matthijsz ( Dingemans) , † ±1605 .

  x <1578   Kathelijn Cornelisse , † >1602.

  3 kinderen


 3. Maria Mathijs ( Dingemans) .

   Maria trouwde in 1563 met Christiaen Bacx, overleden ±1581, Schepen van Terheijden 1564, Schepen van Breda 1580, burgemeester van Breda 1581, z.v. Frans Kerstiaansz en Maria Roelofs van Daelheim. Hij hertrouwde Beatrix Cornelisdr.


 4. ? Henrick Mathijs Dingeman Mathijsz , * ±1539 .

   Op 16-8-1569 in Terheijden getuigt een Henrick Mathijs Dingmans zn., oud 30 jaar.

   In Terheijden op 30-5-1570 quaemen Henrick Mathijs Dingeman Mathijs zone en Jehenne Godschalk Peter Jacops dochter, zijn huisvrouw. Zij hebben verkocht een rente op 5/4 deel bunder land in de Laeck, belend oost de zeedijk, zuid Cornelis Adriaen Rombouts.

  x <6-1570   Jehenne Godschalck Peter Jacopsdr .
      Dochter van Godschalck Peter Jacopsz en Jacoppe Adriaen Rombout Corneliszdr .

   Jehenne is een dochter van Godschalck Peter Jacopsz. en Jacoppe Adriaen Rombout Cornelisz dochter.

   Op 14-4-1545 in Terheijden quam Martyne Cornelisdr., weduwe wijlen Adriaen Rombouts, met Jacop Claes Cheeuwen, haer voogd, en Anne des voors. aDriaen Rombouts dochter, met Cornelis Athonis van Vlasselt, haar voogd vhz., en Goidschalck Peter Jacops als vader en momber, gesamen in naam van Jenneken, des voors. Godschalck Peter Jacops onbejaarde dochter, daer moeder af was Jacoppe Adriaen Rombouts dochter, die zij verving. Zij hebben verkocht aan Cornelis des voors. Adriaen Romboutszone een gedeelte in een huis en erf, 2 bunder int dorp. Belend noord a/d Heerenstraat. Aangekomen des voors. Adriaen Rombouts na zijn vaders dood.

   In Terheijde op 29-5-1548 quam Cornelis Daniel Pauwels zone en heeft verkocht Cornelis Adriaen Rombouts zone, als voogd t.b.v. Jenneken Godschalck Peter Jacops dochter, een zester rogs sjaers erfpacht uit en op zijn huis, etc., gelegen op Hertel.

   In Terheijden op 17-4-1554 quam Jan Andries Domaes zone en heeft verkocht Cornelis Adriaen Rombouts sone, als voogd tbv. Jenneken, Godschalck Peter Jacops zoons dochter, daar moeder af was wijlen Jacoppe Adriaen Rombouts dochter: 6 kgld. uit en op zijn huis, schuur, etc., gestaan en gelegen ter Heyden ’t Schymmer int Zandt, noord de voors. Godschalck Peter Jacops zoons, oost ’s-Heerenstraat en zuid en west Anthonis Andries Damoaes Joos zoons erf. Item nog op 1 bunder land daaromstrent gelegen.

   Op 15-12-1556 in Terheijden verkocht Gherit Willems zone 6 veertelen rogs erfpachts sjaars aan Cornelis Adriaen Rombouts zone, als voogd en t.b.v. Jenneken, Godschalck Peter Jacpbs zoons dochter.

   Schepenen ter Heyden doen condt op 21-3-1559 dat Cornelis Adriaen Rombouts sone als voogd en i.n.v. Jenneken Godschalck Peter Jacops dochter met recht bedingt en gewonnen heeft tbv. deselven Jenneken 6 kgld. gevestigd op vierdalf vierendeel under land op Wagenberg int Kerkenstraatje.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.