Bastiaan Pleunen Dolaart , * ±1595 .
Zoon van Pleun Bastiaens Dolaart en Neeltge Teuwendr .


x ±1615
    Maritge Cornelisse Spruijt , * ±1580 , † ±1625.
Kinderen:
 1. Neeltje Bastiaens Dolaart , * >1613 .


 2. Aerjaentje Bastiaens Dolaart , * >1613 , † >1670 .
  Aerjaentje Bastiaens trad op als getuige bij de doop van Ingetje Jacobs Casteleijn .


 3. Pleun Bastiaens Dolaart , * 1616 , † <1677 .
   Hij was 9 jaar op 3-3-1625.

  x ±1653   Lijntje Jans , * ±1630 , † <17-6-1667.

  5 kinderen


 4. Joost Bastiaans Doolaert , * ±1618 , † Strijen 1666 .

  x   Bastiaentje Arijens , † >1674.

  4 kinderen


 5. Pieter Bastiaens Dolaart , * >1620 , † >1680 .
   Op 21-7-1681 wordt Pieter Bastiaan Dolaert vermeld als baljuw, wonende in Oud-Beijerland. Hij wordt op 6-4-1682 rechtelijk gegijzeld (=gevangen gezet) omdat er iets niet was betaald.

   Pieter trouwde op 27-10-1669 in Goudswaard met Neeltje Willems Rosmolen uit Goudswaard en liet aldaar Teuntje en Bastiaen dopen.


 6. Abraham Bastiaens Dolaart , * >1620 , † >1667 .


 7. Bastiaen Bastiaens Dolaart , * ±1622 , † <4-1669 .

   Bastiaen Bastiaens Dolaerd. In 1665 wordt vermeld dat hij een huis had met 2 haarsteden.

   Uit het huwelijk van Bastiaan Dolaart en Neeltje Cornelisdr. (Hordijk) wordt in 1667 te Strijen een zoon Pleun geboren. Kort daarop wordt Bastiaan Bastiaanse Dolaart ernstig ziek, zodat hij en zijn vrouw besluiten om een testament te maken. Dit geschiedt op 25 september 1668 ten overstaan van een notaris te Strijen. In dit testament lezen we dat Bastiaan Bastiaanse Dolaart en Neeltje Cornelisdr Hordijk, wonende te Strijen, elkaar tot erfgenaam benoemen, onder de gebruikelijke voorwaarden om de kinderen op te voeden. Voorts wordt bepaald dat die (eventuele) kinderen wanneer zij volwassen worden of een huwelijk aangaan een bedrag van 25 gld. zullen ontvangen in plaats van hun legitieme portie. Niet lang daarna moet Bastiaan Bastiaansz. Dolaart zijn overleden.

  x Strijen   Neeltje Cornelisse Hordijk , * ±1640 , † <7-1697.
   Haar weduwnaar ging op 28-6-1697 in otr. met Maaijke Cleijsse.

   Zij is een dochter van Cornelis Ariensz. Hordijk (1622-1674). Op 10 mei 1661 koopt Cornelis Ariens Hordijck van de weduwe van Cornelis Janse Boer een bruin blest merry paard voor een bedrag van 42 gld., waaruit we mogelijk kunnen concluderen dat onze Cornelis Ariense Hordijck landbouwer is geweest.

   Op 23 maart 1670 wordt te Strijen uit het huwelijk van Neeltje Cornelisdr Hordijk en Bastiaan Janse Boer de eerste van 5 kinderen geboren.

   Op 18 februari 1670 worden door middel van een notariele akte enige zaken recht gezet die betrekking hebben op de nalatenschap van Bastiaan Bastiaanse Dolaart. Op die datum komt Pieter Bastiaanse Dolaart, wonende in de Korendijk met Bastiaan Janse Boer, gehuwd met Neeltje Cornelisdr Hordijk, de weduwe van Bastiaan Bastiaanse Dolaart, met Jan Pleunen Dolaart mede voor zijn broeders en zusters overeen dat hij ter voorkoming van grote kosten zich verplicht de tienden te betalen die op zijn naam staan en de helft van de pacht over een perceel grond in de Strijense polder, dat in eigendom toebehoort aan de Grafelijkheid van Holland. Tevens zal Pieter Bastiaans Dolaart al de kosten van het Gijzelhuis en het salaris van de dienaars van justitie betalen (blijkbaar is deze kwestie al in een deurwaardersstadium geraakt). Voorts beloofd Bastiaan Janse Boer en Jan Pleunen Dolaart het genoemde perceel land te cultiveren, de lopende pacht te betalen en daarbij Pieter Bastiaans Dolaart schadeloos te stellen.

  1 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.