Adriaen Janse Dolck , † ±1585.
Zoon van Jan Jans (Jan Jans die Jonghe) Dolck en Aentken Cornelis .


x ±1575
    Peterke Mertens , * ±1550 , † >1616.
Kinderen:
 1. ? Jan Adriaen Jansz Dolck , † <10-2-1632 .

  x   Neeltje Cornelis Jan Roelofs , † <21-5-1644.

  3 kinderen


 2. Peter Adriaenss Dolck , † <1647 .

   Op 2-10-1595 in Capelle compareerden Peeterken Mertens ,weduwe Ariaen Janss Dellinck, met Peeter ende Merten Adriaenss, haren twee soenen, mede namens Jan Adriaenss, haeren broeder, ende Peeter Corneliss ende gaven over met eender vrijer ghiften soo recht is jacop Corneliss.

   Op huijden desen xxje februarij anno xvjc ende derttien [in 1613 in Capelle] compareerden Caterina/Lijnken Jansdr., als naegelaten weduwe wijlen Meerten Adriaenss, haeren man sa. was met haer adiunct ende geassisteert Jan Janss de Jonge, haeren broeder, mitsgaders Peter Adriaenss en de Jan Adriaenss, begroeders, haeren swagers, ende heeft wettelijcke aengenomen haeren ses onmondige weeskijnderen verweckt bij Meerten Adriaenss.

   Copie uit het testament van Jan Jans de Jongen. Genoemd: de HG, Berbelken Jans Schapen voorkinderen bij Heijliger Jans, Adriaen Meertens, Anneken Jans, zus, Jenneken Jans kinderen.
   Toegevoegd: Jan Heiligers en Cornelis Heiligers zijn voldaan, 1652. De kinderen van Janneken Jans Schaap bij Adriaen Jan [??] hebben geld gekregen van Cathalijn Jans, Peeter
   Jans Schaep is oom. Anna Jans, wed. van Peeter Adriaens Dolck, is voldaan door Lijntken Jans, zus.

  x   Anna Jans (Anneken Jans) .
      Dochter van Jan en ?

   Anna Jans, wed. van Peeter Adriaens Dolck, is voldaan door Lijntken Jans, zus.


 3. Maerten Adriaensz (Meerten Arienssen) Dolck , *Capelle (NB) ±1580 , † <1614 .

  x ±1608   Catelijn Janse (Lijntken Jans) , * ±1585 .

  3 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.