Jan Jans (Jan Jans die Jonghe) Dolck .
Zoon van Jan Jans (Jan Jans die Aude) Dolck en Neeltken .


×
    Aentken Cornelis .
Kinderen:
 1. Adriaen Janse Dolck , † ±1585 .

  × ±1575   Peterke Mertens , * ±1550 , † >1616.

  3 kinderen


 2. Cornelis Jans Dolck , † <1589 .

   Op huijden desen iiije aprilis 1588 compareerde in Capelle Jan Janss Dolck mede namens de weduwe van Cornelis Janss, sijnen soen, ende Peeterken, Ariaen Janss weu, met haere kijnderen ende gaven over met eender vrijer gifte soe recht is Peeter Adriaenss Greijnen. Er wordt betaald via een wilkeur.
   In de kantlijn: Dirck Huibertss, Adriaen Anthoniss Smit, Peeterken, Ariaen Janss weu, met Merten Ariaenss, haeren soen, mede namens Aentken Daamen.

   In Cleijn Waspik was op 1-4-1588 sprake van een akte van aanneming met als 1e Comparant: Aentken Corneliss Jan Dolliken weduwe en als 2e Comparant: Jan Janss Dolck, grootvader, ea. Plaats: Sgrevelduijn. Bijz: Jan Janss is voogd en grootvader van Peter Cornelis.
   Op 13-2-1580 compareerde Cornelis Janss Dollick zelf. Op 1-4-1588 was sprake van zijn weduwe. Hij is dus overleden tussen 1579 en 1589.

  ×   Aentken .
   Zij hadden een zoon Peter Corneliss.

  1 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.