Hendrik van Dommelen , * ±1601 .
Zoon van ? .

RECHTSBOVEN: Hendrik van Dommelen was schoolmr. in Leerbroek

Kinderen:
 1. ? Frans van Dommelen , † <1699 .

  x Leerdam 7-12-1661   Maria (Marijke Steevens) van der Vliet , *Leerdam, Loosdorp ±1640 , [] Dordrecht ±29-1-1716.

  4 kinderen


 2. Aelbert Henrixsze van Dommelen .

   Aelbert Henrixsze van DOMMELEN, jm. decessit Leerbroeck, wordt als lidmaat van Ameide vermeld op 25-12-1663.

   Aelbert Henrixs van Dommelen en Annigjen Herberden van Amerongen waren op 21-12-1663 in Ameide getuigen bij de doop van Willem, zoon van Jasper Ockers van der Spa en Beatrix Hendrix van Swol.

   Aelbert Henricks, als man en voogd van Maaijke Anthonis Tukker, wordt op 3-12-1664 vermeld.

  x Ameide 1684   Maeiken Teunisse Tucker , *Leerbroek ±1640 .
      Dochter van Theunis Dircks Tucker en Metje Teunisse van Muijlwijck .
   Otr. op 12-9-1664 in Leerbroek.
   Aalbert Hendriks van DOMMELEN, jm. lidm. 25-12-1663 Ameide,
   otr. 12-9-1664 Leerbroek, tr. Ameide [daar níet gevonden]
   Maeiken Teunis TUCKER, jd. beide van Leerbroek

   Jan Geritse van WILLIGEN schout van Leerbroek x Gauke Aertsdr zalgr. te eenre en Peter Anthoniss van MUIJLWIJCK wonende op Lakervelt, Peter Anthoniss van MUIJL­WIJCK wonende in’t laageind van Middelkoop x Geertge Anthonisdr, Cornelis Coenen van MUIJLWIJCK schout op Hoornaar als voocht over Dirck,Teunis, Maijke, Aeltge, Maria en Metge Teunisse als nagelaten kinderen van Antonis Dircxs (TUCKER) x Metge Teunisdr (van MUIJLWIJCK) mitsg. nog Gerit Jans van WILLIGEN allen als kinderen en erfgen. van Gauke Aertsdr, deling op 11-8-1663.

   Dirck Antonis TUCKER, Antonis Tonis TUCKER en Aelbert Hendricks X Maeijke Antonis TUCKER, te eenre, en
   Peter Antonissen VAN MUIJLWIJCK, won. op Lakervelt, en Cornelis Coenen VAN MUIJLWIJCK als vgdn over de onm kinderen van Antonis TUCKER X Metjen Antonis za. met name Aeltje, Marike en Metje Antonis TUCKER, geass door Jan Gerrits VAN WILLIGEN, maakten op 17-1-1665 scheiding van lasten en voordelen v/d gemene boedel van hun grootmoeder Gauke Aerts.

   Pieter Tonisse van Muijlwijck als voogd van de kinderen van Tonis Dirxe Tucker x Metje Anthonis van Muijlwijck ter eenre en Aelbert Hendrickse x Marigje Tonis, Tonis Tonisse Tucker zijnde een der voors kinderen voor haar zelve en de rato caverende voor de andere meerder en minderj. kinderen. Schikking tussen voogd en kinderen op 10-6-1666.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.