Sijmon Cornelisse van den Donck , * ±1590 , † <1651.
Zoon van Cornelis Sijmonsz van den Donck en Neeltje Leenderts .
Sijmon Cornelisse trad op als getuige bij de doop van Marrigien Jan Aarts , de doop van Cornelis Ariense Baartman .


x
    Grietgen Meeus , * ±1595 , † ±1653.
Kinderen:
 1. Meeus Sijmonsz (Mees Sijmons) van den Donck .

   Hij woonde bij Brandwijk op de St. Meertens Donck.

   Te Brandwijk op 10-4-1650 comp. Meeus Sijmens van de Donck, is geld schuldig aan Anne Aarts de Haan, won. in Brandwijk f 300,-, onderpand 4 hond 20 roeden lant etc. boven de kerck van Brandwijk in de hofstede van Pleun Adriaans zalgr. belend ten oosten Johannis Peursum en ten westen Johannis Coxius.

   Te Brandwijk op 26-5-1653, Comp.
   - Grietgen Meeus, weduwe van Sijmon Cornelisz van de Donck, ter eenre, en
   - Meeus Sijmonsz, haar soon, zo voor zich selve en als oom en bloetvooght van het weeskind van Abraham Sijmonsz, met name Susanna Abrahams en Arien Ariens Baartman geh. met Neeltge Sijmons, ter andere zijde;
   zij maakten een scheiding der goederen.

   Te Brandwijk op 15-9-1653, Comp. Meeus Sijmonsz, won. op de St. Meertens Donck en Arien Ariensz
   Baartman, won. in Brandwijk uijtcoop gedaan tegen Neeltgen Dircks geh. geweest met Abraham Sijmons. won. in Bleskensgraaf tegenwoordig.

   Te Brandwijk op 13-4-1661 comp. Arien Ariensz Baartman, won. in Brandwijk, wedr. van Neeltgen Sijmons, ter eenre, en Meeus Sijmonsz van de Donck als oom en bloetvoogd van de 3 onmondige weeskinderen ter andere zijde, vertigting, nml;
   - Arien Ariensz, out 16 jaar (in de marge, tr. met Neeltje Pieters),
   - Cornelis Ariensz, out 13 jaar en
   - Ariaantgen Ariens, out 11 jaar (in de marge, tr. met Gerrit Tromp); Arien geeft zijn kinderen; 5 hont lant, belend ten oosten Johannes
   Peursum en ten westen do. Jacob Coxius tot Molenaarsgraaf tevens f 40,- uijtreijken bij 18 jaar.

   Te Brandwijk op 14-6-1661 Comp. Leendert Cornelisz SCHOP, won. Brandwijk is geld schuldig aan Meeus Sijmens van de Donck, voor hem selven en als voogd van de weeskinderen van Adriaan Adriaansz Baartman geh. met Neeltgen Sijmons, Cornelis Cornelisz Hoek geh. met Neeltgen Sijmons, Sander Adriaansz, won. Langerak als voogd van de kinderen van Sebastiaan Corssen geh. met Lijntgen Dircxs zalgr. en Jan Cornelisz won. in Polsbroek, nml. f766,- als reste van de cooppenningen van 2 mergen 1½ hond lant opt westeijnd van Brandwijk, van de voors vercooper gecoft sijn in dato 13-5-1661.

   Te Brandwijk op 26-3-1676 comp. Heijndrick Plonen, won. opt westeijnd van Brandwijk is geld schuldig aan Cornelis Coenen, schout van Brandwijk en Gijbeland f 600,- onderpand op zijn hofstede groot 7 mergen op het westeijnd van Brandwijk belend ten oosten Bals Huijgen en ten westen de kinderen van Mees Sijmons.

   Te Brandwijk op 16-6-1685 comp. Arij Meessen, won. Brandwijk, Pleun Meessen, won. in Stolwijk, Cornelis Meessen, won. onder Noordeloos, Jan Dinghmans geh. met Cornelia Meessen, won. alhier, kinderen en erfgenamen van Mees Sijmons; zij trp. aan Arij Janssen 3 mergen 2 hond 31 roeden 3 voet lant op Brandwijk belend ten oosten de diaconij armen en ten westen Willem Cornelisz Schijf.

  x   Marichgen Pleunendr (Marichjen Pleun Ariensdr) , † <1667.
   Kinderen: Arij, Pleun, Cornelis en Cornelia.

   Marichjen was een dochter van Pleun Ariens, vermeld in de 200e penning te Brandwijk 1638 als heemraad f5,-.
   Marichjen had broers Cornelis, geh. met Lijlgen Pauwels, en Hendrick.

  4 kinderen


 2. Abraham Sijmonsz van den Donck , † <6-1653 .
   Overl. vóór 26-5-1653.

   Te Brandwijk op 26-5-1653
   Comp. Grietgen Meeus, weduwe van Sijmon Cornelisz van de Donck, ter eenre,
   en Meeus Sijmonsz, haar soon, zo voor zich selve en als oom en bloetvooght van het weeskind van Abraham
   Sijmonsz, met name Susanna Abrahams en Arien Ariens Baartman geh. met Neeltge Sijmons, ter andere zijde,
   volgt scheiding der goederen.

  x   Neeltgen Dircks .
   Zij hadden een dochter.

   Te Brandwijk op 15-9-1653, Comp. Meeus Sijmonsz, won. op de St. Meertens Donck en Arien Ariensz
   Baartman, won. in Brandwijk uijtcoop gedaan tegen Neeltgen Dircks geh. geweest met Abraham Sijmons. won. in Bleskensgraaf tegenwoordig.

  1 kinderen


 3. Neeltje Sijmons van den Donck , * ±1615 , † <1662 .

  x ±1640   Adriaan Adriaansz (Arien Ariens) Baertman , † >1660.

  3 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.