Sijgje Ariens van Dongen , *Sint Anthoniepolder ±1695 .
Dochter van Adriaan Cornelissen (Arij Cornelisz) van Dongen (??) en Sijchien Bastijaens (Sijtjen Bastiaanse) Bestebreur (??) .
Sijgje Ariens trad op als getuige bij de doop van Sijgje Cornelisse Bestebreur (??) , de doop van Huijg Bestebreur (??) , de doop van Dirk Teunisse Hoogkamer .


x Numansdorp 21-5-1719
    Simon Abrams (Sijmen Abramsz) de Vette , *Mijnsheerenland ±1685 , † ±1720.    
Sijmen Abramsz trad op als getuige bij de doop van Annetie Huijgen int Velt .


    Zoon van Abram de Vette en Annegie Sijmens (Annetge Sijmon Dircxs) .
x Numansdorp 3-3-1730
    Dirk Teunisse Hoogkamer , * 1689 , ~Numansdorp 24-4-1689 , † Numansdorp 1734, [] Numansdorp 20-10-1734.

RECHTSBOVEN: Zijgje Ariens van Dongen trouwde op 21-5-1719 in Numansdorp met Simon de Vette.

Kinderen:
 1. Simon Simons de Vette , * ±1719 , ~Klaaswaal 18-2-1720 .


 2. Maria Dirkse (Marijtje Dirkse) Hoogkamer , *Numansdorp, Buitensluis 1731 , ~Numansdorp 27-2-1731 , † Sint Anthoniepolder ±29-9-1792 .
  Get. bij de doop: Leendertge Jans van Vlissingen .
  Get. bij de overl. aangifte: Teunis Willems Dorst .
   Den Negen en twintigsten September zeventien honderd twee en negentig te Sint Anthonie Polder overleden.

   S.A.P., 1792, 29 September: Teunis Dorst geeft aan ’t Lijk van zijn vrouw Maria Hoog Kamer in de vierde classe _ _ f3.-.-.
   Doopget. Leenertje Jans van Vlissingen.

   Maria was j.d. geboren aan de Buitensluis, wonende in Cillaarshoek. Dochter van Dirk Teunisse Hoogkamer en Sijgje Ariens van Dongen, die op 3-3-1730 in Numansdorp trouwden.

   S.A.P., 23-9-1792: Teunis Willemsz. Dorst en Maria Hoogkamer, echtelieden wonende alhier, maken een testament op de langstlevende. Stellen de langstlevende tot voogd, en na de dood van de langstlevende: hun zoon Bastiaan Dorst wonende alhier en Huijg Barendregt de Jonge wonende te Cillaarshoek.

  x Cillaarshoek 9-5-1751   Teunis Willems Dorst , *Cillaarshoek 1722 , ~Cillaarshoek 30-3-1722 , † Sint Anthoniepolder 15-11-1797, [] Sint Anthoniepolder ±18-11-1797.
      Zoon van Willem Joppen Dorst en Dirkie Teunisse van Loenen .
   Otr. op 16-4-1751 in Cillaarshoek.
   Kinderen: Willem, Sijtje, Dirk, Jacob, Bastiaan en Dirksje. Hun zoon Dirk zou 3 maal trouwen.
   S.A.P., 1797, 18 November:
   Bastiaan Dorst geeft aan ’t Lijk van zijn vader Teunis Dorst inde vierde classe _ _ f3.-.-.

   S.A.P., 6-12-1797: Staat en inventaris van de gehele boedel en nalatenschap van wijlen Teunis Willemsz. Dorst gewoond hebbende en op 15-11-1797 overleden te Sint-Anthoniepolder zoals deze op 28-11-1797 is bevonden. Gemaakt en beschreven ten verzoek van Bastiaan Dorst wonende te Sint-Anthoniepolder en Huig Barendregt wonende te Cillaarshoek als bij testament van dezelfde Teunis Willemsz. Dorst en zijn vooroverleden huisvrouw Maria Hoogkamer, op 23-9-1792 voor schout en schepenen van Sint-Anthoniepolder verleden, aangestelde voogden […].
   Peet: Jaepje Ariens Neuteboom.

   S.A.P., 14-4-1790:
   Ik ondergetekende Teunis Dorst, als grootvader van moederszijde van Teunis Mallegrom, nagelaten zoontje van Cors Mallegrom en zijn vooroverleden huisvrouw Sijgie Dorst, beken bij deze met schout en gerecht van Sint-Anthoniepolder en Cillaarshoek over gemelde Teunis Mallegrom over zijn legitieme portie of vaders- en moedersbewijs overeengekomen te zijn […].

   S.A.P., 12-1-1806:
   Bastiaan Teunisz. Dorst, wonende onder Sint-Anthoniepolder, is schuldig aan Teunis Corsz. Mallegrom, wonende te ’s Gravendeel, een som van 1200 gld. ter zake van contant geld welke gemelde Teunis Mallegrom bij representatie van wijlen zijn moeder Sijgie Dorst uit de nalatenschap van wijlen zijn grootvader Teunis Willemsz. Dorst
   en Maria Hoogkamer, gewoond hebbende onder Sint-Anthoniepolder overleden, was aanbestorven
   en door hem comparant als testamentaire voogd over dezelfde Teunis Corssen Mallegrom ter
   behering ontvangen, verder volgens de korte staat en scheiding avn de gehele nalatenschap van wijlen voorn. Teunis Willemsz. Dorst, weduwnaar van Maria Hoogkamer, voor notaris Hendrik Verhoeff binnen Dordrecht d.d. 18-2-1798 verleden.

   Get. bij de overl. aangifte: Bastiaan Teunisse Dorst .
   Teunis Willems trad op als getuige bij de overlijdensaangifte van Maria Dirkse (Marijtje Dirkse) Hoogkamer .

  6 kinderen


 3. Lijsbeth Dirks Hoogkamer , *Numansdorp 1732 , ~Numansdorp 28-6-1732 , † Sint Anthoniepolder 24-9-1770 .

  x   Willem Franse Bestebroer , *Sint Anthoniepolder ±1720 , † Sint Anthoniepolder 15-11-1790.

  2 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.