Pieter Abramsse Donraet , * 1676 , ~Dordrecht 29-12-1676 , [] Dordrecht ±18-1-1727.
Pieter Abramsse was getuige bij de ondertrouw van Jan Matthijsse Montré , de ondertrouw van Abraham Pieters Donraad (?) .

Zoon van Abraham Pietersz Donraet en Mensie Aerts .


× Dordrecht 12-5-1697 (otr Dordrecht 28-4-1697)
    Marijcken Davids (de Nijs) , * 1670 , ~Dordrecht 3-8-1670 (kraambed), [] Dordrecht ±22-6-1700.    
    Dochter van David Hendricksz (David Hendricksen) (??) en Judick Jacobs (??).
× Dordrecht 13-11-1701 (otr Dordrecht 30-10-1701)
    Angenietje Jans Nieuwenhuijsen , [] Dordrecht ±11-8-1749.    
Angenietje Jans was getuige bij de ondertrouw van Thomas Gerritse van Eijsden .

RECHTSBOVEN: Als weduwnaar hertrouwde Pieter Abrahamse op 13-11-1701 in Dordrecht met Angenitie Jans, weduwe van Pieter Smits..

Kinderen:
 1. ? Abraham Pieters Donraad , [] Dordrecht ±6-4-1768.

  × Dordrecht 12-5-1726   Lijsbeth Claesse de Pender , *Drongelen ±1705 , [] Dordrecht 24-1-1727.
   Ondertrouw op 26-4-1726 in Dordrecht.
   Abraham Donraet, j.m. van Dordregt, woont buijten de St. Jorispoort, met Lijsbeth de Pender, j.d. van Drongelen, woont bij de Kleijne Spuijstraet.
   Getuige bij het huwelijk: Pieter Abramsse Donraet (?) . de vrou van Abraham Donraet buijde de Sint Joris Poort voor in het kromhout [..] klockhuijs

   Abraham Donraedt en Lijsbeth de Penter lieten op 31-1-1727 in Dordrecht een kind dopen genaamd Pieter.

   Dordt, 17 feb. 1727: Extract van het testament van Abraham Donraad, thuijnman, ende Lijsbet Penter, die malkander de langstlevende tot voogd ofte voogdesse benoemd hadden.

   Klaas de Pender en Cornelia van Gorp, woonende tot Drongelen, lieten op 16-10-1701 in Gendereneen zoon Jan de Pender dopen. Zij zijn wsl. ook de ouders van Lijsbeth.

  ×   Jenneke Spruijt , *Dordrecht 1702 , ~Dordrecht 17-4-1702 , [] Dordrecht ±28-3-1770.

  9 kinderen


 2. Meinsje (Mensje) Donraet , * 1698 , ~Dordrecht 25-6-1698 , [] Dordrecht ±10-2-1767.
   Pieter Abramsse, Marijcken Davids: Mensje.
   Aang. begr. Mencksie Donraat.

   Meinsje/Mensje/Mencksie/Minkje Donraat

   Dordrecht, Vrijdagh Den 9 Julij 1731:
   Thomas van Eijsden, Jongman van Dordregt, woont buijten de St. Joris Poort, geasst. met Marijke Markusse, wede. Geerit van Eijsden, zijn moeder, met Mensje Donraet, Jongedogter van Dordregt, woont buijten de St. Joris poort, geasst. met Angenietje Nieuwenhuijsen, wede. Pieter Donraet, haer moeder; den 22 Julij 1731 alhier getrout door do. Boffehaert.
   Kinderen: Marijke, Pieternella en Gerrit.

  × Dordrecht 22-7-1731   Thomas Gerritse van Eijsden , *Dordrecht 1709 , ~Dordrecht 21-4-1709 .
   Ondertrouw op 6-7-1731 in Dordrecht.
   Getuige bij het huwelijk: Angenietje Jans Nieuwenhuijsen . Thomas, zoon van Gerrit van Eijsden en Maria Marcus.

   Thomas is een zoon van Marijke Markusse, wede. Geerit van Eijsden.

   Kaatje van Eijsden, Jongedogter van Dordregt, woont bij de Vulpoort, geasst. met Marijke Markus, wed. Gerrit van Eijsden, haer Moeder, is op
   den 13 November 1729 in Dordrecht getrout door do. Bosschaert met Jan van Backeveen, jongman van Amsterdam, woont in het weeshuijsstraetje, geass.t met Wijbrant van Backeveen, zijn vader; den trouwbrief gegeven den 9 December 1740.

  3 kinderen


 3. Judith Donraet , * 1700 , ~Dordrecht 11-6-1700 .
   Judith, dochter van Pieter Donraet en Marike de Nijs.


 4. Adriana (Ariaantje Pieters) Donraet , * 1702 , ~Dordrecht 11-7-1702 , † >3-1758 .
  Ariaantje Pieters was getuige bij de ondertrouw van Leendert Willemsen van Gilst .
   Pieter Donraat, Angietje Jans, Ariaantje.
   Aang. overl. van "de weduwe van Jan Montré" was op 18-11-1766 in Dordrecht.

   Dordrecht, Vrijdagh den 20 October 1724:
   Jan Montré, jongman van Dordregt, woont buijten de St. Jorispoort, geassisteert met Matthijs Montré, zijn oom, met
   Adriana Donraet, jonge dogter van Dordregt, woont buijten de St. Jorispoort, geassisteert met Pieter Donraet, haer vader.
   Den 5 November 1724 alhier getrout door do. Vechovius.

   Dordrecht, Donderdagh den 20 April 1758:
   Leendert van Gilst, j.m. gebore te Dubbeldam, geasst. met zijn vaeder Willem van Gilst, met
   Cornelia Schippers, j.d., geb. van S’Heeren Anders’ Kinderen in Zeelandt, woonen beijde bij de Catharijne Poort, geasst. met haer goede vrindin Adriana Donraat, huisvr. van Jan Monte.
   Den 7 Meij 1758 alhier getrout.

   "Is ter Wees-Camere geëhibeert ’t testament van Jan Montee ende Adriaana Donraad, Egteluijden" [..] "in dato den 26 Augustus 1777, waar by is gebleken" dat de weeskamer is uitgesloten en tot erfgenamen zijn aangstelt de meerderjarigen.

  × Dordrecht 5-11-1724   Jan Matthijsse Montré , † >3-1758.
   Ondertrouw op 20-10-1724 in Dordrecht.
   Getuige bij het huwelijk: Pieter Abramsse Donraet .
   Jan is wsl. een zoon van Mathijs de Montee en Hendrikje Molemans, die op 19-10-1704 in Dordrecht in otr. gingen.

   Kalkmeter Jan Monté gaf op 6-9-1758 in Dordrecht een hypotheek van f200 aan houtwerker Jan van Gelder met als onderpant een huis en erf aan der Heer Heymansuystraat. Ook genoemd werd Dirk Klijnevelt.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.