Pieter Abramsse Donraet , * 1676 , ~Dordrecht 29-12-1676 , [] Dordrecht ±18-1-1727.
Zoon van Abraham Pietersz Donraet en Mensie Aerts .
Pieter Abramsse trad op als getuige bij de ondertrouw van Abraham Pieters Donraad (?) , de ondertrouw van Jan Matthijsse Montée .


× Dordrecht 12-5-1697 (otr Dordrecht 28-4-1697)
    Marijcken Davids (de Nijs) , * 1670 , ~Dordrecht 3-8-1670 (kraambed), [] Dordrecht ±22-6-1700.    

    Dochter van David Hendricksz (David Hendricksen) (??) en Judick Jacobs (??).
× Dordrecht 13-11-1701 (otr Dordrecht 30-10-1701)
    Angenietje Jans Nieuwenhuijsen , [] Dordrecht ±11-8-1749.    
Angenietje Jans trad op als getuige bij de ondertrouw van Thomas Gerritse van Eijsden .

RECHTSBOVEN: Als weduwnaar hertrouwde Pieter Abrahamse op 13-11-1701 in Dordrecht met Angenitie Jans, weduwe van Pieter Smits.

Kinderen:
 1. ? Abraham Pieters Donraad , [] Dordrecht ±6-4-1768.

  × Dordrecht 12-5-1726   Lijsbeth Claesse de Pender , *Drongelen ±1705 , [] Dordrecht 24-1-1727.
   Otr. op 26-4-1726 in Dordrecht.
   Get. bij het huwelijk: Pieter Abramsse Donraet (?) .

   Abraham Donraet, j.m. van Dordregt, woont buijten de St. Jorispoort, met Lijsbeth de Pender, j.d. van Drongelen, woont bij de Kleijne Spuijstraet.

   Abraham Donraedt en Lijsbeth de Penter lieten op 31-1-1727 in Dordrecht een kind dopen genaamd Pieter.

   Dordt, 17 feb. 1727: Extract van het testament van Abraham Donraad, thuijnman, ende Lijsbet Penter, die malkander de langstlevende tot voogd ofte voogdesse benoemd hadden.

   Klaas de Pender en Cornelia van Gorp, woonende tot Drongelen, lieten op 16-10-1701 in Genderen een zoon Jan de Pender dopen. Zij zijn wsl. ook de ouders van Lijsbeth.
   de vrou van Abraham Donraet buijde de Sint Joris Poort voor in het kromhout [..] klockhuijs

  ×   Jenneke Spruijt , *Dordrecht 1702 , ~Dordrecht 17-4-1702 , [] Dordrecht ±28-3-1770.

  9 kinderen


 2. Meinsje (Mensje) Donraet , * 1698 , ~Dordrecht 25-6-1698 , [] Dordrecht ±10-2-1767.
   Pieter Abramsse, Marijcken Davids: Mensje.

   Meinsje/Mensje/Mencksie/Minkje Donraat

   Dordrecht, Vrijdagh Den 9 Julij 1731:
   Thomas van Eijsden, Jongman van Dordregt, woont buijten de St. Joris Poort, geasst. met Marijke Markusse, wede. Geerit van Eijsden, zijn moeder, met Mensje Donraet, Jongedogter van Dordregt, woont buijten de St. Joris poort, geasst. met Angenietje Nieuwenhuijsen, wede. Pieter Donraet, haer moeder; den 22 Julij 1731 alhier getrout door do. Boffehaert.
   Kinderen: Marijke, Pieternella en Gerrit.
   Aang. begr. Mencksie Donraat, wed. van Thomas van Eijsden.

  × Dordrecht 22-7-1731   Thomas Gerritse van Eijsden , *Dordrecht 1709 , ~Dordrecht 21-4-1709 , [] Dordrecht ±5-6-1766.
   Otr. op 6-7-1731 in Dordrecht.
   Get. bij het huwelijk: Angenietje Jans Nieuwenhuijsen .

   Thomas, zoon van Gerrit van Eijsden en Maria Marcus.

   Thomas is een zoon van Marijke Markusse, wede. Geerit van Eijsden.

   Kaatje van Eijsden, Jongedogter van Dordregt, woont bij de Vulpoort, geasst. met Marijke Markus, wed. Gerrit van Eijsden, haer Moeder, is op
   den 13 November 1729 in Dordrecht getrout door do. Bosschaert met Jan van Backeveen, jongman van Amsterdam, woont in het weeshuijsstraetje, geass.t met Wijbrant van Backeveen, zijn vader; den trouwbrief gegeven den 9 December 1740.

   N.B. Er was in Dordrecht ook een Pieter Thomasse van Eijsden, maar dat was een zoon van Thomas van Eijsden en Jannetje Kopijn.
   Aang. begr. van een Thomas van Eijsden.

  3 kinderen


 3. Judith Donraet , * 1700 , ~Dordrecht 11-6-1700 .
   Judith, dochter van Pieter Donraet en Marike de Nijs.


 4. Adriana (Ariaantje Pieters) Donraet , * 1702 , ~Dordrecht 11-7-1702 , [] Dordrecht 11-2-1780.
  Ariaantje Pieters trad op als getuige bij de ondertrouw van Leendert Willemsen van Gilst , de doop van Jan Antonisse (de) Montée .
   Pieter Donraat, Angietje Jans, Ariaantje.

   Dordrecht, Vrijdagh den 20 October 1724:
   Jan Montré, jongman van Dordregt, woont buijten de St. Jorispoort, geassisteert met Matthijs Montré, zijn oom, met
   Adriana Donraet, jonge dogter van Dordregt, woont buijten de St. Jorispoort, geassisteert met Pieter Donraet, haer vader.
   Den 5 November 1724 alhier getrout door do. Vechovius.

   Adriana Donraad, huisvr. van Jan Monte, assisteerde haar goede vriendin, Cornelia Schippers, bij haar ondertrouw met Leendert van Gilst op 20-4-1758 in Dordrecht.

   Dordrecht, Donderdagh den 20 April 1758:
   Leendert van Gilst, j.m. gebore te Dubbeldam, geasst. met zijn vaeder Willem van Gilst, met
   Cornelia Schippers, j.d., geb. van S’Heeren Anders’ Kinderen in Zeelandt, woonen beijde bij de Catharijne Poort, geasst. met haer goede vrindin Adriana Donraat, huisvr. van Jan Monte.
   Den 7 Meij 1758 alhier getrout.

   Is ter Wees-Camere geëxhibeert ’t Testament van Jan Montée en Adriana Donraad, Egtelieden, gepasseerd voor den Notaris Jan van der Star residerende binnen Dordrecht, in dato den 26 aug. 1777 waar by is gebleken dat deze Camere behoorlyk is gesecludeert, en dat tot erfgenamen zijn aangestelt [de] meerderjarigen.
   Den 11 d. Adriana Donraet, huisvrou van Jan Montee. Laat geen kinderen na. Met dxe ordinairen koetsen opden Bree weg.

  × Dordrecht 5-11-1724   Jan Matthijsse Montée , *Dordrecht ±1710 , [] Dordrecht 23-3-1781.
      Zoon van Matthijs de Montée (?) en Hendrikje Molemans (?).
   Otr. op 20-10-1724 in Dordrecht.
   Get. bij het huwelijk: Pieter Abramsse Donraet .


   Jan is wsl. een zoon van Mathijs de Montee (ook: du Monte) en Hendrikje Molemans, die op 19-10-1704 in Dordrecht in otr. gingen.

   Kalkmeter Jan Monté gaf op 6-9-1758 in Dordrecht een hypotheek van f200 aan houtwerker Jan van Gelder met als onderpant een huis en erf aan der Heer Heymansuystraat. Ook genoemd werd Dirk Klijnevelt.

   Adriana Donraedt was samen met Jan [de] Montée op 29-10-1738 in de Zuiderkerk in Amsterdam getuige bij de doop van Jan, zoon van Anthonij [de] Montée en Maijke Hes.
   Dordrecht, 23-3-1781: Jan Montee. Laat geen kinderen na. Op den Breeweg. Met de ordinairen koesen.

   Jan Matthijsse trad op als getuige bij de doop van Jan Antonisse (de) Montée .


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.