Hilligje Gerrits van den Dool , *Groot-Ammers ±1683 , ~Noordeloos 30-1-1684 , † <1728.
Getuige bij de doop: Pieter Gerrits van den Dool (?) .
Hilligje Gerrits trad op als getuige bij de doop van Lijsbeth Jans van den Dool , de doop van Gerrit Jansz van den Dool .

Dochter van Gerrit Gerritse van den Dool (?) en Lijsje Pieters van den Dool .


Noordeloos 13-12-1705 (otr Groot-Ammers 22-11-1705)
    Pieter Bastiaansz Swijnenburg , *Groot-Ammers 1683 , ~Groot-Ammers 14-3-1683 , [] Groot-Ammers 28-2-1760.
Kinderen:
 1. Leisje Swijnenburg , *Groot-Ammers 1706 , ~Groot-Ammers 18-3-1706 .
   Den 18 Martii is gedoopt het kind van Pijter Bastiaans Swijnenburg en genaamt Leisje.


 2. Aaltje Swijnenburg , *Groot-Ammers 1707 , ~Groot-Ammers 23-12-1707 .


 3. Annigje Pieters Swijnenburg , *Graafland ±1709 , † Nieuw-Lekkerland 24-9-1789 .

  Groot-Ammers 25-1-1739   Willem Foppen Breedveld , *Nieuw-Lekkerland 1719 , ~Nieuw-Lekkerland 7-3-1719 , † Nieuw-Lekkerland ±26-5-1789.
      Zoon van Fop Willemsen Geenen en Marija Knelis Muijs .
   Ondertrouw op 2-1-1739 in Nieuw-Lekkerland.
   Kinderen: Fop (2x), Hilligje, Pieter, Ariaantje, Martijntje, Marija (2x), Poulus (2x), Bastiaen (4x) en Jan.

  15 kinderen


 4. Bastiaan Pieters Swijnenburg , *Groot-Ammers 1711 , ~Groot-Ammers 5-1711 .
   Den Maji het kind van Pijetter Bastiaens Swijnenburg, genaemt Bastiaen.

   Bastiaan trouwde wsl. met Fijgje Vermeer en liet dan op 25-10-1733 in Meerkerk een zoon Pieter dopen.


 5. Gerrit Pietersz Swijnenburg , *Groot-Ammers ±1712 , ~Groot-Ammers 9-2-1713 .
   Den 9 dito het kind van Pieter Bastiaens Swijnenburg, genaemt Gerrit.

  Brandwijk 13-12-1739   Anna Pieters Broer , * 1714 , ~Brandwijk 27-5-1714 .
   Ondertrouw op 20-11-1739 in Brandwijk.
   Kinderen: Hilligje, Cnelia (1742), Pieter (2x), Gerritdina, Paulus en Aeltje (2x). Paulus Gerrits trouwde op 24-9-1773 in Bleskensgraaf met Adriana Elderse Bree. Gerritdina liet op 9-12-1782 in Groot-Ammers een onechte dochter Anna dopen.

   Dochter van Peter Mauritsz Broer en Cornelia Starrenburgh.

  1 kinderen


 6. Margje Pieters Swijnenburg , *Groot-Ammers 1715 , ~Groot-Ammers 19-5-1715 , † 1769 .
   Wij Schout en Schepenen van Ammerstol, hebben in gevolgen de aan ons geexhibeert, acte van donatie van Drik Janse de Bruijn, wedunaar, boedelhouder en universeel geinstitueerde erfgenaam van wijlen Marrigje Pieters Swijnenburg, te Ammerstol overleden in de jare 1769, won. te Lopik, en Aart Ooms en Hendrikje Bouwrnan egtelieden mede won. te Lopik, gedonateerden van dato 19 jan. 1791;
   Getaxeert de navolgende landerijen, gelegen onder Ammerstol.
   Eerstelijk een half hond griend, daar t.o. Jan Stuurman, t.w. Coba Schouten, t.n. Jacobus Swens en t.z. Cors Verhek, getaxeert op 25.0.0.
   Anderhalve hond land, bestaande in boomgaard en griend land, mede onder Ammerstol, bel; t.o.
   Jacobus Swens en t.w. Willem de Jong, t.z. Coba Schouten en t.w. Jan Ooms, getaxeert 150.0.0.
   Item een quartier land onder Ammerstol de Capellelaan, t.o. en t.w. Cors Verhek, t.n. Aart de Jong, t.z. Jan de Jong. Getaxeert op 12.10.1.
   Nog gemeld 87 half roede land in twee stukjes, het eene gelegen onder Ammerstol. het ander onder
   Bergambacht, dat onder Ammerstol van 37 half roe, getaxeert op 12.10.0.
   Aldus getaxeert den 1 sep. 1792.

   Op 9-2-1769 testeren te Ammerstol Dirk Janse de Bruijn en Marrigje Pieterse Swijnenberg.
   Zij stellen aan tot voogden over minderjarige erfgenamen Jan Dirk de Bruijn, hun zoon, en Gerrit Pieterse Swijnenburg, haar testatrices broeder.

  ? Ammerstol 9-5-1739   Dirk Janse de Bruijn , * ±1707 , † >1790.
   Kinderen: Jan, Pieter, Macheltje en Ariaantje, de jongste.
   Op 19-1-1791 was Pieter Dirkse de Bruijn bijna 84 jaar oud.

   Dirk de Bruijn, wsl. een zoon van Jan de Bruijn en Maggel Wouters.

   Op huijden den 19e jan. 1791 compareerden voor mij Willem Pernis, openbaar Not. tot Vianen en
   Ameide, Dirk Janse Bruijn, weduwnaar van wijlen Marrigje Pieters Swijnenburg, thans won. te Lopik,
   heeft gewoont te Ammerstol, waar zijn huijsvrouw in de jare 1796 is overleden.
   Confirmeerde metten dood zodanig een mutueel testament, als zij lieden te zamen voor de Secretaris
   en twee Schepenen van Ammerstol op den 9e feb 1769 hebben gepasseert, nalatende uijt kragte van
   het zelve mutueel testament, hem comparant tot haren eenige erfgenaam, en de kinderen bij
   malkander in huwelijk verwekt, boven de opvoeding der kinderen bij dat testament bepaald op 11
   stuijver voor ijder kind, dat hij aan die opvoeding heeft voldaan, tot zoolange zijn laatste dochter,
   Dit document is afkomstig van www.hogenda.nlKlik hiervoor het totale register van Hogenda bronnen.
   10
   Ariaantje de Bruijn, door middel van den trouwdag met Jan Groenenweg, hem comparant heeft
   verlaten en metter woon na Moordrecht is vertrokken.
   Dat hij comparant als doen door ouderdom buijten staat zijnde, zijn kost met arbeijde te kunnen
   winnen, zig bij een en ander van zijn kinderen heeft geaddresseerd, en den eene voor en den anderen
   na, geoffereerd, zijne goederen zoo onroerende als roerende, geen uijtgesondert, te willen overgeven,
   aan den geene van hen, die hem comparant, zijn leven lang gedurende, zoude willen alimenteeren en
   bij overlijden zijn doode lighaam ter aarde door een eerlijke begravenisse geliefde te bestellen.
   Dog zonder effect, dat hij comparant door de almeer en meer hoogklimmende jaare, niet in staat
   zijnde, zig zelve te kunnen geneezen, zijne dochter, Macheltje de Bruijn, getrouwt met Arie
   Hoeijenbos, won. in de Nieupoort, wetende dat hij comparant een klijn stuijvertje contant geld hadde,
   en zij verlegen zijnde hem comparant daar om te leen heeft gevraagt, hij comparant zulks haar heeft
   geaccordeert en ter somme van 200 gld. opgeschooten, blijkens acte bij deselve zijne dochter en haar
   voorsch. man geteekent, den 2e feb 1769, en dat hij comparant ook sig in kost, drank te besteden, die
   occasie heeft gecapteert bij zijn voorn. dochter, alsulks metter woon. zig te Nieupoort voorn. begeven
   na twee maanden, waarvoor hij zijn dogter heeft voldaan, zonder nogtans van haar of hare man de
   200 gld. wederom te krijgen, nee maar hij ontset zijnde, dat zijn stuijvertjes geld niet anders in
   mindering of afkorting van die 200 gld. heeft kunnen bekomen, dan op den 19 april 1769 5 gld. en op
   25 april 1790 6 gld. tsamen 11 gld.
   Dat hij die gelden noodig heeft tot zijn levens onderhoud, zonder eenige penn. te bekomen,
   niettegenstaande zijn zoon Jan Dirkse de Bruijn te Klein Ammers woonachtig, aan hem comparant is
   verschuldigt en zeedert 1765 ongetaald, 120 gld. wegens een verkochte griend od houtgewas.
   En mede niettegenstaande zijn zoon Pieter Dirkse de Bruijn te Krimpen aan de Leck won. aan hem
   comparant onbetaald laat, 34 gld. die hij in 1765 heeft opgeschooten, en eijndelijk hij comparant van
   de weduwe Arie Kooijman te Schoonhoven won. heeft aan hem aanbetaald gelaaten, zoo danige
   somme van 77 gld. per reste van 90 gld. die hij aan haar overleden man met het opkopen van kennip
   heeft verdient.
   Dat hij alsoo ontset van de inwoning, kost, drank, lavenis en gemak en geavanceerd zijnde tot den
   ouderdom van bijna 84 jaar, weerloos en verlaaten zijnde, tot die situatie is gecomen, omme te
   delibereeren. of hij zig niet aan de bestierders van het Armenfonds zoude opdragen en aan denzelve
   overgeven, maar heeft zig geaddresserd aan zijne goede vrienden, Aart Ooms en Hendrikje Bouwman
   egtelieden te Lopik won. welke hem comparant met lief de en genegenheijd hebben ontfangen, en
   aan cost, drank, lakens en gemak voorsien.
   Soo is hij comparant te raden gekomen aan de langstlevende van hen beijden bij forme van donatie
   inter vivos te geven en schenken.
   Een halfhond griend, gelegen onder Ammerstol, daart.o. Jan Stuur- man, t.w. Coba Schouten, t.w.
   Jacobus Swens, en t.z. Cors Verhek, hem bij acte van dato 10 jan. 1759 van zijne ouders aan
   gekomen.
   Nog anderhalve hond, bestaande in boomgaard en grienland, mede onder Ammerstol, bel; t.o.
   Jacobus Swens en t.w. Willem de Jong, t. z. Coba Schouten en t.w. Jan Ooms.
   Nog een quartier grienland onder Ammerstol gelegen, t.o. en t.w. Cors Verhek, t.n. Aart de Jong t.z.
   Jan de Jong, en een griendje groot circa 25 roede, een eijnd aan de Capelle weg naast t quartier
   griend, en nog 87 half roede land in twee stukjes in Ammerstol en Bergambacht gelegen, bij hem
   comparant in de jare 1738 van de kinderen van Pieter Janse Vervliet geacquireert.
   Met de conditien nogtans dat de voorn. Aart Ooms en Hendrikje Bouwman beijde en de langstlevende
   van hen beijden gehouden en verpligt zullen en zal zijn, hem comparant zijn leven lang gedurende bij
   hen.lieden inwoonende te houden en te voorsien van kleeding, kost, drank en gemak, in ziekte te
   behandelen, als eijgen kinderen gehouden en verpligt zoude zijn.
   Aldus gedaan en gepasseerd in de gerecht huijse van Thienhoven onder Ameijde.

  4 kinderen


 7. Sijgje Swijnenburg , * 1720 , ~Oud-Alblas 12-11-1720 .


 8. Pieternella (Pieternel Pieters) Swijnenburg , *Groot-Ammers 1722 , ~Groot-Ammers 14-5-1722 , † Streefkerk 18-5-1777 .

  Groot-Ammers 8-6-1749   Arij Klaasz Aaldijk , *Streefkerk 1719 , ~Streefkerk 19-11-1719 , † Streefkerk 2-9-1786.

  4 kinderen


 9. Johanna Swijnenburg , * 1723 , ~Groot-Ammers 31-10-1723 .
   den 31 octob. gedoopt het kind van pieter bastiaanse swijnenburg gen. Johanna.
   den 7e April [1770 in Nieuwpoort] heeft Gerrit Swijnenburg aengegeven ’t lijk van zijn suster Johanna Swijnenburg prodeo.


 10. Kornelis Pieters Swijnenburg , * 1725 , ~Groot-Ammers 29-7-1725 .
   Den 29 jul. ged. het kind van Pieter Bastiaans Swijnenb., gen. Korns.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.