Lijsje Pieters van den Dool , * ±1655 .
Dochter van Pieter Gerrits van den Dool en Hilligje Ariens .
Lijsje Pieters trad op als getuige bij de doop van Hillighjen Jacobs (van Muijlwijck) , het huwelijk van Pieter Bastiaansz Swijnenburg , de doop van Hilligje Ariens van den Dool , de doop van Hilligje Jacobs van Muijlwijck (?) , de doop van Hilligje Cornelis van den Dool , de doop van Pieter Ocker Pleunen (Pieter Ockersz) .


x ±1680
    Gerrit Gerritse van den Dool , * ±1645 .
Kinderen:
 1. Gerrit Gerrits van den Dool , * 1680 , ~Meerkerk 21-11-1680 .
   Den 21 November1680
   Gedoopt het kint van Gerrit Gerrits van der Dool wonend onder Noordeloos, genaemt Gerrit


 2. Gerrit Gerrits (Gerrit Gerrits de Jonge) van den Dool , * ±1681 , ~Noordeloos 21-1-1682 , † <10-1727 , [] Noordeloos ±11-9-1727.
  Get. bij de doop: Annegen Gerrits van den Dool (?) .
   Te Noordeloos op 20-9-1727 compareren:
   - Pieter Swijnenburg, won. tot Ammers Graveland, weduwnaar van Hilligje Gerrits van den Dool, zal., en
   - Peter Willemsz Vaders, getr. met Grietje Gerrits, dochter van Gerrit Petersz, won. onder Meerkerk.
   Zij verklaren dat alhier tot Noordeloos is overleden Gerrit Gerritsz den Dool, hun zwager, nalatende de wed. Lijntje Gerrits met 3 onm. kinderen, te weten:
   - Gerrit oud 10 jaar,
   - Jan oud 7 à 8 jaar en
   - Lijsje Gerrits van den Dool, oud 4 jaar.
   Aangezien de wed. Lijntje Gerrits dermate innocent is dat ze aan een keten vastgesloten moet worden, verzoeken comparanten aan dit gerecht machtiging om de boedel te beheren.
   Getuigen: Pieter Gerritse van de Dool en Jan en Anneghje Gerritse.

  x Noordeloos 4-4-1710   Lijntje Gerrits , * 1687 , ~Noordeloos 15-6-1687 .
   Otr. op 15-3-1710 in Noordeloos.
   Gerrit Gerritsz van den Dool en Lijntje Gerrits, j.d., beide won. Noordeloos.
   Getuige: Janneken Pieters.

   Lijntje is een dochter van Gerrit Pieters en Marrigje Pieters en een kleindochter van Pieter Florisz. en Adriaantje Leenderts en een achterkleindochter van Leendert Mauritsz. en Lijsje Ariens Boele, die weer een dochter zou zijn van Adriaan Dirks Boele en Fijgje Gerrits Appelmoes.

   Vermeld op 28-11-1669:
   - Willem Adriaens Brouwer x Neeltje Leenderts zalgr. dochter van Leendert Maurits ende Lijsken Adriaen Boel, zij laat 5 kind na.
   - Pieter Floris te Noordeloos x Ariaentgen Leenderts zalgr. mede een dochter van Leendert Maurits ende Lijsken Adriaen Boel, zij laat 4 kind na.
   - Adriaen Adriaen Broeder soone van Adriaen Cornelis Broeder ende Lijsken Adriaens Boel mitsgaders de kinderen en kintskinderen van Tonis Adriaens Broeder zalgr. die mede een zoon was,
   alle als erfgenamen, verscheidene percelen grond alhier Adriaen Adriaens Broeder won. zuidzijde van Goudriaan (Broeder ook Broeren).

   Lijntje Gerrits trad op als getuige bij de doop van Gerrit Jans van den Dool .

  5 kinderen


 3. Hilligje Gerrits van den Dool , *Groot-Ammers ±1683 , ~Noordeloos 30-1-1684 , † <1728 .

  x Noordeloos 13-12-1705   Pieter Bastiaansz Swijnenburg , *Groot-Ammers 1683 , ~Groot-Ammers 14-3-1683 , [] Groot-Ammers 28-2-1760.

  10 kinderen


 4. Jan Gerritsz van den Dool , *Noordeloos 1687 , ~Noordeloos 28-9-1687 , † <1722 .
  Get. bij de doop: Willem Gerritsz (Willem Gerrit Jorisz) van den Dool (?) en Beertgen Gerrits van den Dool .
   Getuige: Willem Gerritsz en Beertje Gerrits.

  x Noordeloos 1-2-1711   Neeltje Floris Tromp , *Brandwijk ±1700 .
   Otr. op 10-1-1711 in Noordeloos.
   Jan Gerritsz van den Dool, j.m. van en won. te Noordeloos, met Neeltje Florisz Tromp, j.d. van Brandwijk, won. te Noordeloos.
   Kinderen: Lijsbeth, Sijtje, Annigje en Gerrit (2x).

   Neeltje Floris/Joris Tromp had een broer Bastiaan Florisz. Tromp.

   Noordeloos, 4-7-1721:
   - Neeltje Floris Tromp x Jan Gerritsz van den Dool za., geass. met haar broeder Bastiaan Florisz Tromp, ter eenre, en
   - Gerrit Gerritsz van den Dool, als oom en bloedvoogd van de onm. nagelaten weeskinderen van eerst genoemd echtpaar, met name Sijtje Jans van den Dool, oud 8 jaar, en Annigje Jans van den Dool, oud 5 jaar, ter andere zijde.
   De comparante zal de 2 kinderen opvoeden etc. en bij trouw of mondige leeftijd uitreiken aan elk een ducaton, aan beiden een paar gouden knoopenen een kerkbijbeltje met silverbeslag, met 2 tinnen schotels.

   Neeltje Floris trad op als getuige bij de doop van Jan Gerrits van den Dool .

  5 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.