Adriaen Anthonisz (Adriaen Thonisz) van Driel , † 29-11-1597.
Zoon van Anthonis Cornelisz (Thoenis Cornelisz) van Driel en Machteld Cornelisdr .


x <1607
    Adriaantje Joris Jansdr .

RECHTSBOVEN: Mijnsheerenland

Kinderen:
 1. Cornelia Adriaensdr (Neeltge Adriaens) van Driel .

   Cornelia van Driel Adriaensdr.

   Adriaen Claesz. Lem, wonende aan de Strijensche Westdijk, en echtgenoot van Cornelia Adriaensdr. van Driel, verkoopt op 20-6-1628 aan Marichge Pouwelsdochter, weduwe van Gerrit Simonsz van Aken, 3 morgen en 300 roeden cijnsland in het Oudeland van Moerkercken, ten westen van de weg strekkende van de Reedijk naar de Westmaas. Dit land is de huisvrouw van de verkoper aangekopen bij kaveling met haar broer Aert Adriaensz. van Driel op 18-3-1615.

   Mijnsheerenland, 13 juni 1615: Joris Adriaensz. van Driel en Adriaen Claesz., echtgenoot van Neeltge Adriaensdr. van Driel, transporteren met meer andere personen, een jaarlijkse losrente van 100 Cgld, te lossen met de hoofdsom van 1600 Cgld, sprekende op Jan Pietersz. Vinck. Deze heeft tot onderpand gesteld zijn geheel huis, berg en schuur, benevens een boomgaard e.a.

  x 1615   Adriaen Claesz Lem .
      Zoon van Nicolaes (Claes Jacobsz) Lem en ?
   Zij w o n e n in 1638 aan de W e s t d i j k van Strijen.

   Mijnsheerenland, 18 maart 1615: Joris Adriaensz. van Driel en Neeltge Adriaensdr. van Driel bekennen met elkander al hun eigenlanden gegrondkaveld te hebben. O.a. een stuk land ter grootte van 3 morgen en 100 roe, genaamd Rosendael en 3 mrg 303 roe land met het huis, de schuur en een boomgaard, staande en gelegen in het Oudeland van Moerkercken, gemeen met de erfgenamen van Jan en Lenert Cornelisz. tot Ablas; gekocht van Jacob Adriaensz. Ruijter. Genoemd: Adriaen Claesz., echtgenoot van Neeltge Adriaensdr. van Driel. Met handtekening van Adriaen Adriaensz. van Driel. Zeer uitvoerige kavelcedulle.

   Adriaen Claesz., echtgenoot van Neeltge Adriaensdr. van Driel, Cornelis Adriaensz. van Driel en Joris Adriaensz. van Driel worden op 13-6-1615 in Mijnsheerenland genoemd.

   Mijnsheerenland, 19 juli 1622:
   - Joris Adriaensz. van Driel en Aert Adriaensz. van Driel, vervangende hun zwager Adriaen Claesz. Lem, bekennen verkocht te hebben aan Cornelis Cornelisz. jonge Boer 400 roeden land in het OvM met een huis, 2 bergen, schuren en een boomgaard. Oost het land van de weduwe van Lenert Ooien in Strijen, zuid de Dorp- of Kerkweg, west het land van de
   Leprosen te Dordrecht en noord Herman Godschalksz. De verkopers aangekomen van hun oom [=stiefvader] Jan Pietersz. Vinck.
   - Cornelis Cornelisz. jonge Boer bekent schuldig te zijn aan Joris Adriaensz. van Driel, Aert Adriaensz. van Driel, Adriaen Claesz. Lem en Jan Pietersz. Vinck de som van 2800 gulden over de koop van 400 roeden land met een huis, de bergen, schuren en een boomgaard alsook vanwege de koop van 1 mrg cijnsland.

   Mijnsheerenland, 6 augustus 1623: Joris Adriaensz. van Driel, Aert Adriaensz. van Driel, Cornelis Adriaensz. van Driel en hun
   zwager Adriaen Claesz. Lem bekennen schuldig te zijn aan de Heilige Geest in Mijnsheerenland de som van 415 gulden, 8 stuivers en 9 penningen Hollands, dewelke som zij ontvangen
   hebben uit handen van Cornelis Cornelisz. jonge Boer, die zij schuldig zijn geweest als borg voor Jan Pietersz. Vinck en welke som de voornoemde Boer tot zijn last genomen had om de
   beloofde koopsom van de bouwstede door Cornelis Cornelisz. van Jan Pietersz. Vinck overgenomen, te waarborgen, De koopsom is gehypothekeerd op 1 morgen cijnsland. De koopsom wordt op 12 juni 1632 afgelost door Joris Adriaensz. van Driel, welke som daarna wordt overgenomen door Adriaen Simonsz. in ’t Velt.

   Mijnsheerenland, 9 mei 1624: Aert Adriaensz. van Driel, tegenwoordig jonggezel, wonende in Nieuw-Cromstrijen, verkoopt
   aan Willem Dircksz. Romeijn op Heinenoord 2 mrg en 220 roe bouwland in het Blaakse Zomerland. Oost Adriaen Yngensz. aan de Blaak, zuid de dijksloot van de Blaakse dijk, west de weduwe van Cornelis Adriaensz., noord de Reeweg. Dit land is de verkoper aangekomen bij successie van zijn vader Adriaen Anthonisz. van Driel op 18 maart 1615. Genoemd: Adriaen Claesz. Lem, zwager van Aert Adriaensz. van Driel.

   Mijnsheerenland, 20 juni 1628: Adriaen Claesz. Lem, wonende aan de Strijensche Westdijk en echtgenoot van Cornelia Adriaensdr. van Driel, verkoopt aan Marichge Pouwelsdochter, weduwe van Gerrit Simonsz. van Aken, 3 morgen en 300 roeden cijnsland in het OvM. Oost de weg strekkende van de Reedijk naar de Westmaas, zuid Pieter Corstiaensz. en de erfgenamen van Dammas Gerritsz. en de edele juffrouw Joanna van Raesvelt, west de kerk en noord de erfgenamen van Cornelis Huijgensz. Splinter en eensdeels Claes Adriaensz. van Strijen. Dit land is de huisvrouw van de verkoper aangekomen bij kaveling met haar broer Aert Adriaensz. van Driel op 18 maart 1615.


 2. Joris Adriaensz van Driel , * ±1590 , † <9-1654 .

   Joris van Driel Adriaensz.

   In de periode 1625-1628 was Joris Adriaensz. van Driel één van de heemraden van Mijnsheerenland.

   Aert Jorisz. van Driel en Lenert Jacobsz Poortegael, tr. Willemtgen Joris van Driel zijn kinderen en erfgenamen van Joris Adriaensz. van Driel en Machtelt
   Ariensdr. in Klaaswaal.

   Mijnsheerenland, 18 maart 1615: Joris Adriaensz. van Driel en Neeltge Adriaensdr. van Driel bekennen met elkander al hun eigenlanden gegrondkaveld te hebben. O.a. een stuk land ter grootte van 3 morgen en 100 roe, genaamd Rosendael en 3 mrg 303 roe land met het huis, de schuur en een boomgaard, staande en gelegen in het Oudeland van Moerkercken, gemeen met de erfgenamen van Jan en Lenert Cornelisz. tot Ablas; gekocht van Jacob Adriaensz. Ruijter. Genoemd: Adriaen Claesz., echtgenoot van Neeltge Adriaensdr. van Driel. Met handtekening van Adriaen Adriaensz. van Driel. Zeer uitvoerige kavelcedulle.

   Een Eewout Adriaan Korvincxsz., wonende in Geervliet en vader van Adriaan Ee(u)-woutsz. Smoor, weduwnaar van Wilhelmina Adriaan Dirksdr. wordt op 21-9-1619 in Mijnsheerenland genoemd. Zijn zoon Adriaan Eewoutsz. heeft dan een weeskind, genaamd Eeuwout Adriaansz., oud ca. 1 jaar. De overleden Wilhelmina heeft een zuster Machteld Adriaan Dirksdr., gehuwd met Joris Adriaansz. van Driel.

   Mijnsheerenland, 1615:
   Joris Adriaensz. van Driel en Cornelis Adriaensz. van Driel scheiden de boel tussen hen en Aert Adriaensz. en Neeltgen Adriaensdr. van Driel; kinderen en erfgenamen van Adriaen Thonisz. van Driel.
   Joris Cornelisz. van Driel is aangekavelt: 10 morgen en 300 roeden land in de stede van wijlen Aert Jansz., gelegen in het Oudeland van Moerkercken. Verder 3 morgen land aan de Maaskant.
   Joris van Driel is nog aangekomen de helft van 3 morgen en 303 roeden land met een huis(inge), berg, schuur en boomgaard, liggende en staande in het Oudeland van Moerkercken, gemeen met de erfgenamen van Leendert Cornelisz. tot Alblas, gekocht van Jacob Adriaensz. Ruijter.

   Schout en heemraden in Mhld taxeren op 9-7-1622 op verzoek van Joris Adriaensz. van Driel c.s. 400 roeden eigen land met huis, berg en schuren daarop staande. De 400 roeden worden geschat op 800 Cgld.

   Mijnsheerenland, 6 augustus 1623: Joris Adriaensz. van Driel, Aert Adriaensz. van Driel, Cornelis Adriaensz. van Driel en hun
   zwager Adriaen Claesz. Lem bekennen schuldig te zijn aan de Heilige Geest in Mijnsheerenland de som van 415 gulden, 8 stuivers en 9 penningen Hollands, dewelke som zij ontvangen hebben uit handen van Cornelis Cornelisz. jonge Boer, die zij schuldig zijn geweest als borg voor Jan Pietersz. Vinck en welke som de voornoemde Boer tot zijn last genomen had om de beloofde koopsom van de bouwstede door Cornelis Cornelisz. van Jan Pietersz. Vinck overgenomen, te waarborgen, De koopsom is gehypothekeerd op 1 morgen cijnsland. De koopsom wordt op 12 juni 1632 afgelost door Joris Adriaensz. van Driel, welke som daarna wordt overgenomen door Adriaen Simonsz. in ’t Velt.

   De dienstknecht Lenert Gerritsz., oud 29 jaar en wonende bij Joris Adriaensz. van Driel, getuigt op 18-7-1624 voor het gerecht in Mijnsheerenland op verzoek van Anthonis Simonsz., korenmolenaar van de Westmaas.

   Joris Adriaensz. van Driel wpordt op 10-6-1634 in Mijnsheerenland bij een belending genoemd.

   Dordrecht, 3 juni 1639: Joris Ariensz. van Driel en Machtelt Adriaens testeren.
   Klaaswaal, 1 juni 1645: Zij testeren weer, wonende in Nieuw Cromstrijen. Eveneens op 18 oktober 1649.

   Klaaswaal, 18 oktober 1649: Joris Adryaens van Dryel, schepen, en Machtelt Adriaens noemen in hun testament Leendert, zoon van Adriaen Joris van Dryel en Maertgen Lenerts, welke laatste nu getrouwd is met Cornelis Jansz. in ’t Velt.

  x <1620   Machtelt Adriaen Dirksdr , † <4-1668.
      Dochter van Adriaan Dirksz en ?
   Kinderen: Adriaen, Aert, Willemtgen en Bastiaentge.
   overl. tussen 8 nov. 1655 en 18 mrt. 1668.

   Machtelt is een dochter van Adriaan Dirksz. uit de Korendijk en een zuster van Wilhelmina Adriaan Dirksdr., overleden echtgenote van Adriaan Eeuwoutsz. Smoor.

   Machtelt was weduwe van Maerten Jacobsz.

   Klaaswaal, 2 mei 1636:
   Jacob Maertens, zoon van Maerten Jacobs en Machtelt Adriaens, nu getrouwd met Joris Ariaensz. van Dryel,
   wonende in Nieuw Cromstrijen, benoemt tot erfgenamen
   zijn halve broeders en zusters Adriaen Jorisz., Bastiaentje, Willempge en Aert Joris.

   Mijnsheereland, 24 januari 1623: Joris Adriaensz. van Driel bekent schuldig te zijn aan Adriaen Jacobsz. op Heinenoord, “nasaet” van Cornelis Huijgensz. Splinter, de som van 1400 gulden hoofdgeld uit zake van een lening, door hem opgenomen. Als borg over deze som stelt zich Adriaen Dircksz. aan de Korendijk, schoonvader van Joris Adriaensz.

   Mijnsheerenland, 10 juni 1625: Joris van Driel verkoopt met procuratie van Adriaen Eewoutsz. Smoor 2 mrg en 25 roe cijnsland in het Oudeland van Moerkercken aan Gerrit Simonsz. Oost Jacob Claesz. Lem de jongste, zuid de Dorpweg, west de verkoper en noord de watering van het gemeneland van Moerkercken. Dit land is de verkoper eertijds aangekomen van de weduwe van Johan van Wesel. Op dit land hebben de Kartuizers van het klooster St. Beatrisberg bij Koblenz. sprekende 2 goudgulden.

   Cromstrijen, 5 augustus 1654: Machtelt Adriaens, weduwe van Joris Adriaens van Dryel, wonende in Nieuw Cromstrijen koopt 12 morgen land, geassisteerd met haar schoonzoon Lenert Jacobsz. Poortugael.

  4 kinderen


 3. Aert Adriaens van Driel , * ±1592 , † 1639 .

  x   Cunera Aerts .

  1 kinderen


 4. Cornelis Adriaensz van Driel , * ±1595 , † 1646 .
   Overl. tussen 7 jan. 1646 en 6 juni 1646.

   Cornelis van Driel Adriaensz.

   Joris Adriaensz. van Driel en Cornelis Adriaensz. van Driel, diens broer, worden op 6-5-1620 in Mijnsheerenland vermeld.

   Mijnsheerenland, 23 december 1616: Jan Pietersz. Vinck, getrouwd met de weduwe van Adriaen Thonisz. van Driel, verklaart in presentatie van Steven Jacobsz. van der Mast, de broeder van zijn huisvrouw, en meer anderen personen een eeuwige en deugdelijke erfscheiding en grondkaveling gedaan te hebben van hun eigen landen. Genoemd: Joris Adriaensz., Aert Adriaensz., Cornelis Adriaensz. en Neeltge Adriaensdr.

   Joris Adriaensz. van Driel en zijn broer Cornelis Adriaensz. van Driel stellen zich borg voor hun oom [=stiefvader] Jan Pietersz. Vinck voor de som van 415 Carolusgulden, 8 stuivers en 9 penningen ten bate van de Heilige Geest in Mijnsheerenland op 24-4-1621.

   Stedehouder en heemraden in Mijnsheerenland taxeren 3 morgen bouwland in het Oudeland van Moerkercken op 20-88-1625. Dit land is door Joris Adriaensz. van Driel gekocht van zijn broer Cornelis Adriaensz.
   van Driel. De morgen wordt waardig geschat op 360 gulden.

  x Dordrecht 7-6-1623   Cornelia Cornelis .
      Dochter van Bastiaenge Joppen .
   Get. bij het huwelijk: Anthonis Comelis Loduwijcx (Teunis Cornelisz Loedewijcks) (van Ghiessen) .

   Cornelia Cornelis is j.d. Cornelis Adriaens van Driel „van Beyerlant" wordt geassisteerd door zijn neef Tennis Cornelisz. Loedewijcks. Deze neef is een zoon van Cornelis Anthonisz. Lodewijckx, schout van Adriaen Pieters Ambacht, en Neysge Cornelis van Driel.
   Kinderen: Adriaen en Cornelia.
   Testament gemaakt op 7-1-1646.

   Cornelia’s moeder is Bastiaentge Joppen.

   Dordrecht, 29 juli 1633: Zij zijn erfgenamen van haar oom Jan Joppe.

   Dordrecht, 29 december 1639: Conelis Adriaens van
   Driel is zwager van Adriaentge Cornelis.

   Dordrecht, 6 juni 1646: Cornelia Cornelis, weduwe
   van Cornelis Adriaens van Driel, apothecaris, benoemt
   tot voogden Joris Adriaens van Driel, wonende omtrent
   Westmaas, en Tennis Symonsz. Slooter, molenaar van
   Westmaas.

  2 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.