Aert Adriaens van Driel , * ±1592 , † 1639.
Zoon van Adriaen Anthonisz (Adriaen Thonisz) van Driel en Adriaantje Joris Jansdr .


×
    Cunera Aerts .
Kinderen:
 1. Mariken Aerts (Maertje Aerts) van Driel .

  × <1627   Jacob Sanders , † ±1625.

  × >1627   Dirk Sijmons van der Heijden .

   Mijnsh., 4-11-1635: Dirck Symonsz. van der Heijden in Mijnsheerenland verkoopt aan Dirck Adriaensz. Dronckert, schout op Goidschalxsoord, 2 morgen en 8 roeden land in De 10 Kavelen onder de
   dijkage van Beijerland op de grond van Moerkercken. Oost: de nieuwe dijk van Moerkercken, zuid: de koper, west: de grensweg van die Van Egmont en Moerkercken en noord: Jacob Adriaensz. Fret met bruikweer. Dit land is de verkopers “voorsaet” [=eerdere man van zijn vrouw] Jacob Sanders aangekomen bij koop van Pieter Hermansz. Reus op 24.6.1596.

   Mijnsh., 1-6-1632: Dirck Simonsz. van der Heijden, wonende bij het water van het Stoutge in Westmaas-Nieuwland, verkoopt aan Anthonis Dircksz. van der Ree een jaarlijkse losrente met de hoofdsom
   van 2287 gulden en 10 stuivers. Op 27 mei 1646 wordt de originele rentebrief door Jan Michielsz. vertoond aan de secretaris in Mijnsheerenland. Dirck Simonsz. verhypothekeert deze hoofdsom op 6 morgen bouwland in De 10 Kavelen. Oost de nieuwe dijk van Moerkercken, zuid de weduwe van Cornelis Pietersz. schoenmaker met bruikweer, west de grens van Egmont en Moerkercken en noord Bastiaen Adriaensz., schipper op Heinenoord. Dit land is Jacob Sanders, de “voorsaet” van Dirck Simonsz., aangekomen bij koop van Ghijsbrecht van Schaerlaken op 28 juni 1617.

  2 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.