Caatje van Driel , * 1737 , ~Dordrecht 26-12-1737 , † Dordrecht 26-7-1800.
Dochter van Pieter Jurriensz van Driel en Cornelia Aerts Stock .

Afb. Zicht op Dordrecht   


× Dordrecht 6-12-1761 (otr Dordrecht 19-11-1761)
    Hendrik van der Koog , * 1735 , ~Dordrecht 13-7-1735 . Kinderen:
 1. Margrita van der Koog , * ±1761 , ~Dordrecht 2-1-1762 , [] Dordrecht 7-1-1762.
   Begr. in de Nieuwkerk ""’t kraemkinnetje van Hendrik van der Koogh, de ouders leeven, op den olijmollen agter in de Lijnbaen. Beste graft."


 2. Margrieta van der Koog , * 1762 , ~Dordrecht 7-12-1762 , [] Dordrecht 14-12-1762.
   Begraven in de Nieuwkerk "het craemkinnetje van Hendrik van der Coogh, de ouders leven, woonende op den Nordijk in het Swaentje, beste graft."


 3. Cornelia van der Koog , * 1763 , ~Dordrecht 6-11-1763 , [] Dordrecht 24-11-1763.
   Begraven in de Nieuwkerk "’t kraamkint van Hendrik van der Koogh, de ouders leven, in het Swaentje an den Noordendijk, beste graft".


 4. Jacoba van der Koog , * 1764 , ~Dordrecht 30-10-1764 , † Dordrecht 30-1-1844 .

  × Dordrecht 21-5-1786   Isaac Cornelisse Spaan , * 1765 , ~Rotterdam 22-9-1765 , † Dordrecht 23-10-1841.
   Otr. op 4-5-1786 in Dordrecht.
   Get. bij het huwelijk: Hendrik van der Koog .

   Kinderen: Henderijna, Hendrik, Cornelis, Pieter en Katrina.

   Isaac was een zoon van Cornelis Spaan en Heijnderijna Spaan.

  5 kind(eren)


 5. Cornelia van der Koog , * 1766 , ~Dordrecht 28-5-1766 , [] Dordrecht 2-3-1773.


 6. Margrieta van der Koog , * 1768 , ~Dordrecht 4-4-1768 , † Dordrecht 13-6-1846 .

  × Dordrecht 4-4-1790   Pieter Ouburg , * 1774 , ~Dordrecht 24-2-1774 , † Dordrecht 10-6-1845.
   Otr. op 18-3-1790 in Dordrecht.
   Get. bij het huwelijk: Hendrik van der Koog .

   Hun oudste kind, Johannes, die molenaar werd, werd op 27-8-1790 gedoopt. Daarna volgden: Catharina, Hendrik, Elisabeth, Pieter, Jacobus, Margarita en Adrianus.

   Pieter was een zoon van Jan Ouburg en Elizabeth Vijfwijk.
   De familie Ouburg kwam oorspronkelijk uit Frankrijk.

   Pieter trad op als getuige bij de ondertrouw van Pieter van der Koog .

  8 kind(eren)


 7. Pieter van der Koog , *Dordrecht 8-7-1770 , ~Dordrecht 20-7-1770 , † Dordrecht 13-2-1817 .
   Beroep: Winkelier van 1811 tot 1811

  × Dordrecht 4-5-1799   Willemina van Velsen , *Maassluis ±1773 , † Dordrecht 1-10-1812.
   Otr. op 18-4-1799 in Dordrecht.
   Get. bij het huwelijk: Hendrik van der Koog .

   Pieter van der Koogh, j.m. geboren te Dordrecht, wonende op den Noordendijk, met conzent van zijnen vader Hendrik van der Koogh. Met Wilhelmina van Vlezen, j.d. geboren te Maassluis, wonende op de Voorstraat over de Mariënbornstraat. Den 4 meij 1799 alhier getrouwt.

   Kinderen: Hendrik, Willem, Katariena, Pieter, Jacobus Johannes en Karel Willem. Zoon Pieter werd schoolonderwijzer te Veenhuizen. Zie: Gens Nostra 2007.
   Zij werd 39 jaar oud.

  × Dordrecht 27-10-1813   Jannetje (Jannigje) van Attenhoven , * 1770 , ~Dordrecht 23-2-1770 , † Dordrecht 22-5-1816.
   Get. bij het huwelijk: Pieter Ouburg .

   Jannigje was níet eerder getrouw, Pieter was weduwnaar.

  6 kind(eren)


 8. Hendrik van der Koog , * 1772 , ~Dordrecht 9-9-1772 , [] 1772.

   Tweeling met Kathrina.
   Begraven op 26 september of 1 oktober 1772.


 9. Kathrina van der Koog , * 1772 , ~Dordrecht 9-9-1772 , [] 1772.

   Tweeling met Hendrik.
   Begraven op 26 september of 1 oktober 1772.


 10. Cornelia van der Koog , * 1774 , ~Dordrecht 11-3-1774 , † Dordrecht 4-12-1854 .

  × Dordrecht 9-11-1794   Pieter Faassen , * 1772 , ~Dordrecht 7-10-1772 , † Dordrecht 20-7-1849.

  12 kind(eren)


 11. Jacobus Hendriks van der Koog , * 1777 , ~Dordrecht 23-8-1777 .


 12. Hendrik van der Koog , * 1781 , ~Dordrecht 9-5-1781 , † Dordrecht 25-9-1859 .

   Het kind van Hendrik van der Koogh, genaamd Hendrika, oud 3 jaren, is overleden in de zomer van 1842.

   N.B. Het is onwaarschijnlijk dat Hendrik eerst op 13-10-1803 in Dordrecht met Jenneke Meijboom is getrouwd.

  × Dordrecht 5-10-1805   Alida Geertruij (Alida) de Ruijter , * ±1783 , ~Dordrecht 21-1-1784 , † Dordrecht 13-6-1826.
   Otr. op 19-9-1805 in Dordrecht.
   Get. bij het huwelijk: Hendrik van der Koog .

   Hendrik van der Koogh Hendriksz., j.m. wonende aan den Noordendijk, geassiteert met zijn vader Hendrik van der Koogh. Met Alida de Ruiter, j.d. wonende in de Kolfstraat, geassiteert met haren vader Hendrik de Ruiter. Beiden geboren in Dordrecht.

   Kinderen: Hendrik (j†), Hendrik Johannes en Catharina.

   Zij was een dochter van Hendrik de Ruijter en Teuntje van den Bos.
   Overleden in 1826 in bet gasthuis; Alida de Ruiter, buisvrouw van Hendrik van der Koogh, oud 43 jaren.

  × Dordrecht 4-4-1827   Maaike Maria de Visser , * 1799 , ~Dordrecht 24-4-1799 , † Dordrecht 21-8-1842.
   Hendrik van der Koog, oud vijf en veertig jaren, geboren en wonende alhier, arbeider, weduwnaar van Alida de Ruijter, overleden alhier den dertiende Junij Achttien Honderd Zes en Twintig, meerderjarige zoon van Hendrik van der Koog en Catharina van Driel, beiden alhier overleden. En Maaijke Maria de Visser, oud Acht en Twitig Jaren.

   Kinderen: Johanna, die trouwde met Leendert den Hartog, Maaike Maria, Cornelis en Hendrika (j†).

   Zij is een dochter van Cornelis Visser en Johanna Steenwijk.

  7 kind(eren)


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.