NN. Cornelisse van Driel , *IJsselmonde ±1460 , † Barendrecht 1526.
Dochter van Cornelis Dircksz (Neel Dircksz) van Driel .


x
    Pieter Dircksz , * ±1455 , † IJsselmonde 1533.
Kinderen:
 1. Cornelis Pietersz (Cornelis Pietersz d’ Oude) , † 1555 .
   In de loop van het jaar 1555 is Cornelis Pietersz. overleden.

   In de rekening van de waarsman van West-IJsselmonde over 1555/1556 werd "Cornelis Pietersz. saliger gedachten (...) toegeleyt dat hij tgemeenlandt dit voorgaende jaer (als heemraad) heeft gedient tot twee daegen."

   Cornelis Pietersz. den Ouden alias Neel Dircks.

   Hij was eigenaar en bewoner van de meest zuidwestelijk gelegen hofstede in de polder Oudeland van IJsselmonde. Waarsman 1521-1529 en 1532-1548, hoogheemraad 1530-1554 van de vier polders van West-IJsselmonde, heemraad van Oost-IJsselmonde tot 1553. Hij trouwde Soetje Jansdr uit Oost-IJsselmonde, dochter van Jan Arijensz en Ariaentje Lodewijcksdr van Ghiessen.

   Volgens een oude "Memorij" opgesteld aan het begin van de zeventiende eeuw door Cornelis van Beveren, bezat de familie van Driel o.a. het "derde weer" in West-Barendrecht, "toebehorende Cornelis Claesz. van Driel (in Dordrecht) met Cornelis Pietersz.alias Neel Dircken".

   In 1534 werd Cornelis Pietersz. vermeld als "d’ Oude", dit om hem te onderscheiden van zijn in Ridderkerk gevestigde jongere broer, die heette eveneens Cornelis Pietersz.

   Uit diverse gegevens blijkt, dat er een connectie bestaan heeft tussen Cornelis Pietersz. en de leden van het geslacht Van Driel te Dordrecht. Cornelis Pietersz en later zijn erfgenamen gebruikten land in West-IJsselmonde dat eigendom was van Jacob Claesz. van Driel (1552, 1557, 1562). Zoon Lodewijk gebruikte van Cornelis Claesz.(van Driel) in 1557 land in het nieuwe Buitenland van West-Barendrecht, gelegen direct naast percelen die eigendom waren van resp. Soet Jansdr. en van Lenart Pietersz.

  x   Soetje Jansdr , * ±1595 , † Oost-IJsselmonde 1561.
      Dochter van Jan Arijensz (?) en Ariaentje Lodewijcks van Ghiessen (?).
   Hun evt. kinderen zijn speculatief.
   Geschat geboortejaar.

   Soetje Jansdr uit Oost-IJsselmonde is wsl. een dochter van Jan Arijensz en Ariaentje Lodewijcksdr van Ghiessen.

   Gelet op de voornamen van haarzelf en van haar zoon Lodewijck lijkt het waarschijnlijk, dat zij afstamde van Lodewijck van Ghiessen Aertsz. en Soetke Wijt Willemsdr. Aangezien dit echtpaar volgens hun boedelscheiding van 1512 echter geen zoon Jan had, zijn hun dochter Anne of Ariae(tje) Lodewijcksdr. en haar echtgenoot Jan Arijensz. wel de meest waarschijnlijke ouders van Soetje Jansdr.

   Opmerkeijk is de samenwerking die Soetje Jansdr. na het overlijden van haar man aanging met haar schoonzuster Lijsbeth Pietersdr., die een aantal jaren eerder weduwe was geworden. De kerkmeesters van Ridderkerk ontvingen vanaf 1555 jaarlijks "van Lijsbeth Heynrick Aertsz. weduwe en Zuet Cornelis Pietersz. wedue van VIIJ hont lants die sij X jaer verpacht hebben".

   Een akte van 4 januari 1562 maakt duidelijk wat er gebeurde met het eigen land in de tweede hoef van het Oudeland, nadat ook de weduwe Soetje Jansdr. was overleden. Haar zoon Dirck Cornelisz. en haar schoonzoon Cornelis Willemsz. kochten tezamen het gerechte derde deel van de 7,5 morgen eigen land in het Oudeland onder Oost-IJsselmonde. De verkoper was Claes Cornelis.

  2 kinderen


 2. Cornelis Pietersz (Cornelis Pietersz de Jonge) , † <1545 .
   "jonge" Cornelis Pietersz. was wsl. reeds overleden voor het jaar 1545.

   Hij was boer te Ridderkerk. Hij was een zoon van Pieter Dircxz., boer aan de Hordijk onder Oost-Barendrecht en OostIJsselmonde, landpoorter van Dordrecht, heemraad van het ambacht IJsselmonde, schout van West-IJsselmonde, dijkgraaf van de vier polders van West-IJsselmonde, en N.N. Cornelis van Drielsdocht.

  x ±1520   Neeltje Adriaen Willemsdr , † <1545.
      Dochter van Adriaen Willemsz en Lijsbeth .
   Zij lieten een drietal kinderen na: Cornelis, Dingen en Claesje Cornelisdr.

  3 kinderen


 3. Lijsbeth Pieters (van Driel) , *IJsselmonde ±1490 , † Barendrecht >1574 .

  x   Hendrik Aertsz , *Barendrecht ±1486 , † ±1551.

  4 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.