Otto van Driel , *Strijen 3-1-1756 , ~Strijen 4-1-1756 , † Strijen 11-3-1832.
Zoon van Cornelis Otte van Driel en Maaike Clazens Verhoef .
Get. bij de doop: Magteltje Leenderts van der Waal .
Get. bij de overl. aangifte: Cornelis van Driel .
Otto trad op als getuige bij het huwelijk van Cornelis van Driel , het huwelijk van Adrianus van Driel , de overlijdensaangifte van Teunis van Driel , de geboorteaangifte van Leendertje van Driel , de geboorteaangifte van Teuntje van Driel , de overlijdensaangifte van Teuntje van Driel .


x (otr Strijen 27-4-1787)
    Teuntje Paulze de Ruijter , *Strijen 23-1-1769 , ~Strijen 30-4-1769 , † Strijen 7-3-1803.    

    Dochter van Paulus Pieters de Ruijter en Ariaantje Abrahams van Prooijen .
x (otr Strijen 29-11-1805)
    Maaijke de Graaf , *’s-Gravendeel ±1783 , † Strijen 30-3-1857.

RECHTSBOVEN: Otto van Driel ging op 27-4-1787 in Strijen en ondertrouw met Teuntje Pauluse de Ruijter.

Kinderen:
 1. Paulus van Driel , *Strijen 19-12-1789 , ~Strijen 25-12-1789 .
  Get. bij de doop: Ariaantje Abrahams van Prooijen .
   Wsl. overl. in de periode 1795-1815.
   Een zoon van Otto van driel en Teuntje de Ruiter, gedoopt Paulus, getuige Ariaantje van Proijen.

   Paulus van Driel, geboren op 19-12-1789 in Strijen als zoon van Otto van Driel en Theuntje de Ruijter, ging tijdens de Franse Tijd als soldaat in dienst bij het 125e Regiment Infanterie van Linie [met stamboeknummer 3912].

   Het 125e regiment van Ligne was toen gevestigd in Frankrijk te Amiens.

   De opleiding van een soldaat in het Franse leger duurde ongeveer 3 maanden, waarna hij werd ingedeeld bij een compagnie.

   Het 123e, 124e en 125e linieregiment infanterie, het 33e regiment lichte infanterie, het 3e regiment grenadiers van de Keizerlijke Garde en het 2e regiment lansiers van de Keizerlijke Garde leden zware verliezen. Hierdoor was het dodental onder de soldaten uit de Hollandse departementen relatief gezien hoog. Deze Hollandse regimenten vochten zonder uitzondering in Rusland.

   Daar er geen spoor te vinden is van het overlijden van Paulus, ligt het voor de hand dat hij is overleden als soldaat, ergens in Europa.


 2. Cornelis van Driel , *Strijen 12-1-1792 , ~Strijen 15-1-1792 , † Strijen 28-10-1864 .
  Get. bij de doop: Leentje (Lijntje) van Driel (?) .
  Cornelis trad op als getuige bij de overlijdensaangifte van Otto van Driel , de overlijdensaangifte van Maaike van Driel .
   Vermeld in 1813.
   12 Jan. geb. en 15e dito ged.: Een zoon van Otto van Driel en Teuntje Paulze de Ruiter, genaamd Cornelis, getuige Lijntje van Driel.

   Cornelis van Driel werkte als arbeider.

  x Strijen 1-7-1819   Crelia de Kreek , *Strijen 29-8-1794 , † Strijen 3-10-1864.
      Dochter van Hendrik Leendertse de Kreek en IJfje Visser .
   Get. bij het huwelijk: Hendrik Leendertse de Kreek en Otto van Driel en IJfje Visser .

   Zijn vader en haar ouders waren bij de huwelijksvoltrekking aanwezig en gaven hun toestemming. Hebben den eersten comparant en deszelfs vader met ons ondertekend. De comparante en beide haren ouders verklaarden niet te kunnen schrijven noch tekenen.

  9 kinderen


 3. Adrianus van Driel , *Strijen 16-7-1795 , ~Strijen 26-7-1795 , † Klaaswaal 15-12-1853 .
  Get. bij de doop: Ariaantje Paulze de Ruijter .
   Mogelijk op 27-2-1843 in Maasdam overleden.
   16-26 dito de zoon van Otto van Driel en Teuntje de Ruiter, ged. Adrianus, getuige Ariaantje de Ruiter.

   Toen hij ging trouwen was Adrianus van Driel was bouwknegt van beroep en woonde hij in Zuid-Beijerland. Zijn vader Otto was bij zijn huwelijk aanwezig en gaf zijn toestemming. Adrianus was bij de nationale militie in dienst geweest en daaruit ontslagen op 15-3-1821.

  x Klaaswaal 10-8-1822   Jaapje Huisman , *Klaaswaal 29-3-1796 , ~Klaaswaal 3-4-1796 , † Klaaswaal 14-7-1868.
   Get. bij het huwelijk: Otto van Driel .


   Particuliere Jaapje Huisman was geboren en wonende te Klaaswaal. Zij was een dochter van Leendert Pieterse Huisman en Anna van den Heuvel, die op 9-5-1784 in Klaaswaal trouwden. Haar beide ouders waren bij Jaapje’s huwelijk aanwezig en gaven hun toestemming.

   Jaapje had een broer Adrianus, *9-6-1801, ~14-6-1801. Ook had Jaapje een broer Pieter Huisman, 30 jaar oud en arbeider, die als getuige bij haar huwelijk aanwezig was.

   Jaapje’s vader Leendert Pieters Huisman,~22-7-1753 te Klaaswaal, †23-12-1836 te Klaaswaal, was een zoon van Pieter Leenderts Huijsman en Neeltje Arijsdr. van der Veer, die op 10-3-1743 in Klaaswaal trouwden.
   Jaapje’s moeder Anna van den Heuvel is overleden op 22-11-1833 in Klaaswaal. Haar ouders waren Leendert van den Heuvel en Jaapje van Vliet.

  7 kinderen


 4. Maaijke van Driel , *Strijen 25-2-1798 , ~Strijen 4-3-1798 , † Strijen 6-2-1872 .
  Get. bij de doop: Ariaantje Paulze de Ruijter .
  Maaijke trad op als getuige bij het huwelijk van Abraham Porreij .
   Maijke, get. Ariaantje de Ruiter.

   Zij is de Maaijke, die 2 onechte kinderen had: Leendertje en Teuntje.

   Op 29-6-1821 in Strijen verscheen Otto van Driel, oud 64 jaren, arbeider, wonende alhier, die verklaarde dat zijne dochter Maaike van Driel, dienstmeid, wonende alhier, op den agt en twintigsten dezer maand junij des namiddags ten twee uuren bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk zij bij deze geeft de voornaam van Leendertje.

   De naam van het kind kan een vernoeming zijn naar de onbekende vader.

   Op 9-6-1823 in Strijen deed Otto van Driel, oud zes en zestig jaren, arbieder, wonende alhier, aangfite dat zijne dogter Maaike van Driel, bij hem inwonende op den agsten dezer maand Junij, des morgens ten een uur bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht aan het welk hij bij deezen geeft den voornaam van Teuntje.

   Maaijke’s latere echtgenoot, Arie, was weduwnaar van Maria van der Giessen met wie hij een dochter Berber en een zoon Simon had.

  x Strijen 19-11-1835   Arie Bastiaans in ’t Veld , *Strijen 1789 , ~Strijen 18-9-1789 , † Strijen 3-3-1867.
      Zoon van Bastiaan Arijsz in ’t Veld en Barber Jans van den Bogaard .
   Otr. op 1-11-1835 in ’s-Gravendeel.
   Arie in ’t Veld, oud ruim 46 jaren, arbeider, geb. en won. te Strijen, weduwenaar van Maria van der Giessen en zoon van Bastiaan in ’t Veld en Barber van den Bogaard, beiden overleden.
   En Maaijke van Driel, oud 38 jaren, dienstbaar, geboren te Strijen en wonende te SGravendeel, dochter van Otto van Driel en Teuntje de Ruiter, beide overleden.
   De afkondigingen van dit huwelijk te ’sGravendeel zijn onverhinderd geschiedt. De bruidegom verklaarde zijn vier grootouders nimmer te hebben gekend, noch te weten waar zij zijn overleden. Eén van de getuigen was Willem in’t Veld, oud 38 jaren, molenaar van beroep en wonende te Strijen.
   De bruidegom had 2 overlevende kinderen uit zijn eerste huwelijk.
   79 jaar oud.

   Hij was een zoon van Bastiaan in ’t Veld en Barber van den Bogaard.

   Arie Bastiaans trad op als getuige bij het huwelijk van Simon in ’t Veld .

  2 kinderen


 5. Adriaantje van Driel , *Strijen 8-10-1800 , ~Strijen 12-10-1800 , † Strijen 23-5-1805 .
  Get. bij de doop: Leentje (Lijntje) van Driel (?) .
   Strijen, mei 1805:
   23. bragt aan Neeltje van der Feest t lijk van de dogter van Otto van Driel genaamd Ariaantje in de classis ... Prodeo.
   Ariaantje, get. Lijntje van Driel.


 6. Jaapje van Driel , *Strijen 7-3-1806 , ~Strijen 9-3-1806 , † Strijen 20-3-1807 .
   Oud omstrent een jaar.
   Jaapje, de vader.


 7. Jaapje van Driel , *Strijen 22-7-1807 , ~Strijen 2-8-1807 , † Heinenoord 24-1-1886 .
  Jaapje trad op als getuige bij het huwelijk van Dirk Smit .
   Jaapje, de vader.

   Jaapje van Driel is in Strijen in het huis wijk K. No. 409 bevallen van een buitenechtelijke dochter Maaike, geboren op 26-3-1831 in Strijen en ald. als baby overleden op 9-10-1831. Op dat adres is in 1825 overleden: Teuntje van Driel, buitenechtelijke dochter van Jaapje’s halfzus Maaijke van Driel. De aangifte van overlijden van het buitenechtlijke dochter van Jaapje werd gedaan door haar halfbroer Cornelis van Driel.

  x Mijnsheerenland 26-10-1836   Leendert Groeneweg , *Heinenoord 16-6-1808 , ~Heinenoord 19-6-1808 , † Heinenoord 5-9-1863.
   Behalve een doodgeboren dochter op 30-7-1837 en 2 jong gestorven kinderen, kregen zij dochters Neeltje en Maaike, die resp. 76 en 97 (!) jaar oud werden.

   Hij was een zoon van Jan Groeneweg en Neeltje de Leeuw, die in 1797 in Heinenoord trouwden.

  x Heinenoord 15-5-1868   Pieter Verschoor , *Heinenoord 16-12-1816 , † Heinenoord 17-8-1877.
      Zoon van Gerrit Verschoor en Maria (van der) Bijl .
   Pieter was weduwnaar van Dirksje van der Linden. Jaapje was weduwe van Leendert Groeneweg.

   Pieter Verschoor was van beroep arbeider. Hij was een zoon van Gerrit Verschoor en Maria Bijl en weduwnaar van Dirksje van der Linden uit Numansdorp.
   Pieter’s grootouders zijn Klement Verschoor, Magdaleentien Nieuwenhof, Pieter Bijl en Jannigje Tuinder. Zijn overgrootouders zijn Arij Verschoor en Adrieaantje Hoogstak; Jan Nieuwenhof en Martijntien Lijdens.

  6 kinderen


 8. Teuntje van Driel , *Strijen 5-12-1808 , ~Strijen 11-12-1808 , † 4-4-1810 , [] Strijen 8-4-1810.
   Strijen, 1810, Grasm. d. 7: Bragt aan Maartje Veerman ’t lijk van Teuntje, dogtertje van Otto Cornelis van Driel en Maaijke de Graaf, egtelieden, oud een jaar en drie maanden, gewoond hebbende alhier in ’t huis letter F, oud N° 54, nieuw N° 409. Overleden den 4e van Grasmaand 1810.
   Teuntje, de vader


 9. Teunis van Driel , *Strijen 4-2-1810 , ~Strijen 18-2-1810 , † Strijen 13-3-1823 .
  Get. bij de overl. aangifte: Otto van Driel .
   Op 13 maart 1823 wordt aangegeven door Otto van Driel, 66 jaar oud, van beroep arbeider, het overlijden van zijn zoon Teunis, 12 jaar oud, op 13 maart 1823 om 9:00 uur. Getuige was Cornelis de Kat, 63 jaar, van beroep timmerman, als goede vriend.
   Teunis, de vader


 10. Paulus (Poulus) van Driel , *Strijen 12-4-1812 , † Strijen 6-10-1887 .

  x Maasdam 30-4-1836   Barbera Hoogvliet , *Sint Anthoniepolder 11-3-1816 , ~Sint Anthoniepolder 24-3-1816 , † Strijen 22-2-1889.

  11 kinderen


 11. Cornelia van Driel , *Strijen 17-10-1813 , ~ 24-10-1813 , † Strijen 29-4-1815 .
   Zij was anderhalf jaar oud.


 12. Lijntje van Driel , *Strijen 4-3-1815 , † Strijen 2-9-1815 .
   ½ jaar oud


 13. Nikolaas van Driel , *Strijen 17-12-1816 02:00 , † Strijen 17-7-1817 .
   Op 19 juli 1817 wordt door Willem Blaak, 50 jaar, en Teunis van den Burg, 47 jaar, het overlijden aangegeven van Nicolaas van Driel op 17 juli 1817 om 14.00 uur.
   Hij werd 7 maanden oud.
   Op 19 december 1816 uur wordt door de vader Otto van Driel, 60 jaar, van beroep arbeider de geboorte van zijn zoon Nicolaas aangegeven op 17 december 1816 om 2.00 uur. Getuigen waren Adrianus van Neutegem, 53 jaar, van beroep metselaar en Teunis Vreedenburg , 45 jaar, van beroep veldwachter.


 14. Lijntje van Driel , *Strijen 14-2-1819 , † Strijen 12-3-1820 .


 15. NN. van Driel , *Strijen 6-11-1820 , levenloos geb. .
   Getuige: Willem Blaak, 53j.


 16. Teuntje van Driel , *Strijen 5-6-1823 , † Strijen 23-9-1823 .
   3 maanden oud


 17. Teunis van Driel , *Strijen 17-5-1825 17:00 , ~ 29-5-1825 , † Strijen 10-6-1896 .
   Teunis van Driel, 71 jaar oud, arbeider, ongehuwd, zoon van Otto van Driel en Maaike de Graaf, beiden overleden. Aangifte door Jacob Biesheuvel, oud 66 jaren, van beroep arbeider, won. te Strijen, en Cornelis Hendrik vander Poel, oud 45 jaren, van beroep gemeentebode, wonende te Strijen.
   Op 18 mei 1825 wordt door de vader Otto van Driel, 68 jaar, van beroep arbeider, de geboorte van zijn zoon aangegeven op 17 mei 1825 om 17:00 uur. Getuigen waren Willem Brugmans, 64 jaar, van beroep winkelier en Aart Stout, 47 jaar, van beroep metselaar.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.