Adriaen Louwen (Arien Lauwen) ( Droogendijck) , † <6-1642.
Zoon van Louweris Jans (Louris Jansz) (van Schilperoort) (?) en Grietgen Louwen (?) .


x
    Lijntgen Cornelisse , † >1-6-1642.
Kinderen:
 1. Lauweris Adriaan (Lauw Arien) Droogendijck .

   Laurens Adriaens Droogendijck woonde in de polder Bonaventura nabij Strijen.

   Lauw Arien Droogendijk wordt op 30-4-1658 in Mijnsheerenland genoemd bij een openbare veiling.

   Mijsnheereland, 8 juni 1662:
   Rekening, reliqua en bewijs betreffende de nagelaten goederen van Gijsbert Adriaan Drogendijk en Aagje Jacobs, opgesteld door Lauweris Adriaan Droogendijk t.b.v. de minderjarige kinderen.

   Lauwerens Adriaans Droogendijk wordt op 29-4-1666 in Mijnsheerenland genoemd als voogd van de minderjarige weeskinderen van Gijsbert Ariens Droogendijk.

  x <1658   Elisabeth Ariens (Lijsbet Ariens) Cranendonck .
      Dochter van Adriaan Pietersz (Arien Pietersz) Cranendonck en Beatrix Cornelisse Sneep .

   Lauweris Arien Drogendijk, gehuwd met Elisabeth Ariens Cranendonck, wordt in 1657 in Mijnsheerenland vermeld samen met o.a. Hendrick Ariens Cranendonck en Isbrant Cornelisz. Sneep, oom en bloedvoogd van Cornelis Arijens Cranendonck.

  2 kinderen


 2. Cornelis Adriaens (Cornelis Arense) Droogendijck , * 1607 , ~Barendrecht 7-10-1607 .
   Mogelijk overleden nĂ¡ 21-12-1679.
   Doopget. Adriaen Heyndrix en Teunis Dirxsz. van Westmaas.

   In de periode april-september 1654 heeft Cornelis Betsemansen Metselaar aan Cornelis Arense Drogendijck ten behoeve van enige kinderen opgedragen een huysken op de Molendijk te Oude Tonge.

   Kinderen: Pieter, Arie, Jacob en Lijntjen.

  4 kinderen


 3. Grietge Adriaen Louwen , * ±1609 , ~Ridderkerk 14-2-1610 .
   Grietge, v: Adriaen Louwen, m: Lijntge Cornelis, g: Huijch Pieters, Maritge Maertens.


 4. Jaepke Adriaen Lauwe , * 1616 , ~Barendrecht 1616 .
  Get. bij de doop: Lauris Cornelisse (Lau Cornelis) (?) .
   Jaepke, gedoopt op paeschdag 1616, dochter van Adriaen Lauwe en Lijntge Cornelis, doopget. Lijntge Ariens, Trijntge Geerits en Lau Cornelis.


 5. Gijsbert Adriaens Droogendijck , *Heerjansdam ±1625 , † Mijnsheerenland <6-1653 .

  x Puttershoek 30-5-1638   Aegien Japickx , *Puttershoek ±1615 , † ±1650.

  x ±1650   Neeltge Coenen in ’t Velt , *Barendrecht ±1619 , † ’s-Gravendeel ±1679.
      Dochter van Coenraet (Coen Pietersz) (in ’t Velt) en Weijntge Adriaens Hordijck .
   Gijsbert Adriaans en Aagje Jacobs, die verwekt hebben: Ariaan Gijsberts Drogendijk, oud 6 jaar en Lijntje Gijsberts,
   oud 4 jaren.
   Overleden tussen 1-9-1678 en 1-6-1680.

   Neeltge Coenen, weduwe van Gijsbert Adriaans Droogendijck, verveilt in 1653 haar havelijke en meubilaire goederen aan de meestbiedende. Genoemd worden Pieter Coenen en de huisvrouw van Leendert Coenen.

   Mijnsheerenland, 22 maart 1653:
   Neeltje Coenen, weduwe van Gijsbert Adriaans Drogendijk, komt met meer anderen overeen betreffende de verkochte goederen van Gijsbert Adriaans en Aagje Jacobs. Genoemd: Pieter Coenen, Pieter Jans kousemaker en Adriaan Coenen, broers en zwager van Neeltje Coenen, Lauwens Ariens Drogendijk, wonende in Bonaventura, oom paternel en Adriaan Jacobs, wonende in Strijen, oom maternel van de 2 nagelaten weeskinderen van Gijsbert Adriaans en Aagje Jacobs, die verwekt hebben Ariaan Gijsberts Drogendijk, oud 6 jaar, Lijntje Gijsberts, oud 4 jaren en Coenraad Gijsberts Drogendijk, oud 1 jaar.
   Met onderschrift van Aert Hermanse van der Wael.

   Bastiaen en zijn ziek te bed liggende vrouw, Neeltie Coenen, maakten op 1-9-1678 in hun huis te ’s-Gravendeel een testament op de langstlevende. Deze diende hun gezamenlijke kinderen naar behoren op te voeden. Bij hertrouwen van de langstlevende zou de helft van de boedel aan de kinderen toekomen. Als voogden van de onmodige kinderen werden Reijn Heijndricks van der Linde en Arij Coene tot voogden benoemd.

  5 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.