Jacomijna (Jacomijntje) van Duijnen , * ±1689 , ~Dordrecht 18-1-1690 , [] Dordrecht 9-12-1758.
Dochter van Huijbert Gerritse van Duijnen en Anna Rijnsdorp .
Jacomijntje trad op als getuige bij het huwelijk van Johannes Nieuwendorp , het huwelijk van Cornelis Barentsz van Asperen .


× Dordrecht 27-10-1709 (otr Dordrecht 13-10-1709)
    Willem Jacobsz van der Koogh , * 1689 , ~Dordrecht 16-5-1689 , † Dordrecht 6-12-1762, [] Dordrecht 11-12-1762.

Afb. De molen "De Duinen" van de familie Van Duijnen aan de Noordendijk   

Kinderen:
 1. Jacobus (Jacob) van der Koogh , * 1710 , ~Dordrecht 25-8-1710 , [] Dordrecht 5-2-1793.

  × Dordrecht 13-12-1733   Margrieta (Grietje) Kleijn , * 1707 , ~Dordrecht 30-12-1707 , [] Dordrecht 1-11-1793.

  8 kind(eren)


 2. Huijbert Willems van der Koogh , * ±1711 , ~Dordrecht 27-1-1712 , [] Dordrecht 16-10-1714.
   Begraven in de Nieuwkerk een "kind van Willem Jacobs van der Koogh op de volmolen buijten de Nieuwe Sluijs".


 3. Maerten Willems van der Koogh , * 1713 , ~Dordrecht 18-11-1713 .

  × Utrecht 1-11-1750   Neeltje Barents van Asperen , * 1707 , ~Dordrecht 25-6-1707 .
      Dochter van Barent van Asperen en Maijke Vogels .
   Maarten van der Koogh, j.m. van Dordrecht, met Neeltje van Asperen, j.d. van Utregt.


 4. Huijbert Willems van der Koogh , * 1715 , ~Dordrecht 13-11-1715 , † 12-12-1789 .

   Amsterdamse Courant, 21-6-1764: Te Dordrecht is uit de hand te koop een halve Wind-Volmolen, met tien Lommen, volop met Werk. Iemand gading daar in hebbende, addresseere zig aan Huibert van der Koogh te Dordrecht.
   Beroep: Molenaar op de wipmolen "Het Varken" van 1762 tot 1789


 5. Anna van der Koogh , * 1717 , ~Dordrecht 11-7-1717 , [] Dordrecht 19-7-1776.

   Is ter Wees-Camere geëxhibeert ’t Extract van ’t Testament van Gerrit de Bruijn en Anna vander Koog, gepasseert in dato den 26 Januarij 1769, waar by is gebleken dat deze Camere behoorlyk is gesecludeert, en dat tot erfgenaam is aangestelt de langstlevende.
   Anna van der Koog, huijsvrouw van Gerrit de Bruijn, laat geen kinders na, op de Lindegragt met een koets extra ’s morgens1/2 uur en ’s middags 3/4 uur luien.

  × Dordrecht 21-5-1765   Gerrit de Bruijn , [] Dordrecht 4-3-1791.
   Gerrit de Bruijn was weduwnaar van Rebecca Kaarsmaker en zou in 1777 hertrouwen met Maria de Koning.
   Gerard de Bruijn op de Lindegraft laat geen kinderen na met een koets extra, ’s middags 3/4 luijen.


 6. Willem Willems van der Koog , * 1719 , ~Dordrecht 24-12-1719 , † 9-1791 , [] Dordrecht, Grote Kerk 21-9-1791.

   Dordrecht, Satudrag den 30 April 1763:
   Willem van der Koog, j.m. geassist. met zijn broeder Jacobus van der Koog, met
   Pieternella van der Koog, j.d. beijden van dordrecht en woonende op den Noordendijk, geassist. met haar moeder Anna Biertjes, wed.e van Maarten van der Koog.
   Den 15 Meij 1763 alhier getrouwt.
   Beroep: Molenaar op de wipmolen "Het Varken" van 1762 tot 1791

  × Dordrecht 15-5-1763   Pieternella van der Koog , * 1726 , ~Dordrecht 20-3-1726 , † 7-1808, [] Dordrecht, Grote Kerk 28-7-1808.
      Dochter van Maarten Hendriks van der Koogh en Anna Biertjes .
   Otr. op 30-4-1763 in Dordrecht.
   Get. bij het huwelijk: Anna Biertjes en Jacobus (Jacob) van der Koogh .

   Willem vander Koog, j.m., met Pieternella vander Koog, j.d., beijde van Dordrecht en woonen op den Noordendijk.

   Zij was een dochter van Maarten van der Koog en Anna Biertjens.

  3 kind(eren)


 7. Jacomina van der Koogh , * 1721 , ~Dordrecht 17-8-1721 , [] Dordrecht 14-4-1723.
   Dochter van "Willem Hendrik Koogh en Jacomina van Duijnen".

   Jacomina van der Koogh.
   Begraven in de Nieuwkerk "’t kindt van Willem van der Koogh, buijte op den volmoolen".


 8. Abraham van der Koogh , * 1723 , ~Dordrecht 29-10-1723 .

   Op 18-12-1759 kocht Abraham van der Koorgh, steenhouwer, een object aan de Houttuinen/Schuitenmakersstraat uit de erfenis van Arnodus ’t Hooft voor f 770.
   In stukken betreffende boedelinventarissen en -scheidingen, rekeningen en testamenten van de Weeskamer te Dordrecht worden zij in 1777 genoemd.

   Is ter Wees-Camere geëxhibeert ’t Testament van Abraham van der Koogh, weduwnaar van Wijlen Johanna Scholtingh, gepasseert voor den notaris Jan Hendrik Schultz van Haegen, residerende binnen Dordrecht, in dato den 23 December 1789, waar by is gebleken dat deze Camere behoorlyk is gesecludeert, en dat tot voogden zyn aangestelt Willem van der Koogh en Hendrik van der Koogh.
   Beroep: steenhouwer

  × Dordrecht 6-5-1752   Johanna Scholting , * ±1724 , ~Dordrecht 16-1-1725 .
   Kinderen: Willem, Hendrik, Abraham, Jacobus en Aletta Adamina.

   Johanna was een dochter van Hendrik Scholting en Aletta Adamijne van den Bloke. Zij had broers Adriaan, Hendrik en Jacobus en zusters Jacoba, Sara, Everdina Elizabeth, Pieternella Adamina en Aletta Adamijne.

  5 kind(eren)


 9. Nicolaas van der Koogh , * 1726 , ~Dordrecht 29-9-1726 , † >7-1788 .

   Nicolaas kocht van zijn vader de achtkante zaagmolen "De Nagtegaal" voor f 7000,-.
   Beroep: Molenaar op de houtzaagmolen "De Nagtegaal" aan de Noordendijk van 1763 tot 1788

  × Dordrecht 24-7-1755   Lijntje van der Wal , † >7-1788.
   Kinderen: Aart, Willem, Nicolaas, Heijltje, Jacomijna en Lijntje.

   Is ter Wees-Camere geëxhibeert een acte van aanstelling van voogden van Nicolaas vander Koogh en Lijntje van der Wal, gepasseert op 6 Aug. 1788, "waarby is gebleken dat deze Camere behoorlyk is gesecludeert, en dat tot voogden zijn aangestelt, benevens de langstlevende, Huybert van der Koogh en Willem van der Koogh. Ondertekend door Huijbert van der Koogh, Willem van der Koogh en "Lijntee van der Wal".

  6 kind(eren)


 10. Jacomina van der Koogh , * 1729 , ~Dordrecht 10-4-1729 , [] Dordrecht 7-10-1730.
   Ook 6-4-1729 wordt op Internet genoemd.
   Begraven in de Nieuwkerk "’t kint van Willem van Koog, op de volmole, bijde ouders leve, het kints naem is Jacomijna, met volk begraven".


 11. Jacomina van der Koogh , * ±1730 , ~Dordrecht 28-1-1731 , [] Dordrecht 15-9-1765.
   Begraven in de Nieuwkerk "Jacomijna van der Coog, ongeheuwt op den Noordendijck op de volmolen, met de ordinaire koetsen, ’s middags 3 quartier luijen".


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.