Hendrikje (Hendrichie Teunisse) Dwarswaert , * ±1669 , † <1705.
Dochter van Anthonis Willem (Tonis Willems) Dwarswaert en Pleuntje Hendriks .


x ±1690
    Cent Cornelisse Bosman , * 1666 , ~Puttershoek 3-10-1666 , † Strijen 23-8-1756.
Kinderen:
 1. Cornelis Cente Bosman , * 1691 , ~Strijen 10-6-1691 , [] Strijen ±21-6-1771.
  Get. bij de aangifte begraven: Cent Cornelisse Bosman .
  Cornelis Cente trad op als getuige bij de overlijdensaangifte van Marike Gerrits Steen .
   Strijen, 1771, Junij 21:
   Bragte Bosman Cent aan te begraven ’t lijk van sijn vader Cornelis Cente Bosman ... Prodeo.
   grf gedoopt "het kint van Cent Cornelis bij Hendrickie Theunis is genaemt Cornelis"

   Kornelis Cente Bosman wordt op 13-4-1724 vermeld op de lidmatenlijst van Strijen.

   In 1731 werd Cornelis Bosman in Strijen genoemd bij de verpondingen (voorheen f0.10.0, nieuw f1.3.0, huur f14.0.0). Idem in 1750 (f1-3-0).

  x ±1720   Jaapje Cornelisse Lamme , * 1696 , ~Strijen 1-1-1696 .

   Jaapje Lamme(n), Lam of Lemme, dochter van Cornelis Pieters Lamme en Lijntje Cornelisse Weeda. Jaapje Cornelisse Lamme had een zuster Neeltje Cornelisse Lamme, die trouwde met Cornelis Verhoef.

   Jaapje Cornelis Lamme was op kerstdag 25-12-1730 in Strijen getuige bij de doop van Cornelis, zoon van Jan Willemse Kamp en Soetje Cornelisse Lamme.

  3 kinderen


 2. Pleuntje Sente (Pleuntje Cente) Bosman , * 1692 , ~Strijen 24-8-1692 , † Numansdorp 6-7-1767 .

  x ±1717   Leendert Cornelisse Bos , * 1693 , ~Numansdorp 6-12-1693 , † ±1725.

  x Numansdorp 25-4-1728   Laurens Jacobsz Lievaart , *Almkerk ±1675 , † Numansdorp 3-6-1740.
      Zoon van Jacob Lievaart en ?
   den 25 April Laurens Jacobsz. Lievaart, weduwenaar van Lijsbeth Biesbroek, wonende onder Numansdorp, met Pleuntje Sente Bosman, weduwe van Leendert Cornelis Bos, wonende onder Numansdorp.

   Laurens Jacobs Liefaart/Liefwaert.

   De familie Lievaart uit Almkerk-Emmikhoven staat beschreven in "Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West-Brabant" 1978, 1981 en 1988.

  x ±1742   Tielmand Barendsz , * ±1692 .

   Tieleman / Tielmand Barendsz.

  5 kinderen


 3. ??? Jan Cente Bos , *Oud-Beijerland ±1695 , [] Oud-Beijerland 21-4-1760.
   Jan Sente Bos in de kerk f 8-10-0.
   Cent Cornelisse Bosman en Maaike Gerrits Steen lieten op 25-11-1714 een zoon Jan dopen, maar deze is te jong om op 1722 getrouwd te kunnen zijn.

   Jan Cente Bos(man).

   Jan Cente Bos was lidmaat van de hervormde gemeente Oud-Beijerland.

  x Oud-Beijerland 3-5-1722   Jannetje Jans van Tis , *Oud-Beijerland 1700 , ~Oud-Beijerland 13-10-1700 , [] Oud-Beijerland 7-11-1766.
   Otr. op 18-4-1722 in Oud-Beijerland.
   Jan Centz. Bos, j.m., en Jannetje Jansd. van Tis, j.d., beijde geboren en wonende in Oud-Beijerland. Hier getrouwd den 3 Meij zond. n.d.m.
   Kinderen in de periode 1724-1743: Cent, Jan (3x), Gerrit, Pieternel en Pieter.
   Voor een kind van Jan Cente Bosch werd op 18-1-1752 het begraven betaald. Idem op 11-4-1736.
   Jannetje van Tis in de kerk f 8-10-0.

   Jannetje van Ti(t)s was een dochter van Jan Hendriks van Tis en Pieternelletje Cornelisse. Zij had zusters Lidewij, Marietje, Cornelia en Neeltje en een broertje met de naam Hendrik.

  7 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.