Aart Jansen van Es , * 1630 , ~Maasdam 17-11-1630 , † Maasdam 1678.
Zoon van Jan Gijsbertsz van Es en Marijken Jacobs (Marichje Jacobs) ( Vermaes) .
Aart Jansen trad op als getuige bij de doop van Jan Gijsbertse van Es .


x ±1654
    Barber Geloffuen (Barbertje Geluen) , *Klaaswaal ±1605 , † <10-1668.    
Barbertje Geluen trad op als getuige bij de doop van Dirck Simonsz Boertie .


    Dochter van Gheelof Michiel Gheelofs (Gerlof Michiels) en ?
x Sint Anthoniepolder 18-12-1668 (otr Sint Anthoniepolder 20-10-1668)
    Catharijntje Cornelis Polderdijk , *Sint Anthoniepolder ±1648 , † Maasdam 8-2-1716.

RECHTSBOVEN: Maasdam

Kinderen:
 1. Marijtje van Es , * 1669 , ~Maasdam 8-12-1669 , † ±1670 .
  Get. bij de doop: Maaijke Cornelisse Polderdijk .


 2. Marijtje Aartse van Es , *Maasdam 1670 , ~Maasdam 26-10-1670 .
  Marijtje Aartse trad op als getuige bij de doop van Aert Pieters Maaskant .

  x Maasdam 22-5-1695   Johannis Huijbregze van der Meulen .
   Johannes Huijbregze van d(er) Meulen, schoolmeester van dese plaatze, en Marijtje Aartse van Es, jd. van Maasdam.

   Johannes Huijbregze (van der) Meul(en)

   Johannis Huijbrechtse Meul wordt op 19-6-1682 in Maasdam vermeld. Op 24-3-1689 was ald. sprake van Huijbrecht Huijbrechtse Meul, één van de schepenen van Maasdam. Op 3 mei 1695 was ald. sprake van Huijbrecht Huijbrechtse Meul zaliger.

   Maasdam, 21-5-1708: De schout en schepenen van Mijnsheerenland taxeren ten verzoeke van Johannis Huij. Van der Meul, secretaris van Maasdam, goederen onder Mijnsheerenland nagelaten door Arij
   Isacks Maasdam.
   Beroep: Schoolmeester

  2 kinderen


 3. Ariaantje Aarts van Es , * 1672 , ~Maasdam 2-9-1672 .
  Ariaantje Aarts trad op als getuige bij de doop van Pleuntje Pieters Maaskant .
   Doopget. Cornelis Polderdijk.

  x Maasdam 16-5-1694   Arie Ottoosz (Arijen Otten) Maaskant , *Mijnsheerenland ±1665 .
      Zoon van Otto Bastiaans (Oth Bastijaens) Maaskant en Soetie Jans (Soetge Jans) de Winter .
   Arien Otten Maaskant, wd. won. aan de Blaak, getr. met Arjaantjen Aarts van Esch, jd. van Maasdam, afk. Maasdam en Mijnsheerenland.
   Kinderen: Lena, Aart, Otto en Cornelis.

   Arie Ottos was weduwnaar van Lena Willems van der Waal met wie hij op 7-5-1682 in Mijnsheerenland trouwde en de volgende kinderen kreeg: Elisabeth, Otto, Soetje en Willempje.

   Andries Isbrants Sneep verkoopt in 1689 aan Aryen Otten Maescant 1 morgen en 300 roeden land aan de Oostmolenweg onder Moerkercken. Oost: de koper, west: Cornelis Jans Sneep, zuid: de Molenweg en noord: de weduwe van Aryen Maescant met bruikweer; gekomen uit de boedel van zijn zaliger vader.

   Ary Otte Maescant en Bastiaen Otte Maescant worden op 24-4-1688 bij een openbare verkoop in Mijnsheerenland genoemd.

   Bij akte van dd. 9-3-1717 verkocht Cornelis Philipsz., bouwman wonende onder Mijnsheerenland van Moerkerken, aan Andries Otto, Arij Otto en Bastiaan Otto Maeskant, en aan Dirck Willemsz. de Winter, wonende mede onder Mijnsheerenland, enige roerende goederen, waaronder “twee beslaege waegens”, “een ploegh met sijn toebehooren”, “een kast met een comptoirtaeffel”, “een ronde taeffel met een kiste”, “ses schilderijen” en verder nog wat bouwgereedschap en serviesgoed. Dit alles voor in totaal 113 gld. en 10 st.

   Arijen Otten trad op als getuige bij de doop van Otto Andriesz Maaskant , de doop van Theunis Andriesz Maaskant .

  4 kinderen


 4. Jan Aerde van Es , * 1674 , ~Maasdam 23-9-1674 , † 18-8-1727 , [] Numansdorp .

  x Cillaarshoek 8-5-1707   Maaike Pleune Dijckhuizen , * 1675 , ~Cillaarshoek 3-3-1675 .

  6 kinderen


 5. Cornelia Aartsen van Es , * 1676 , ~Maasdam 18-10-1676 , † 13-11-1715 .
  Get. bij de doop: Maaijke Cornelisse Polderdijk .
  Cornelia Aartsen trad op als getuige bij de doop van Maria Meul .

   Cornelia Aertsdr. van Es(ch)

  x Maasdam 14-11-1700   Weijt Joosten de Pee , * 1672 , ~Maasdam 23-10-1672 , † 8-5-1702.
      Zoon van Joost Jansen de Pee en Marijken Heijmans (Marichje Heijmens) Capiteijn .
   Otr. op 23-10-1700 in ’s-Gravendeel.
   "Wijt Joosten de Pe, jongman woonende onder jurisd. van sGravendeel, drie guldens voort regt opt trouwen geemant sigh ten huwelijck begeven willende met Cornelia Aerts van Es, jonge dogter van Maesdam".
   Ieder betaalde f3,- impost resp. te ’s-Gravendeel en Maasdam.
   Zij kregen een zoon Joost.
   Zijn weduwe verkocht op 29 j u n i 1702 zijn kleding, die ƒ 7 3 opleverde.
   Zijn ouders woonden op het Gat onder ’s-Gravendeel. Doopget. Heijnmantje Heijmans.

   Weijt werd vernoemd naar de overleden broer van zijn moeder.
   Weijt werd op 24 dec. 1698 na belijdenis lidmaat te Maasdam. Comelia op 23 dec. 1697.
   Van zijn moeder kocht Weijt op 8 april 1700 een huis omtrent Maasdam onder de jurisdictie van ’s-Gravendeel. Op 6 juli 1701 kocht hij van Heijmen Ingens Vermaes een gedeelte van een huis bij Maasdam.

   Get. bij de doop: Heijmentie Heijmens Capiteijn .

  x Maasdam 5-4-1705   Jacob Bastiaansen van Heijssen , * ±1670 , ~Mijnsheerenland 24-1-1671 .
      Zoon van Bastiaen Jacobs van Heijssen en Lideweij Pieters van Roon .
   Zij waren afk. van Maasdam en ’s-Gravendeel.
   Doopget. Neeltgen Jacobs.

   Jacob Bastiaensz van Heijs(d)(en), zie: "Ons Voorgeslacht" 1966 en 1979.

   Get. bij de doop: Neeltge Jacobs Heijsen .

  3 kinderen


 6. Aartjen Aarts van Es , * 1678 , ~Maasdam 4-9-1678 .
  Get. bij de doop: Gijsbert Jansen van Es en Maaijke Cornelisse Polderdijk .
   Haar vader was bij haar doop reeds overleden.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.