Gijsbert ( Esseboom) .
Zoon van Cornelis Gerrijtsz Esseboom (???) en NN. Jacobs (???) .


Kinderen:
 1. Cornelis Gijsbertsz Esseboom , *Cillaarshoek ±1610 , † ±3-1680 .

  x Cillaarshoek ±1637   Anneken Rutten (Annetge Rutten) (van Reijnoeij) , * 1608 , ~Maasdam 20-9-1608 , † <2-1639.
      Dochter van Ruth Cornelis (Ruijt Cornelis) (van) Reijnoeij en Maaijke Staesse (Mariken Staes) .
   Otr. op 31-10-1636 in Maasdam.
   Cornelis Gijsbertsz, j.g. van Cillaarshoek, Anneken Rutten, j.d. van Maasdam, tr. te C’hoek.
   Corn. Gijsbertsen, weduwnaar van Annetge Ruttedr. kwam op 27-1-1639 voor het gerecht te Maasdam met Ruth Corn., als grootvader en voogd, en Heijman Jacobsen, schout van Maasdam als oppervoogd der wezen, tot vertichting van zijn vijfvierendeel (= 1 jaar en 3 maanden) oude dochtertje Aeltge Corn.dr.
   Cornelis zou in de boedel blijven zitten, bestaande uit een "huijs, schuijer, betalinge en plantagie" aan ’sheeren dijck’ te Maasdam, zuidelijk door genoemde dijk belend en noordelijk door ’de bosem vliet’, alsmede de koeien, paarden, de inboedel, etc. Daarvoor zou Cornelis bij de leeftijd van 18 jaar van zijn dochter aan haar 75 Car. gld. uitkeren. Cornelis stelde zijn woning als zekerheid.

   Zij was een dochter van Ruth Cornelis en Mariken/Maiken Staesse, die in 1640 in de kerk van Maasdam werd begraven. Zij was een kleindochter van Jacob Staessen uit de Sint-Anthoniepolder.

   Corn. Gijsbertsen, weduwnaar van Annetge Ruttendr., kwam op 27-1-1639 voor het gerecht te Maasdam met Ruth Corn., als grootvader en voogd, en Heijman Jacobsen, schout van Maasdam als oppervoogd der wezen, tot vertichting van zijn vijfvierendeel jaar (1 jaar en 3 maanden) oude dochtertje Aeltge Corn.dr.

   Maasdam, dd. 20 december 1653:
   Liquidatie en afrekening bij de kinderen en erfgenamen van Jacob Corneliss. Snuekelaer zaliger met Cornelis Gijsbrechtss. als vader en Heyndrick Corneliss. Post als voogd van Aeltge Cornelisdr., nagelaten weeskind van Annetge Rutten, waarvan voornoemde Jacob Corneliss. Snuekelaer zaliger de administratie gehad heeft van de goederen bij Maerijken Staesen en Rut Corn(elis), beiden zaliger, nagelaten en gedaan ten overstaan van de stadhouder en heemraden van Maasdam.
   Volgt rekening en vervolgens komen de partijen tot een akkoord. De kinderen of weduwe van Jacob Corneliss. Snuekelaer zullen van het weeskind boven de 4 gld. 2 stuivers ontvangen 5 gld. en dat voor de voogdijschap en administratie die Snuekelaer gehad heeft. Akte ondertekend door stadhouder Jan Aryensen Maesdam en de heemraden Harmen Lodewijckxss. Montaen en Jan Dirckxss. van der Wier plaatsen hun handmerkje.

  x Mijnsheerenland 27-1-1639   Neeltgien Pieters Loopicker , * ±1615 , † ±1676.

  x 1679   Neeltge Corsse Spruijt , *Strijen ±1620 , † >1683.
      Dochter van Corstiaan (Cors Pieters) Spruijt en Aeltje Jacobs ( Hoogwerff) .
   Otr. op 14-6-1679 in Strijen.
   Cornelis Gijsz. Esseboom, laatst weduwenaar van Neeltgie Pietersdr., wonende ’ontrent den dorpe Strijen, als toekomende bruidegom, en Neeltge Corsdr. Spruijt, laatst weduwe van Corn. Vos, inwoonster van het dorp Strijen, toekomende bruid, maakten op 14-6-1679 voor de notaris te Strijen huwelijkse voorwaarden.

   Dochter van Corstiaen Pieters Spruyt en Aaltie Jdr. Hogewerff. Zij had een broer Pieter. Cors, die weduwnaar was van Emmetje Adriaensdr van Driel.
   Zie: "Prometheus Kwartierstaten III".

   Op 17-12-1654 compareerden voor het gerecht van Charlois:
   - Willem Jansz Bosman, getr. met Neeltje Corsen, wed. van Andries Pietersz Munter,
   - Arijen Laeurisz van Dijck, getr. met Adriaentje Pietersdr.,
   - Jan Teunisz Polderman als voogd van Heijndrickge Pieters, Machteltge Pieters en Herber Pietersz Munter,
   alle kinderen en erfgenamen van Pieter Andriesz Munter en Joosge Jans, beiden zaliger, en verklaarden te hebben getransporteerd aan hun meerderjarige broeder en mede-erfgenaam Cornelis Pietersz Munter " huijs, berge, schuere, telinge ende plantagie met de werff daer ’t selve op staet, groot ontrent drie hont", gelegen in Smeetslant onder de jurisdictie van Charlois.
   Zie: "De Nederl. Leeuw" 1974.

   Vermeld in Strijen op 4 mei 1664: Cornelis Vos, gehuwd met de weduwe van Willem Jans Bosman.

   Strijen, 27 april 1667: Testament van Cornelis Vos en
   Neeltie Corsse Spruyt.

   Neeltge Corsse trad op als getuige bij de doop van Corstiaan Theunisse ( Polderman) , de doop van Corstiaan Pieters Spruijt .

  5 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.