Cornelis Gijsbertsz Esseboom , *Cillaarshoek ±1610 , † ±3-1680.
Zoon van Gijsbert ( Esseboom) .


x Cillaarshoek ±1637 (otr Maasdam 31-10-1636)
    Anneken Rutten (Annetge Rutten) (van Reijnoeij) , * 1608 , ~Maasdam 20-9-1608 , † <2-1639.    

    Dochter van Ruth Cornelis (Ruijt Cornelis) (van) Reijnoeij en Maaijke Staesse (Mariken Staes) .
x Mijnsheerenland 27-1-1639
    Neeltgien Pieters Loopicker , * ±1615 , † ±1676.
x 1679 (otr Strijen 14-6-1679)
    Neeltge Corsse Spruijt , *Strijen ±1620 , † >1683.    
Neeltge Corsse trad op als getuige bij de doop van Corstiaan Theunisse ( Polderman) , de doop van Corstiaan Pieters Spruijt .


    Dochter van Corstiaan (Cors Pieters) Spruijt en Aeltje Jacobs ( Hoogwerff) .
Kinderen:
 1. Aeltge Cornelisse Esseboom , *Maasdam 1637 (kraambed) , [] Strijen 5-2-1692.
   Overl. ná juli 1678. Begr. in Strijen op 5-2-1692.
   Geboren rond november 1637, wsl. in of onder Maasdam.

   Corn. Gijsbertsen, weduwnaar van Annetge Ruttendr., kwam op 27-1-1639 voor het gerecht te Maasdam met Ruth Corn., als grootvader en voogd, en Heijman Jacobsen, schout van Maasdam als oppervoogd der wezen, tot vertichting van zijn vijfvierendeel jaar (1 jaar en 3 maanden) oude dochtertje Aeltge Corn.dr.

   Aeltge Cornelisdr. was het nagelaten weeskind van Annetge Ruttedr.

   Op 20-12-1653 kwamen de kinderen en erfgenamen van Jacob Cornelis Sneukelaer [getrouwd met Bastiaentje Staes, een zuster van Mariken Staes] en Cornelis Gijsbrechts [Esseboom], als vader, en Heijndrick Cornelis Post, als voogd van Aeltge Cornelis, nagelaten weeskind van Annetge Rutten, tot liquidatie en afrekening van de goederen, die door Maerijken Staesen en Rut Corn., beiden zaliger, waren nagelaten.

  x 1659   Jan Dammisse Oudeclem , *Strijen ±1635 , † Strijen ±25-10-1698.
      Zoon van Dammas Adriaensz (Dammas Arijensz) Oudeclem en Roocxken Simons Gijsbertsen ( Smits) .
   Het echtpaar testeerde te Strijen op 19-6-1670. Zij lieten op 19-11-1672 in Strijen een zoon Dammis dopen, die in 1726 en 1728 dijkgraaf van de Klem was. Dammis trouwde met Pleuntje Dricxs Quartel. Zoon Sijmen trouwde met Aaltje Bastiaanse Boer. Via haar beide zoons had Aaltje kleinkinderen.
   6 gulden impost betaald op 25-10-1698 in Strijen
   Jan was bouwman en woonde aan de Weel onder Strijen.

   Jan Dammesz. Oudeclem was bouwman (akkerbouwer) te Strijen.

   In 1670 lag Jan ten gevolge van een ongeluk te bed en testeerde hij met zijn vrouw. Hun kinderen zouden gezamelijk 3000 carolus guldens erven. Tot voogden van manszijde werden aangesteld Pieter Dammasz. Oudeklem, Gijsbert Cornelisz. Esseboom (halfbroer) en Andries Meerenburg, aangehuwd neef.

   In 1674 woonde hij aan de Weel onder Strijen.

   Jan Dammes Oudeclem was in 1677 één van de schepenen van Strijen. Hij bezat landerijen in de oudeklempolder.
   Hij was een zoon van Dammas Ariensz Oudeclem uit de Sint-Anthoniepolder en Rooxken Simonsdr van Charlois. Damis Arijens Oudeklem was hertrouwd op 20-2-1666 in de Sint-Anthoniepolder met Ida Everts van der Linden.

   Zie: "Ons Voorgeslacht" 1979 en 2008.
   Functie: Schepen van Strijen van 1666 tot 1697
   Functie: Heemraad van de Oudeklempolder van 1682 tot 1682

  7 kinderen


 2. Heijltie Cornelisse Esseboom , * 1640 , ~Maasdam 6-5-1640 , † <6-1691 .

  x ±1667   Cornelis Teeuwensz (Cornelis Theuwe) Dolaart , *Strijen ±1635 , † <6-1691.

  6 kinderen


 3. Gijsbert Cornelisz Esseboom , *Maasdam ±1645 , † Strijen ±29-12-1699 .
   Impost 6 gld.

   Gijsbert Cornelisz. Esseboom was boer in de polder Nieuw-Bonaventura.

   Bij akte van 17-5-1677 verklaarde de in Nieuw-Bonaventura wonende Gijsbert Cornelisz. Esseboom 1000 Car. gld. schuldig te zijn aan Ingentie Pietersdr. Maesdam, weduwe en boedelhoudster van Cornelis Aerijensz. Spruijt, vanwege de koop van 3 morgen 109 roeden land in N ieuw-Bonaventura.

   In 1698 werd Gijsbert Cornelisz. Esseboom genoemd als ’out schepen in wette’ van Strijen.
   Quotisatie in Strijen op 18-5-1677: Gijsbert Cornelis Esseboom 12.--.-.
   Beroep: Boer in Nieuw-Bonaventura
   Functie: Schepen van Strijen van 1679 tot 1679

  x ±1672   Catrintie Andriesse (Trijntgen Andries) Munter , *Strijen ±1651 , † Strijen ±14-1-1719.
      Dochter van Andries Pietersz Munter en Neeltge Corsse Spruijt .
   Gijsbert en Catrijntje waren stiefbroer en -zuster. Zij trouwden tussen 13-9-1670 en 10-3-1674. Op 7-6-1680 maakten zij een testament op de langstlevende.
   Kinderen o.a. Andries, Cornelis, Neeltje, Pieternella en Corstiaan.
   Impost 6 gld. betaald in Strijen op 14-1-1719
   Geboren tussen 16-2-1651 en 14-8-1652.

   De erfgenamen van Pieter Willems de Jongh transporteerden bij akte van 11-12-1708 voor 320 gld. per morgen ca. 2 morgen 295 roeden land op ’de sandekens’ in Nieuw-Bonaventura aan Catharina Munters, weduwe van schepen Gijsbert Esseboom.

  6 kinderen


 4. Annetge Cornelisse (Anneken Cornelijs) Esseboom , *Maasdam ±1646 , † <1691 .
   In 1679 werd Annechie Cornelisdr. Esseboom genoemd als weduwe wonende onder Strijen.

  x ±1670   Isack Pleunenz Hardincxvelt , † ±1678.
      Zoon van Pleun Jacobsz Hartigsveld en Neeltje Cornelisse .
   Zij zijn vóór okt. 1675 getrouwd.
   Overleden òp of kort ná 8-8-1678.

   Hij was boer in het Land van Essche. Hij werd op 18-5-1677 voor 10 gld. aangeslagen ter reparatie van de kerk en toren in Strijen.

   Op 8-8-1678 rond de klok van 8 uur ’s avonds maakten de ziek te bed liggende Isaack Pleunen Hartighsvelt en zijn gezond zijnde vrouw Annitgie Cornelisdr. Esseboom in hun huis in het Land van Essche een testament op de langstlevende. Deze zou als voogd hun kinderen tot mondigheid moeten groot brengen en vervolgens aan hen allen 200 Car. gld. uitreiken. Isack plaatste zijn handmerkje. Zij tekende als ’Anneken Cornelijs’.

  x Numansdorp 3-7-1679   Bastiaan Jacobs Hoogerwerff , *Heinenoord 1648 , ~Heinenoord 23-2-1648 , † Strijen ±23-7-1709.
   Otr. op 14-5-1679 in Numansdorp.
   Huwelijkse voorwaarden opgemaakt op 27-5-1679 in Strijen.
   Impost, 3 gld., betaald op 23-7-1709.

   Bastiaan Jacobs Hogerwerf/Hoogwerf, zoon van Jacob Arijensz. en Aerijaentien Aertsdr.
   Hij was schepen van Strijen in 1706, 1707 en 1709.

   De erfgenamen van Maeijke Reijne transporteerden bij akte van 16-8-1694 voor 115 gld. aan BAstiaen Jacobsz. Hooghwerff een huis en melioratie van erf ’in den bos’ te Strijen, westelijk belend door ’den buyren path’. Hooghwerff droeg dit huis voor 105 gld. over aan Jan Jans Steenbergen.

  1 kinderen


 5. Andries Esseboom , * ±1655 .

   Andries Esseboom was in 1705 één van de schepenen van Strijen.

   Hendrick Gerritsz. van den Honaert transporteerde op 11-5-1712 voor 100 gld. aan de Strijense schepen Andries Esseboom een huis en erf op het dorp, noordelijk belend aan ’den buyren straet’.

   S.A.P. 8-11-1714: Willem Bastiaans Polderdijk, Jan Bastiaans Polderdijk, Pieter Hendriks Zevenhuijzen x Jannigje Bastiaans Polderdijk, Pieter Jans Geus, Cornelis de Belder x Willempje Bastiaans Polderdijk, erfgenamen van Neeltie Bast. Polderdijk. Zij dagvaarden Andries Esseboom om een inventaris op te maken (is wdr. van Neeltie Bastiaans).

  x ±1711   Neeltje Bastiaensen Polderdijk , *Sint Anthoniepolder 1659 , ~Sint Anthoniepolder 16-2-1659 , † <1715.
      Dochter van Bastiaen Willemsz Polderdijk en Leentje Jans ’t Jonge Ruijter .
   Neeltje, weduwe van Cornelis Jans Reijerkerk, verkocht op 4 november 1709 haar huis aan Pieter Jacobs Zevenbergen.

   Neeltje was wsl. weduwe; Neeltie Bast. Polderdijck, j.d. trouwde op 18-5-1687 in de Sint-Anthoniepolder met Jan Bast. Kooijman, j.m.

   Neeltje Bastiaensen trad op als getuige bij de doop van Bastiaan Pieters (de) Geus , de doop van Bastiaantje Pieters Sevenhuijsen , de doop van Neeltje Pieters Sevenhuijsen .


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.