Adriana Jurriens Faas , *Streefkerk 1749 , ~Streefkerk 25-3-1749 , † Streefkerk 20-4-1814, [] Streefkerk 23-4-1814.
Dochter van Jurrien Christiaansz Faas en Trijntje Ariens de Bes .
Get. bij de doop: Jannigje Ariens de Bes (?) .
Adriana Jurriens trad op als getuige bij de doop van Arij Adrianusse de Bes , de doop van Jurrie Hendriks Schippers , de ondertrouw van Nicolaas Reus , de doop van Trijntje Hendriks Schippers , de doop van Jurrie Christiaans Faas , de doop van Klaas Aaldijk , de doop van Klaas Aaldijk .


× Streefkerk 30-8-1772 (otr Streefkerk 14-8-1772)
    Claas (Klaas Ariens) Aaldijk , *Streefkerk 1749 , ~Streefkerk 13-11-1749 , † <1802.

RECHTSBOVEN: Zicht op Streefkerk vanaf de Lek rond 1786.

Kinderen:
 1. Arie Claasse Aaldijk , *Streefkerk 1772 , ~Groot-Ammers 11-10-1772 .
  Get. bij de doop: Pieternella (Pieternel Pieters) Swijnenburg .
   1772. October 11. Arien, bij toeval gedoopt te Groot-Ammers. Klaas Aaldijk, Adriana Faas. Pieternella Swijnenburg.
   Wsl. pas ná 1791 overl.


 2. Trijntje Aaldijk , *Streefkerk 1774 , ~Streefkerk 13-3-1774 , † Streefkerk 29-10-1826 , [] Streefkerk 1-11-1826.
  Get. bij de doop: Pieternella Faas .
   "1774. Maart 13. Trijntje. Klaas Aaldijk. Adriana Faas. Pieternella Faas."

   Streefkerk, 16-8-1813:
   Op ’t Kerkhoff
   Een kind van Teunis Blom met name Pietertje.

   Streefkerk, 6-10-1815:
   Opt Kerkhof
   Een kind van de weduwe Teunis Blom genaamd Pietertje.
   1 Novbr. Op het Kerkhof
   Trijntje Aaldijk, weduwe Blom
   met het gemeene kleed ... 3:25

  × Streefkerk 16-9-1796   Teunis Blom , *Streefkerk 1771 , ~Streefkerk 9-6-1771 , † Streefkerk 31-1-1815, [] Streefkerk 4-2-1815.
   Aangeteekend den 25 Aug., getrouwd den 16 September, beijde Prodeo:
   Teunis Blom, j.m. en Trijntje Aaldijk, j.d., beiden van en won. te Streefkerk.
   Trijntje was al zwanger toen zij met Teunis trouwde.
   Kinderen o.a. Geertje, Adriana, Maarten, Willem, Marigje, Clasina, Klaas en Pietertje.
   Geertje en Klaas bereikten de volwassen leeftijd.

   Deze Teunis Blom was een zoon van Maarten Teunisz Blom en Geertje Willemse Stolk.

   Streefkerk, 1766, 19 November:
   Aengeevinge gedaen bij Maerten Blom, woonagtig alhier, van ’t Lijk van zijn overleeden kind Cornelia als gehoorende onder de Classis van ProDeo.

   Streefkerk, 1807, Octob. 23: op ’t Kerkhoff
   Een kind van Theunis Blom met name Willem.

   --

   Teunis Cornelis Blom trouwde op 3-1-1723 in Streefkerk met Rookje Huigen en liet in Streefkerk de kinderen Cornelis, Arij, Annigje en Pieter dopen.

   Streefkerk, 1766, 11 Sept.ber: Aengeevinge gedaen bij Teunis Blom alhier van ’t Lijk van zijn vrouw Rookje Huijgen als gehoorende onder de Classis van ... ProDeo.
   Beroep: werkman
   4. Opt kerkhof Teunis Blom met t Gemeene kleed.

  11 kinderen


 3. Jurriaan (Jurrie) Aaldijk , *Streefkerk 21-1-1776 , ~Streefkerk 24-1-1776 , † Streefkerk 25-9-1844 .

  × Streefkerk 23-2-1800   Aagje Krom , *Streefkerk 7-4-1776 , ~Streefkerk 14-4-1776 , † Streefkerk 10-1-1824.

  11 kinderen


 4. Pieternella Aaldijk , *Streefkerk 22-12-1777 , ~Streefkerk 26-12-1777 , † Streefkerk 5-9-1830 .
  Get. bij de doop: Annigje (Antje) Aaldijk .
   Doopget. Antje Aaldijk.

   Pieternella Aaldijk was op 22-11-1816 in Dordrecht aanwezig bij het huwelijk van haar oudste dochter Heiltje Vlot met smitsknecht Dirk Ansing.

  × Streefkerk 5-11-1797   Gerrit Vlot , *Bleskensgraaf 1770 , ~Bleskensgraaf 7-10-1770 , † Bleskensgraaf 4-12-1798.
      Zoon van Cornelis Gijsbertse Vlot en Heijltje Gerrits Kreukniet .
   Otr. op 6-10-1797 in Streefkerk.
   Zij hadden een dochter Heiltje.
   Get. Maria Kreukniet

   Gerrit Vlot is een zoon van Cornelis Gijsbertse Vlot en Heijltje Gerrits Kreukniet, die op 30-4-1758 in Bleskensgraaf waren getrouwd.

   Aangetekend den 6 October, getrouwd den 5 november, f 3.00 en Pro deo:
   - Gerrit Vlot, j.m., van en won. Bleskensgraaf,
   - Pieternella Aaldijk, j.d., van en won. Streefkerk.
   Kinderen o.a. Heiltje, Niesje, Johannes, Cornelis, Arie, Klaas en Adriana.

  × Streefkerk 4-1-1800   Dirk Breijer , * 1774 , ~Streefkerk 25-9-1774 , † Streefkerk 1-10-1827.
   Aangeteekend den 13 Dec., getrouwd den 4 Jan. 1800, pro deo:
   - Dirk Breyer, j.d. van en won. Streefkerk,
   - Pieternella Aaldijk, weduwe van Gerrit Kok [??], van en won. Streefkerk.
   Kinderen: Johannes, Arie, Niesje en Adriana.

   Hij is een zoon van Johannes Breijer, op den elfden januarij 1826 en van Niesje Braanker [ook: Braneker], op den zevenentwintigste december 1780 mede beiden alhier overleden.

  10 kinderen


 5. Kuijna Aaldijk , *Streefkerk 26-2-1780 , ~Streefkerk 5-3-1780 , † Ammerstol 20-8-1840 .
  Get. bij de doop: Pieternella Faas .
   Doopget. Pieternella Faaze.

   Krijna/Kuijna/Kuina Aaldijk

  × Streefkerk 30-3-1800   Jacobus (Jacob) de Bruin , *Ammerstol 1775 , ~Ammerstol 9-4-1775 , † Ammerstol 22-1-1833.
   Otr. op 7-3-1800 in Streefkerk.
   Aangetekend den 7 maart, getrouwd 30 maart, pro deo:
   - Jacob de Bruijn, j.m. van en won. Ammerstol,
   - Kuijna Aaldijk, j.d., van en won. Streefkerk.
   Jacob. Den 9 April een kind gedoopt genaamt Jacob als vader Jan Dirkse de Bruijn, moeder Ariaantje Korevaar, getuige Neeltje Korevaar.

   Hij was een zoon van Jan Dirkse de Bruijn en Ariaantje Korevaar.

  6 kinderen


 6. Pieter Aaldijk , *Streefkerk 6-1-1782 , ~Streefkerk 9-1-1782 , † Rotterdam, Charlois 23-2-1822 .
  Get. bij de doop: Annigje (Antje) Aaldijk .
   Pieter, z.v. Klaas Aaldijk & Adriana Faaze, get. Antje Aaldijk.

   Pieter Aaldijk, schipper, oud 35 jaren, geboren te Streefkerk en wonende te Schoonderloo, gemeente Delfshaven, meerderjarige zoon van Klaas Aaldijk, overleden, en van ADriana Faas, overleden te Streefkerk den twintigsten april 1814. Hij is een kleinzoon van vaders zijde van Arie Aaldijk en Pieternella Swijnenburg en van moeders zijde van Jurrij Faas en Trijntje de Bes; allen overleden te Streefkerk, resp. den tweeden September 1786 en den agttienden April 1777, den agt en twintigsten April 1779 en den tienden September 1794. En verklaarde den Bruidegom [onder ede] dat hem niets bekend was omtrend den dag of de plaats van het overlijden zijnder vader.

  × Rotterdam, Charlois 14-3-1817   Trijntje Blom , *Rotterdam, Charlois 27-2-1787 , ~Rotterdam, Charlois 4-3-1787 , † Rotterdam, Charlois 26-6-1861.
   Zij hadden een dochter Adriana.
   Gereformeerde doop. Doopgetuige: Adriana den Hals.

   Zij is een dochter van Hendrik Pleune Blom en Lijntje Cornelisse van der Spek.

   Trijntje Blom, koopvrouw, oud dertig jaren, geboren en wonende te Charlois, meerderjarig, weduwe van Leendert Danielse Kruidenier, overleden te Charlois den veertienden der maand October 1813. Zij is een dochter van Hendrik Blom, hier tegenwoordig en desselfs toestemming gevende, en van Lijntje vander Spek, mede te Charlois woonagtig. Onder de getuigen bij haar huwelijk bevond zich Cornelis Blom, schipper, oud tweeentwintig jaren, broeder, en Jan Danielse Kruijdenier, koopman, oud negen en twintig jaren, zwager van de vrouw, en allen te Charlois woonachtig.

  1 kinderen


 7. Alida (Aaltje) Aaldijk , *Streefkerk 29-7-1784 , ~Streefkerk 1-8-1784 , † Dordrecht 8-2-1855 .
  Get. bij de doop: Pieternella Faas .
  Aaltje trad op als getuige bij de doop van Arie Aaldijk .
   Aaltje, d.v. Klaas Aaldijk & Adriana Faes, get. Pieternella Faes.
   In de burgelijke stand van Dordrecht wordt 1786 als haar geboortejaar genoemd.

   Dordrecht, Donderdag den 22’ van Sprokkelmaand 1810:
   Nicolaas Reus, j.m. geboren te Dordrecht, woond in den Heimanssuisstraat, geassisteert met zijn oduers Marten Rues en Adriana de Gelder, met
   Aaltje Aaldijk, j.d. geboren te Streefkerk, woond in de Voorstraat bij de Beurs, met schriftelijk consent van haar moeder Adriana Faaz., wed. wijlen Klaas Aaldijk.
   Den 10 van Lentemaand 1810 alhier getrouwt.
   Trouwbrief gegeven den 22 Maart 1811.

  × Dordrecht 10-3-1810   Nicolaas Reus , *Dordrecht 1788 , ~Dordrecht 5-3-1788 , † Dordrecht 16-12-1857.
      Zoon van Maarten Reus en Adriana van der Gelder .
   Otr. op 22-2-1810 in Dordrecht.
   Get. bij het huwelijk: Adriana Jurriens Faas en Maarten Reus en Adriana van der Gelder .

   Kinderen: Martinus, Adriana Magdalena, Adrianus, Pieter, Nicolaas, Alida en Elisabeth.

   Hij was een zoon van Maarten Reus en Adriana van der Gelder en een kleinzoon van mijn voorouders Johannes van Gelder en Pieternella Donraat.

   Tezamen in Dordrecht vermeld: Nicolaas Reus, geb. in Dordrecht rond 1788, en Alida Aaldijk, geb. in Dordrecht rond 1786 worden samen met Elisabeth Rues, geb. in Dordrecht rond 1827, en Boudewijn en Hendrik Roobol.
   Nikolaas Reus, 69 jaar oud, partner van Alida Aalwijk, zoon van Maarten Reus en Adriana van der Gelder.

  7 kinderen


 8. Sara (Zara Klaasse) Aaldijk , *Streefkerk 3-3-1787 , ~Streefkerk 11-3-1787 , † Streefkerk ±4-11-1789 .
  Get. bij de doop: Sara Ariens de Bes (?) .
  Get. bij de overl. aangifte: Claas (Klaas Ariens) Aaldijk .
   Doopget. Zara de Bes.

   Zara Aaldijk.
   Streefkerk, 4 Novemb. 1789: aangeeving gedaan bij Klaas Aaldijk van het Lijk van zijn kind genaamt Sara alhier overleden onder de Classis der onvermogende .. Prodeo.


 9. Zara (Sara) Aaldijk , *Streefkerk 9-11-1789 , ~Streefkerk 11-11-1789 , † Streefkerk 23-8-1850 .
  Get. bij de doop: Sara Ariens de Bes (?) .
  Sara trad op als getuige bij de doop van Pieter Aaldijk .
   Doopget. Zara de Bes.

   Zara/Sara/Saartje Aaldijk was dienstmeid wonende te Sprang.

  × Sprang-Capelle 19-12-1823   Huijbert Feijnenbuijk , *Sprang 19-9-1799 , † Sprang 3-1-1828.
   Hijbert Feijnenbuijk (24) en Zara Aaldijk (34). Zij trouwden met mondelinge toestemming van de vader en moeder van de bruidegom, zijnde alhier present.
   Zij kregen zonen Gerrit en Nicolaas.

   Huijbert was Schoenmaker. Zijn ouders waren Gerardus Feijnenbuijk en Antonetta van de Kamer, wonende te Sprang.
   Huijbert Feijnenbuijk, schoenmaker, oud 27 jaren, zoon van Gerardus Feijnenbuijck, veldwachter wonende te Sprang; echtgenoot van Sara Aaldijk.
   Aangifte door zijn vader, die tekende "G. Feijnebuik".

  2 kinderen


 10. Willem Aaldijk , *Streefkerk 18-10-1792 , ~Streefkerk 21-10-1792 .
  Get. bij de doop: Annigje (Antje) Aaldijk .
   Doopget. Antje Aaldijk.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.