Jurrien Christiaansz Faas , *Dussen-Muilkerk 1714 , ~Dussen 11-3-1714 , † Streefkerk 28-4-1779, [] Streefkerk 3-5-1779.
Zoon van Christiaan Jurgens ( Faes) en Keuntje Jacobs Vermeijs .
Jurrien Christiaansz trad op als getuige bij de overlijdensaangifte van Aeltje Faas , de ondertrouw van Claas (Klaas Ariens) Aaldijk , de overlijdensaangifte van Arij Jurrijens Faas (?) .


x (otr Streefkerk 17-5-1742)
    Trijntje Ariens de Bes , *Streefkerk 1720 , ~Streefkerk 26-12-1720 , † Streefkerk 10-9-1794.

RECHTSBOVEN: Jurrien Christiaens Faes en Trijntje Ariens de Bes gingen op 17 mei 1742 in Streefkerk in ondertrouw.

Kinderen:
 1. Aeltje Faas , * 1743 , ~Streefkerk 17-4-1743 , [] Streefkerk ±14-6-1763.
  Get. bij de doop: Jannigje Ariens de Bes .
  Get. bij de overl. aangifte: Jurrien Christiaansz Faas .
   Streefkerk, 1763, 14 Junij:
   Ik ondergetk. aengeevinge doende van het Lijk van mijn overleede Dogter Aeltje, verclaere [..] aen te geven onder de classis van .. ProDeo.
   Jurrij Faas ondertekende met een kruis en kon dus niet schrijven.
   Doopget. Jannigje Ariens de Bes.


 2. Kuijna Faas , * 1744 , ~Streefkerk 4-9-1744 .
  Get. bij de doop: Theodora Christiaans (Dorothea Christiaanse Jurgensen) Faes .
   Doopget. Dorothea Christiaense Faes, dog geheft door Gloria Corn. Maurik.

  x Streefkerk 26-4-1767   Jan Franse Vijgeboom .
   Otr. op 3-4-1767 in Streefkerk.
   "Frans Vijgeboom, weduwnaar van Annigje van Es, geb. Gorkum, woonende te Streefkerk, met Krijna Faas, j.d. gebooren & woonende te Streefkerk, alhier den 26 April getrouwt."

  2 kinderen


 3. Pieternella Faas , * 1746 , ~Streefkerk 9-6-1746 .
  Get. bij de doop: Sara Ariens de Bes .
  Pieternella trad op als getuige bij de doop van Aaltje Vijgeboom , de doop van Trijntje Aaldijk , de doop van Jurriaan (Jurrie) Aaldijk , de doop van Kuijna Aaldijk , de doop van Trijntje Claasse Flinck , de doop van Alida (Aaltje) Aaldijk .
   Doopget. Sara Ar. de Bes.

   Streefkerk, 1770, Novbr. 17, Jan van Golverdingen, j.m., geboortig van Asperen, met Pieternella Faas, j.d. geboortig van Streefkerk, alhier in ondertrouw opgenoomen en den 9 decbr. getrouwt. Zij lieten op 18-8-1776 in Bleskensgraaf een zoon Claas dopen.


 4. Adriana Jurriens Faas , *Streefkerk 1749 , ~Streefkerk 25-3-1749 , † Streefkerk 20-4-1814 , [] Streefkerk 23-4-1814.

  x Streefkerk 30-8-1772   Claas (Klaas Ariens) Aaldijk , *Streefkerk 1749 , ~Streefkerk 13-11-1749 , † <1802.

  10 kinderen


 5. Christina (Klaastina) Faas , * 1751 , ~Streefkerk 27-4-1751 , † Streefkerk 17-6-1814 , [] Streefkerk 20-6-1814.
  Get. bij de doop: Theodora Christiaans (Dorothea Christiaanse Jurgensen) Faes .
   20. Op het Kerkhoff
   Christina Faas met het beste kleed ... ƒ1.3.=.
   Doopget. Ghoria Cornelis Maurick heffende voor Dorothea Christiaanse Faes.

   Christina Faase.

  x Streefkerk 4-6-1780   Klaas (Claes) Flinck , * 1756 , ~Streefkerk 27-3-1756 , † Sliedrecht 18-1-1817.
      Zoon van Zeger Claesse Flinck en Pietertje Ariens de Groot .
   Kinderen: Jan (4x), Trijntje, Maaijke en Pieternella.
   OVerlijden van een Klaas Flink, 71 jaar oud, dus het kan ook een heel andere Klaas Flink betreffen.

   Claes is een zoon van Pietertje Ariens de Groot en Zeger Claesse Flink, die wsl. op 22-9-1720 in Streefkerk werd gedoopt als zoon van Klaas Flink en Martijntje Boesemenaar.

  7 kinderen


 6. Jannigje Faas , *Streefkerk 1754 , ~Streefkerk 27-10-1754 .
  Get. bij de doop: Martijntje Sterrenburg (?) .
  Jannigje trad op als getuige bij de doop van Jurriaan (Jurrie) Aaldijk .
   Doopget. Martijntje Sterrenburgh.

   Zij lieten op 27 Meij 1787 in Streefkerk een dochtrer Lena dopen met Lena de Reus als getuige. Het kind was op de 16e geboren.

  x Streefkerk 26-11-1783   Hendrik Schipper .
   1783, den 7 Novemb. Alhier aanget. & d& 26 dito getrouwd, pro deo: Hendrik Schipper, j.m., geb. Maaslandsluis, won. Streefkerk, & Jannetje Faas, j.d., geb. Streefkerk.

   Hendrik Schipper(s)

  5 kinderen


 7. Christiaan Jurriensz Faas , *Streefkerk ±1758 , ~Streefkerk 8-4-1759 , † Streefkerk 4-5-1829 .
  Get. bij de doop: Theodora Christiaans (Dorothea Christiaanse Jurgensen) Faes .
   den 8 April Christiaan, Jurjen Christ. Faas, Treijntje Ar. de Bes, get. Theodora Chr. Faas.

   Streefkerk, 4-10-1797:
   aangeving gedaan bij Arie Bakker van het Lijk van’t kind van Christiaan Faas genaamd Arie overleeden Pro deo.

  x Streefkerk 25-8-1793   Aaltje Ariens Bakker , *Streefkerk 1774 , ~Streefkerk 27-11-1774 , † Streefkerk 21-9-1821.
      Dochter van Arij (Arie) Bakker en Adriana Mouwrick .
   Otr. op 2-8-1793 in Streefkerk.
   Christiaan Jurriesse Faas, j.m., en Aaltje Arieze Bakker, j.d., beiden geb. en won. Streefkerk, 6 gulden voor beide.
   Kinderen: Jurrie (1794-1873), Adriana (1795-1821) en Arie (j†).
   Aaltje Bakker, in leven huisvrouw van Christiaan Faas, koopman, wonende te Streefkerk, overleden des namiddags ten drie uur in’t huis no. 120.

   Zij is een dochter van Arij Bakker en Adriana Maurik/Mouwrik, die op 30-1-1774 trouwden. Aaltje had jongere zusjes Cornelia, geb. 30-9-1776, en Teuntje, geb. 6-8-1780. Er waren rond die tijd erg veel mannen met de naam Arij Bakker in de Alblasserwaard.
   Arij Bakker, op den twaalfden november achttienhonderd zes en van Adriana Mouwrik op den tienden mei achttienhonderd en veertien alsmede beide te streefkerk overleden, grootouders van moederszijde van Jurrie Christiaans Faas.

   Aaltje Ariens trad op als getuige bij de doop van Adriana Blom (?) .

  3 kinderen


 8. Arij Jurrijens Faas , * ±1760 , [] Streefkerk ±1-6-1762.
  Get. bij de overl. aangifte: Jurrien Christiaansz Faas (?) .
   Streefkerk, 1762, 1 Junij:
   Aengeevinge gedaen bij Jurrij Faas, woonagtig alhier, van ’t Lijk van zijn overleede kind Arij, als gehoorende onder de classis van ProDeo.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.