Anneken (Ariaentgen) ( Fonckert) , * ±1615 , † ±1686.
Dochter van ? .


x ±1635
    Paulus Reijnen (Pouwel) van der Linden , * ±1605 , † <9-1659.
Kinderen:
 1. Abram Pouwels van der Linden , [] ’s-Gravendeel ±29-5-1697.
  Get. bij de overl. aangifte: Grietie Pouwels Visser .
   "Den 29 meij 1697 ontfangen van Grietje voort regt van begraven van haren man za. genaemt Abram Pouwelse van der Linden en aengevinge gedaen hebbende onder de classis van drie gulden, dus ƒ 3:0:0."

   "Den 30 augustij 1698 ontfangen van Hendrick Klaessen Gruijter, jongman van ’s-Gravendeel, als sigh willende ten huwel. begeven met Grietje Pouwels, wed van Abram Pouwels van der Linden, mede van ’s-Gravend., aengevinge gedaen hebbende onder de classis van drie gulden, dus ƒ 3:0:0. Dito ontfangen van de voorn. Grietje Pouwels ter saecke voors. ƒ 3:0:0." [’s-Gravendeel]

  x   Grietie Pouwels Visser , † >30-8-1698.

   "Hendrick Claesse Gruijter, man en voogt van Grietie Pouwels, te voren wede. van Abram Pouls van Linden."

   Grietie Pouwels trad op als getuige bij de overlijdensaangifte van Abram Pouwels van der Linden , de overlijdensaangifte van Hendrick Klaessen Gruijter .


 2. Reijn Poulz van der Linden , † <1674 .
   ’s-Gravendeel: 18-7-1746: Request de wed. van Rijn Pauluse van der Linden (Grietje Stoffelse Visser, 62 jaar), approbate van de verkoop van haar schuijtje (zijnde een van de klijne) aan Hendrik Ariense Mol en den zelve H.A. Mol om het veer van ’s-Gravendeel op Dordregt. Haar soon [is] 2 jaren geleden gevaren naar Oostindien. Zij heeft in die 2 jaar met knegt het veer bedient; met grote kosten.

  x   Neeltje Jans van der Linden .

   "Cornelis Jansz Rijderkerck, ten egte hebben. Neeltie Jansz van Linden, te voren wede. van Rijn Poulsz van Linden."


 3. Lijsbeth Pouwels van der Linden , * ±1650 , † Strijen ±22-10-1705 .
   3 gld. impost in Strijen

   Lijsbeth was een dochter van Paulus Reynen van der Linden en Anneggie Cornelisdr.

  x ±1673   Adriaen Cornelisz (Arie Cornelisz) Boer , † Strijen ±9-4-1702.
      Zoon van Cornelis Jansz (den) Boer en Aeltgie Arijens .
   ’s-Gravendeel, 1674: "Arien Corn. Boer in huwel. hebben. Lijsbet Pouls van Linden".
   Dordrecht, 1703: "Arien Cornelisse Boer in huwelijk hebbende Lijsbet Pauwels van der Linden".
   3 gld. impost betaald in Strijen

   Een akte gedateerd 31-12-1662 verhaalt van een ruzie en vechtpartij die op 17 december dat jaar plaats had gevonden ten huize van Maeriggie Ingens, weduwe van Aert Aerts, herbergierster in de Mookhoek. Het gekrakeel was ontstaan tussen Aryen Comelis Boer en Pieter Comelis Sleewijck over het brengen van
   een dronk bier, waar aanwezigen vervolgens ook bij betrokken raakten.

   Op 9-5-1706 compareerde Poulus Arens Boer, zoon van Ary Corn. Boer.

  5 kinderen


 4. Teuntje Pouwels van der Linden , *’s-Gravendeel ±1650 , † Dubbeldam ±1719 , [] ’s-Gravendeel .

  x ±1670   Jan Arijens Geervliet , * 1647 , ~Westmaas 11-8-1647 , † Wieldrecht 23-9-1720, [] ’s-Gravendeel .

  6 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.