Pieternella François , *Dordrecht ±1640 , † >4-1728.
Dochter van ? .
Pieternella trad op als getuige bij de ondertrouw van Johannes (Jan) van den Heuvel , de ondertrouw van Hendrik Kleijn .


x (otr Dordrecht 31-10-1666)
    Geerard van Immerseel , *Dordrecht 1638 , ~Dordrecht 1-6-1638 , † <7-1702.

RECHTSBOVEN: Twijnder Gerard van Immerseel ging op 10-10-1666 in Dordrecht in ondertrouw met Pieternella Francois.

Kinderen:
 1. Maria van Immerseel , * 1667 , ~Dordrecht 21-2-1667 , † ±1668 .


 2. Maria van Immerseel , * 1668 , ~Dordrecht 12-10-1668 , † ±1669 .


 3. Maria van Immerseel , * ±1669 , ~Dordrecht 7-1-1670 , † ±1671 .


 4. Elisabeth van Immerseel , * ±1670 , ~Dordrecht 12-1-1671 , † 7-1676 .


 5. Maria (Marijke) van Immerseel , * 1672 , ~Dordrecht 2-4-1672 , † ±1739 .

  x Dordrecht 20-4-1699   Hendrik Kleijn , *Dordrecht ±1670 , † 1713.

  x Dordrecht 15-5-1718   Matthijs Struijckmans , † ±1737.
   Otr. op 1-5-1718 in Dordrecht.
   Dordrecht, Sondagh Den 1 Meij 1718:
   Mattijs Struijkmans, wedr. van Mulheijm, woont in de Tolbrugstraet, met Marija van Immerseel, wedue Hendrik Cleijn van Dordregt, woont bij de beurs; den 15 meij 1718 alhier getrout door do. Bosschaert.
   Op wordt Marija Immerzeel genoemd als weduwe en Matthijs Struijckman als overleden. Op 29-9-1735 wordt hij genoemd in de Tolbrugstraat, landzijde.

   Matthijs was weduwnaar van Willemtje Viers/Feur/Far.

   Matthijs trad op als getuige bij de ondertrouw van Jan Struijckmans .

  5 kinderen


 6. Jacobus van Immerseel , * 1673 , ~Dordrecht 28-8-1673 , † <1682 .


 7. Marijcke van Immerseel , * 1675 , ~Dordrecht 27-5-1675 .


 8. Elisabet van Immerseel , * 1676 , ~Dordrecht 19-6-1676 , † <7-7-1683 .
   Dochter van Geraert van Immerseel en Petronel Francois.


 9. Sara van Immerseel , *Dordrecht 1677 , ~Dordrecht 2-8-1677 .


 10. Joost van Immerseel , * 1678 , ~Dordrecht 12-9-1678 , † ±1679 .


 11. Joost Gerritsz van Immerseel , * 1680 , ~Dordrecht 5-4-1680 .


 12. Jacobus (Jacob Gerritsz) van Immerseel , * 1681 , ~Dordrecht 13-8-1681 , † >2-1754 .
   Hij is een zoon van Geeraar van Immerseel en Pieternella Franssois.

   Op 12 meij 1728 comp. Pieternella Francois, wede. Gerard van Immerseel, en verklaarde de testatrice over de minderjarigen [..] haeren soon Jacobus Immerseel [..]. Ondertekend door Jacob van Immerzeel.

   Zaagmolenaar Jacobus van der Koog kocht op 15-5-1755 een object voor ƒ 157.10 aan de Augustijnenkamp in Dordrecht van Jacob van Immerseel, Belia Klijn en Marija Klijn uit de erfenis van de overleden Elisabeth van Immerseel. Overige genoemde personen zijn de overleden Jan van den Heuvel, Margrita Klijn, de overleden Hendrik Klijn en bakker Gerard Struijkman.

   --
   Dordrecht, Donderdagh den 21 Maart 1754:
   Pieter Vonk, j.m. van Dordt, geassist. met zijn oom Jacobus van Immerseel, met
   Johanna Verschoor, wed. van Abraham Heijne van Almkerk, geboortig & woonen beijde op den Rietdijk.
   Den 7 April 1754 alhier getrouwt.

   --
   Op 15-5-1755 verkochten Margrita, Belia en Marija Kleijn samen met Jacob van der Koogh, zaagmolenaar, een object aan de Voorstraat/Tolbrug uit de erfenis van Elisabeth van Immerseel voor f460 aan Jacob van Immerseel.

  x Dordrecht 6-5-1703   Dorothea Pieters Vonck , * 1676 , ~Dordrecht 8-6-1676 , † >5-1745.
   Otr. op 22-4-1703 in Dordrecht.
   Get. bij het huwelijk: Jacobus van Immerseel .

   Kinderen o.a. Pieternel, Gerrit, Margarita en Pieter.

   Dorothea/Dorethe Vonck, dochter van Pieter Vonck en Margrietje Herder/Harders, die op 14-8-1672 in Dordrecht trouwden. Dorothea had broers Dirck en Lucas en een zuster Sophia.

   Dordrecht, Sondach den 22e April 1703. Coram d’heer mr. Johan vanden Brandeler:
   Jacobus Immerzeel, j.m. woont ontrent de beurs, geassist met Jacobus van Immerzeel, desselfs oom, met
   Dorethea Vonck, j.d. woont opden boom, beijde van Dordregt, geassist. met Pieter Vonck, haer vader.
   Den 6e meij hier getrouwt.

   Dorothea Pieters trad op als getuige bij de ondertrouw van Jacob Jacobsz van Immerseel .

  8 kinderen


 13. Elisabeth (Lijsbeth) van Immerseel , *Dordrecht 1683 , ~Dordrecht 7-7-1683 , † <6-1755 .
  Lijsbeth trad op als getuige bij de ondertrouw van Huijbreght (Huijbert) van der Mast .
   Begin 1742 was zij nog getuige bij het huwelijk van haar dochter.

   Vermeld als overleden bij de verkoop van een object in de Kolfstraat op 16-5-1755 in Dordrecht, waarbij Jacob van Immerseel, Belia Klijn, Marija Klijn, Margrita Kleijn en Jacob van der Koog, zaagmolenaar, en Gerard Strijkman, bakker, werden genoemd. Hendrik Klijn en Jan van den Heuvel waren toen ook al overleden.

   Op 29-9-1735 in Dordrecht kocht de weduwe Lijsbeth Immerzeel twee objecten aan de Tolburgstraat, landzijde, van de weduwe Maria de Laat voor f 240 + f210. Zij nam daartoe een hypotheek. De erflater was Bartholomeus van Aarden, overleden. Ook Jan van den Heuvel was reeds overleden. Buren waren ambachtsheer Matthijs Belaarts, Govert van Herbergen, Caatje van den Oever en Leendert Schel.

   Op 10-8-1750 in Dordrecht verkocht weduwe Lijsbeth Immerzeel een object aan de Tolburgstraat, landzijde, aan Alexander Kinket. Jan van den Heuvel wordt genoemd als overleden. Buren waren Jan van Lexmond en ene Beelaerts.

   Zaagmolenaar Jacobus van der Koog kocht op 15-5-1755 een object voor ƒ 157.10 aan de Augustijnenkamp in Dordrecht van Jacob van Immerseel, Belia Klijn en Marija Klijn uit de erfenis van de overleden Elisabeth van Immerseel. Overige genoemde personen zijn de overleden Jan van den Heuvel, Margrita Klijn, de overleden Hendrik Klijn en bakker Gerard Struijkman.

   --
   Pieternella Franchois kocht op 8-6-1702 in Dordrecht een huis en erf aan de Voorstraat van Elisabeth Taarlingh voor f1000. Haar man, Gerrit Immerseel, was toen reeds overleden en ook Marinis Braber was niet meer in leven. Op 17-6-1702 nam Pieternella Franchois een hypotheek met het huis en erf aan de Voorstraat als onderpand. Daarbij werd ook een Lijsbeth van Immerseel genoemd, die toen reeds weduwe was. Die datum kan níet kloppen.

  x Dordrecht 6-11-1707   Johannes (Jan) van den Heuvel , † <1736.
   Otr. op 16-10-1707 in Dordrecht.
   Get. bij het huwelijk: Pieternella François .

   Kinderen: Lena en Gerrit.

   Dordrecht, Sondach den 16e October 1707:
   Jan vanden Heuvel, j.m. geboortig van Ophemert, onlangs hebbende gewoont tot Delft, nu alhier ontrent het Stadhuijs, met Lijsbete van Immerseel, j.d. van Dordt, woont bij die Beurs, geassist met haer moeder.
   Den 6e november hier getrouwt.

   Een kind van Jan van den Heuvel werd begraven op 16-12-1709 in Dordrecht, wsl. was dat zoon Gerrit.

  2 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.