Jan Arijens Geervliet , * 1647 , ~Westmaas 11-8-1647 , † Wieldrecht 23-9-1720, [] ’s-Gravendeel .
Zoon van Adriaen Willemsz Geervliet en Marijtge Jacobs Esseboom .
Get. bij de overl. aangifte: Arie Geervliet (?) .


× ±1670
    Teuntje Pouwels van der Linden , *’s-Gravendeel ±1650 , † Dubbeldam ±1719, [] ’s-Gravendeel .
Kinderen:
 1. Arijen Jans Geervliet , * 1671 , ~Strijen 4-10-1671 , † ±1672 .
   "den 4 oktober T kindt van jan aerijense geervliet en teuntie pouwels van der linde en is genaemt arijen".


 2. Arie Geervliet , * 1673 , ~’s-Gravendeel 8-3-1673 , † <1740 .

  × Dubbeldam 12-5-1720   Maeijke Bastiaene van de Graaf , * 1688 , ~Dubbeldam 17-10-1688 .

  2 kinderen


 3. Marija Jans Geervliet , * 1674 , ~Strijen 21-4-1674 , † ±1675 .
   Tkint van Jan Aerijsen Geervliet en Theuntie Pouwels en is genaamd Maria.


 4. Marija Jans Geervliet , * 1675 , ~Strijen 23-7-1675 , [] ’s-Gravendeel ±10-2-1750.
  Get. bij de overl. aangifte: Pieter Andriesse Vervoorn .
   T kint van Jan Geervliet en Theuntie Pouwels en is genaamd Maria.

   ’s-Gravendeel: "Den 3 julij 1706 ontfangen van Andries Pieterse Vervoren, de somme van drie gul voor ’t regt van trouwen, hem ten huwelijck begeven willende met Marija Jans Geervliet, aengevinge gedaen hebbende onder de classis van drie gl, dus f 3:0:0."

   Maria Jans Geervliet stelde zich op 7-2-1746 in Dordrecht borg voor haar zoon Pieter Vervoorn en zijn voruw Wouterijna Mookhoek, toen zij "het Veer en de Pont van Wieldregt op ’s Gravendeel en vice versa" wilden gaan uitbaten.
   ’s-Gravendeel, 1750, 10 feb. Ontf. van Pieter Vervoorn de sa. van ses gulden wegens het regt opt begraven van ’t lijk van sijn moeder Maria Geervliet.

  × 1706   Andries Pieters Vervoorn , † <18-11-1745.
      Zoon van Pieter Machielse (Pieter Michielsz) Vervoorn (?) en Annigje Gijsberts (Anneken Gijsberts) (??).
   Otr. op 3-7-1706 in Wieldrecht.
   ’s-Gravendeel: "Den 3 julij 1706 ontfangen van Andries Pieterse Vervoren de somme van drie gul. voor ’t regt van trouwen, hem ten huwelijck begeven willende met Marija Jans Geervliet, aengevinge gedaen hebbende onder de classis van drie gl., dus f 3:0:0."
   Wieldrecht: "Den 3 Julij 1706 ontfangen van Marija Jans Geervliet: drie voor ’t regt van trouwen, haer ten huwelijk begeven willende met Andries Prs. Vervore aengevinge gedaen hebbende onder de classis van drie guld, dus f 3:-:-."
   Geboren 1670-1680.

   Andries was landbouwer te ’s-Gravendeel. Hij wordt in 1723 vermeld als lidmaat in ’s-Gravendeel in de Langestraat aan de westzijde naar de dijk.

   Rijsoord, 1695, den 12 maert:
   - Andries Vervoorn, j.m. van S,Gravendeel, wonende op Puttershoek, en
   - Aegje Gerritss Gouthoeve, j.d. van Rijsoort.
   Den 3 April alhier getrouwt.

   ’s-Gravendeel 15, 13 jan. 1727: inventaris van de door Paulus Geervliet nagelaten goederen in gemeenschap bezeten door zijn vrouw Jannigje Dirks Corporaal, zoals die was voor haar tweede huwelijk met Jacob Ariens Mookhoek, ten verzoeke van Andries Vervoorn en Cornelis Hoekseweg als voogden over de minderjarige kinderen van Paulus en Jannigje, onder
   andere land in de Mijlpolder dat Paulus is aangekomen door deling tussen Andries Vervoorn, gehuwd met Maria Geervliet, en de kinderen van Adriana Geervliet.

   Andries Pieters trad op als getuige bij de overlijdensaangifte van Pieter Machielse (Pieter Michielsz) Vervoorn .

  2 kinderen


 5. Paulus Jans Geervliet , * 1677 , ~Dordrecht 20-3-1677 , † ’s-Gravendeel ±9-11-1723 , [] ’s-Gravendeel ±20-11-1723.

  × ±1708   Jannigje Dirks Corperaal , * 1686 , ~Bleskensgraaf 8-12-1686 , [] ’s-Gravendeel ±20-12-1751.

  8 kinderen


 6. Ariaentie Jans Geervliet , * 1678 , ~Dordrecht 22-10-1678 .

   ’s-Gravendeel 15, 13 jan. 1727: inventaris van de door Paulus Geervliet nagelaten goederen in gemeenschap bezeten door zijn vrouw Jannigje Dirks Corporaal, zoals die was voor haar tweede huwelijk met Jacob Ariens Mookhoek, ten verzoeke van Andries Vervoorn en Cornelis Hoekseweg als voogden over de minderjarige kinderen van Paulus en Jannigje, onder andere land in de Mijlpolder dat Paulus is aangekomen door deling tussen Andries Vervoorn, gehuwd met Maria Geervliet, en de kinderen van Adriana Geervliet.

   Een Adriana Geervliet trouwde op 30-9-1708 in Dordrecht met een Evert Meuwise en liet ald. op 24-9-1710 een dochter Magtelina dopen. Het is onbekend of dat deze Adriana Geervliet was.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.