Elisabeth (Lijsje Pouwlis) Geervliet , *’s-Gravendeel ±1720 , † ’s-Gravendeel 21-3-1796, [] ’s-Gravendeel 21-3-1796.
Dochter van Paulus Jans Geervliet en Jannigje Dirks Corperaal .
Lijsje Pouwlis trad op als getuige bij de doop van Gerrit Hendriks de Ruijter .


x 1741 (otr Wieldrecht 14-4-1741)
    Gerrit Hendrixs de Ruijter , *’s-Gravendeel ±1719 , † ’s-Gravendeel , [] ’s-Gravendeel 3-5-1800.
Kinderen:
 1. Ariaantje Gerrijts de Ruijter , *’s-Gravendeel ±1741 , † Strijen 9-9-1786 .

   Ariaantje werd vermeld op de lidmatenlijst van ’s-Gravendeel op 25-3-1763.
   Ariaantje Gerrijts de Ruiter en Dirksje Gerrijts de Ruiter werden samen op 17-9-1770 genoemd op de lidmatenlijst van Strijen, beiden met att. van ’s-Gravendeel.

   Ariaantje’s ouders zijn vermeld op de trouwacte van haar zoon Gerrit met Plonia de Ruijter. Ariaantje’s kleindochter Susanna van Gemert trouwde met Gerrit Gerrits de Ruijter.

  x   Aries Aries van Ekris , † Strijen 28-4-1804.
   Otr. op 10-11-1769 in ’s-Gravendeel.
   Kinderen o.a. Cornelia, Aries, Elizabeth en Gerrit.

   Hij is een zoon van Arie Ek(e)ris.

   "Ontf. van Erris Errisze van Ekeris, zullende trouwen met Ariaantie Hendkze [=Gerrits] de Ruijter, beide wonende alhier, aangeving gedaan hebbende in de classe van drie gulden, dus f 6:0:0."
   Kinderen: Cornelia (2x), Aries (2x), Elizabeth (2x) en Gerrit.

   De familie is afkomstig uit de buurtschap Ekris nabij Woudenberg. De stamvader is Cornelis Adriaensz, wonende te Woudenberg, die in 1568 een lijfrentebrief kocht van de Staten van Utrecht voor zijn zoon Gerrit.

  7 kinderen


 2. Dirksje Gerrits (Dirkzie Gerritze) Ruijter , *’s-Gravendeel ±1745 , † Puttershoek 21-1-1820 .
  Dirkzie Gerritze trad op als getuige bij de doop van Cornelia van Ekris , de doop van Trijntje Hendriks Warrenaar , de doop van Arie Hendriks Warrenaar .
   Zij werd ca. 75 jaar oud.

   Dirkje Gerrits Ruijter wordt op 21-3-1766 op de lidmatenlijst van ’s-Gravendeel genoemd.

   Ariaantje Gerrijts de Ruiter en Dirksje Gerrijts de Ruiter, beiden met att. van ’s-Gravendeel, werden samen op 17-9-1770 genoemd op de lidmatenlijst van Strijen.

   Dirkje de Ruijter, vrouw van Gerrit Warnaar, was op 7-6-1797 getuige voor de Hoge Vierschaar inzake het proces tegen Teunis van Prooijen.

   Op 25-11-1785 was zij getuige bij de doop van Arie Warnaar.

  x   Gerrit Gerritse Warnar , * ±1745 , † <1820.
      Zoon van Gerrit Hendriks Warrenaar en Trijntje Jans (Treintje Jans) van ’t Hof .
   Otr. op 29-4-1770 in ’s-Gravendeel.
   "Ontvangen van Dirkzie Gerritze de Ruijter, wonende alhier, zullende trouwen met Gerrit Gerritze Warrenardt, wonende te Strijen, voor de bruid in de vierde classe f 3:0:0."

   Dirkje en Gerrit hadden 10 kinderen, waaronder Elizabeth, Gerrit en Paulus.

   Ze woonden in 1796 en 1807 te Strijen, verhuisden in 1804 met 3 kinderen (16 tot 26 jaar) met acte van indemniteit naar Puttershoek.

   Op 10-4-1806 passeerde het echtpaar hun testament in ’s-Gravendeel. Zij woonden toen in Puttershoek.

   Gerrit Gerrits Warnar/Warrenaar.

   Strijen, 28-4-1770: heeft sig aangegeven om te Trouwe
   Gerrit Gerritse Warnaar, j.m. van de classis van _ 3,0,0 met
   Dirksje Gerritse de Ruijter, j.d. te Sgravedeel die aldaar meede in de classis van 3 gl. is aangeteket als hier _ Mem.

   Gerrit had een broer Hendrik Gerrits Warrenaar, die getrouwd was met Teuna Teunisse van de Polder en met haar de volgende kinderen liet dopen: Trijntje (2x), Gerrit, Teunis, Pieter, Arie en Leendert. Zij waren ondertrouwd te Strijen op 13-10-1769.
   Jannegje Warrenaar was getuige bij dopen van 2 kinderen van Gerrit.

  10 kinderen


 3. Dirk Gerrits de Ruijter , *’s-Gravendeel >1745 .
  Dirk Gerrits trad op als getuige bij de overlijdensaangifte van Jannitje Gillisse (Jannigje Jillisse) Brand , de overlijdensaangifte van Adriana (Ariaantje) de Ruijter .

   ’s-Gravendeel, 8-4-1779:
   "Ontvangen van Dirk Gerritse de Ruijter, won. alh., zullende trouwen met Jannigje Brandt, won. te Giessendam, voor den bruijdegom in de vierde classe f 3:0:0."
   Giessen-Oudekerk, 2-5-1779:
   "Dirk Gerritze de Ruijter, j.m., geb. en won. onder ’s-Gravendeel, en Jannigje Brand, j.d. van Giessen-Oudekerk. Na vertoond bewijz van voldoening proclamaties, zowel hier als in ’s-Gravendeel."
   Kinderen o.a. Gerrit, Baligje, Lijsbet, Adriana en Jannigje.

   Kinderen van Dirk de Ruijter werden begraven in ’s-Gravendeel op 30-11-1779 en 21-12-1780.
   Op 10-4-1784 kocht Dirk Gerrits de Ruijter een huis aan de Havendijk in ’s-Gravendeel van Dirk Bijl, die last had van zijn broer, Andries Bijl. Gerrit deed daarbij een schuldbekentenis aan Aart Leendertse van Prooijen.
   Dirk Gerrits de Ruijter vertrok met acte van indem. van ’s-Gravendeel naar Buitensluis op 3-5-1790, samen met zijn kinderen Gerrit, Baligje en Lijsbet, resp. 8, 4 en 3 jaar oud.

  x Giessen-Oudekerk 2-5-1779   Jannitje Gillisse (Jannigje Jillisse) Brand , * 1760 , ~Hardinxveld 30-11-1760 , † Numansdorp 17-10-1795, [] Numansdorp 19-10-1795.
      Dochter van Jillis Jacobsen Brand en Baligje Goverse Baartman .
   Otr. op 8-4-1779 in ’s-Gravendeel.
   Numansdorp, 17-10-1795, "heeft Dirk de Ruijter aangeving gedaan van ’t lijk van zijn vrouw, genaamd Jannetje Brand, pro deo."
   Jannigje Brand, klokken geluid, f 3.
   Jannitje. Get. Pietertje Goverze Bartman.

   Giessen-Oudekerk, Ao 1779, 2 Maij:
   - Dirk Gerritsz de Ruijter, j.m. geboren en woonende onder ’s Gravendeel, en
   - Jannigje Brand, j.d. van Giessen Oudekerk.
   Na vertoond bewijz van voldoening an ’s Lands Regt.
   De gewoone proclamatien on&hindert geschied zijnde zoo hier als te ’s Gravendeel.

   Op 27-3-1780 kwam Jannigje Jilisse Brand, echtgen. van Dirk de Ruijter, met indem. van Giessendam naar ’s-Gravendeel. Zij verkreeg indemn. van Giessendam naar Numansdorp op 3-5-1790. Bron: Streekmuseum.

   Get. bij de doop: Pietertje Goverde Baartman .
   Get. bij de overl. aangifte: Dirk Gerrits de Ruijter .

  8 kinderen


 4. Hendriksje Gerrits (Henderijntje) de Ruijter , *’s-Gravendeel ±1748 , † Goes 9-8-1811 .
  Henderijntje trad op als getuige bij de doop van Maria Termaat , de doop van Maria Termaat .
   64 jaar oud, weduwe van Leendert Dronkers, dochter van Geret de Ruiter en Elisabeth Geerevliet.

   Hendrikje Gerrits Ruiter werd in 27-6-1771 op de lidmatenlijst van ’s-Gravendeel genoemd, komend van Strijen. Zij vertrok in 1774 naar Strijen. In 1810 kwam verhuisde zij van Tholen naar Goes.
   Beroep: Winkelierster van 1811 tot 1811

  x   Willem Huige Walraven , * 1735 , ~Almkerk-Emmikhoven 20-3-1735 , [] Strijen 4-1-1781.
   Otr. op 16-6-1769 in ’s-Gravendeel.
   "Ontf. van Hendksie de Ruijter, zullende trouwen met Willem Walravens, beide wonende alhier, aangeving gedaan hebbende in de classes van 3 gulden, dus f 6:0:0."

   Lidmatenlijst, Strijen 5-4-1770: "Hendriksje de Ruiter, vrouw van W. Walraven."

   Kinderen o.a. Huig, Lijsje, Gerrit en Johannes.

   Willem was een zoon van Huig Otto Walraven, j.m. onder Almkerk, en Johanna Teunisse Schaap, j.d. van Almkerk, die op 1-5-1729 in Almkerk-Emmikhoven trouwden. Willem was een kleinzoon van Otho Willemse Walraven.

   Acte van indem. voor Willem Huige Walraven van Almkerk-Emmikhoven naar ’s-Gravendeel op 17-7-1770.

   Willem had een broer Otto, ged. te Almkerk op 28-1-1731, waarvoor zijn zoon Huig op 28-10-1804 het overlijden aangaf in De Werken.
   Zie: "Gen. Tijdschr. voor Midden- en West-Brabant" 1982 en 1997.

   Een Neeltje Walravens werd vermeld als lidmaat te ’s-Gravendeel in het jaar 1714, "beneden den dijk van ’t veer af naar de Kaije".

  x Sint Philipsland 25-7-1783   Hendrik Termaat , † <1796.
   Otr. op 28-6-1783 in Strijen.
   Hendik Ter Maat & Henderintie de Ruyter.

   Hendrik Fermaat was j.m. van Philipsland. Hendriksie was wed. Walraven, geb. te Sgravendeel, won. te Strien, waar zij zijn getrouwd Zij kregen in 1783 een kind.

   Hendrik Ter Maat / Vermaat / Fermaat.
   Hij was wsl. een broer van Cel Termaat, die kinderen liet dopen in Sint Philipsland.

   Hendrik trad op als getuige bij de doop van Maria Termaat , de doop van Maria Termaat .

  x Tholen 1-11-1795   Leendert Dronkers , * ±1748 , † <9-1811.
   Otr. op 14-10-1795 in Tholen.
   Arbieder Leendert Dronkers trouwde met Hendrina de Ruyter.
   Leendert Dronkers, arbeider, gehuwd, 48 jaar oud, wordt op 27-3-1797 genoemd als inwoner van Tholen, wonend aan de Dalemsestraat A 36.

   Henderijntje de Ruyter en Leendert Dronkers waren op 6-5-1798 in Tholen getuige bij de doop van Simon, zoon van Jacobus Pleune en Maria Dronkers.

  7 kinderen


 5. Leijntje Gerrits de Ruijter , *’s-Gravendeel ±1749 , † Dordrecht 21-1-1820 .
   Lijntje de Ruijter, 60 jaar, dochter van Gerrit de Ruijter en Elisbeth Geervliet.

   ’s-Gravendeel, 18-12-1784: "Ontvangen van Lijntje de Ruijter, wonende alhier, zullende trouwen met Pieter Davidze van der Hoff, wonende onder de Klunder, voor de bruid in de vierde klasse f 3:0:0".

   Klundert, Ao 1785, den 10 Febr.:
   "Van Pieter Davidsen van der Hoff, woonende alhier, zullende trouwen met Lijntje de Ruijter, woonende te ’s-Gravendeel, in de 4e Classis .. 3:0:0."

   Leijntje Gerrits de Ruijter en Pieter Davidsze van der Hof woonden aan de Moerdijk.

   Eind 1819 was sprake van "Lijntje de Ruijter, weduwe van Pieter van der Hoff, particuliere, wonende op de Voorstraat in Dordrecht".

  x Klundert 18-2-1785   Pieter Davidsze van der Hof , *Moerdijk 1740 , ~Zevenbergen 27-11-1740 , † Moerdijk 1797, [] Klundert ±6-11-1797.
      Zoon van David van der Hoff en Adammina Hallewas .
   Otr. op 18-12-1784 in ’s-Gravendeel.
   Pieter was weduwenaar van Theuntje van Waas met wie hij o.a. dochters Adammina, Elisabeth, Wilhelmina en Alijda had. Hij liet met Leijntje nog meer kinderen dopen in Zevenbergen, o.a. David, Elisabeth en Gerrit.
   In Klundert "Anno 1797, den zesde November, aangeving gedaan van ’t lijk van Peter van der Hof Davidtzz, op den Moerdijk onder deze jurisdictie overleden, en alhier begraven".

   Pieter Davidsze van der Hof(f) kreeg in zijn beide huwelijk in totaal 16 kinderen.

   Pieter Davidse van der Hof liet samen met zijn eerste vrouw Teuntje van Waas op 19-12-1779 in Zevenbergen ook al een zoon David dopen. Met haar was Pieter op 6-11-1768 in Klundert getrouwd. Zij kwam uit Schoonhoven. Zij lieten op 3-12-1769 in Zevenbergen een dochter Adammina dopen.

   Pieter is een zoon van David van der Hoff. David liet met Adamina Hallewas op 19-3-1747 in Zevenbergen een zoon Hendrik dopen. David van der Hoff en Adriana Hallewas zijn op 5-2-1740 in Klundert getrouwd. Een zoon Tieleman lieten zij dopen in Zevenbergen op 15-12-1743.
   Adamina Halwas, partner van David van der Hof, werd op 1-1-1793 in Klundert begraven. David van der Hof werd op 6-7-1792 begraven in Klundert of Zevenbergen.

  8 kinderen


 6. Jannigje Gerrits de Ruijter , *’s-Gravendeel ±1750 , † Wieldrecht 28-9-1804 , [] ’s-Gravendeel 2-10-1804.

  x ’s-Gravendeel 1774   Jacobus (Jacob Jillisse) Brand , *Neder-Hardinxveld 1743 , ~Neder_Hardinxveld 22-9-1743 , † Wieldrecht 14-4-1796, [] ’s-Gravendeel 16-4-1796.

  11 kinderen


 7. Hendrik Gerrits de Ruijter , * ±1752 , † 1803 , [] ’s-Gravendeel 30-8-1803.
  Hendrik Gerrits trad op als getuige bij de overlijdensaangifte van Gijsbert de Ruijter , de overlijdensaangifte van Lijntje de Ruijter , de overlijdensaangifte van Jacob Hendriks de Ruijter .
   In 1797 was Hendrik 45 jaar en woonde hij in Nieuw-Bonaventura/Mookhoek.

   Hendrik Gerrits de Ruiter werd op 1-3-1773 genoemd op de lidmatenlijst van ’s-Gravendeel. Op 29-11-1784 stond Hendrik de Ruijter vermeld op de lijst van weerbare mannen als onvermogend om een geweer te kopen.

   Hendrik Gerrits de Ruijter, zoon van Gerrit Hendriks de Ruijter en Lijsje Paulusse Geervliet, werd op 22-10-1785 door zijn ouders tot hun voogd benoemd. Op 12-3-1798 werd dit voogdijschap verlengd.

   Hendrik de Ruiter veilde regelmatig hout. In 1794 woonde Hendrik de Ruiter in Nieuw-Bonaventura in de gemeente Strijen. In 1797 was Hendrik schutter in de burgerwacht van Strijen.
   Op 14-2-1799 verkocht Hendrik de Ruijter, won. onder Strijen, een huis aan de Havendijk in ’s-Gravendeel en een boomgaard ald. in de Bevershoek. Het huis werd belend door Pieter de Kievit en Cornelis den Boer. De koper was Sophia van Eijk te Dordrecht.
   Op 20-9-1799 waren bij Hendrik 3 man en 3 paarden ingekwartierd van het 10e regiment van dragonders. Op de 28e waren er geen Franse militairen meer ingekwartierd, maar op 2-10-1799 weer wel.

   Vanaf 1811 bevielen zijn dochters Teuntje, Adriana, Antje en Appollonia van buitenechtelijke kinderen.

  x   Pleuntje van Brakel , * 1755 , ~Dordrecht 21-9-1755 , † ’s-Gravendeel 5-6-1830, [] ’s-Gravendeel 9-6-1830.
      Dochter van Gerrit Gijsbrechtsz van Brakel en Adriana Verkuijlen .
   Otr. op 6-10-1775 in Wieldrecht.
   "Den 6 October 1775 geeft Pleuntje van Brakel, j.d. alhier, met Hendrik Gerritsz de Ruijter, te ’s-Gravendeel sullende trouwen, voor de bruijt acte pro deo versogt." [Wieldrecht]

   In 1777 werden Hendrik de Ruiter en Pleuntje van Brakel, zijn vrouw, genoemd op de lidmatenlijst van Strijen, beiden met att. van ’s-Gravendeel dd. 20-12-1776.

   In 1800 verhuisde Hendrik terug naar ’s-Gravendeel samen met zijn vrouw en kinderen Adriana, Gerrit, Gijsbert, Bastiaan, Adriaan, Lijntje, Paulus, Jacob, Anna, Plonia en Teuntje, att. 20-5-1800.
   Hendrik de Ruiter en Pleuntje van Brakel, egtelieden, van Strijen, werden op 20-5-1800 lidmaten van de N.H. kerk te ’s-Gravendeel.

   Hun zoon Paulus de Ruiter was tijdens de Franse Tijd als soldaat ingedeeld bij het 9e Regiment Artillerie te Voet en het 125e Regiment Infanterie van Linie [met resp. stamboeknr. 2740 en 3915].
   Pleuntje was bijna 75 jaar oud.

   Pleuntje hoorde een ruzie tussen Teunis van Prooijen en Jacob de Groot. Zij was op 7-6-1797 getuige voor de Hoge Vierschaar in een proces tegen Teunis van Prooijen.

   Op 27-2-1808 werd rijshout achter de woning van de weduwe van Hendrik de Ruiter verkocht door Samuel Klootwijk.

   Op 9-4-1808 in ’s-Gravendeel was de weduwe van Hendrik de Ruiter pachter van land van Maria Adriana Gevaerts.

   Waarschijnlijk was zij een dochter van Gerrit Gijsbrechts van Brakel en Adriana Verkuijlen en een kleindochter van Gijsbert van Brakel, begraven op 7-6-1779 in Wieldrecht, en Pleuntje Gerrits Paauw, begraven op 15-1-1772 te Wieldrecht.
   "Den 11en October 1753 is aengeving gedaan door Gerrit Gijsbertsz van Brakel, j.m. alhier, dat zal trouwen met Adriana Verkuijlen, j.d.van Dordregt, en versogt acte pro deo." [Wieldrecht]

   Get. bij de overl. aangifte: Gerrit Hendriks de Ruijter .

  16 kinderen


 8. Gerrit Gerrits de Ruijter , *’s-Gravendeel ±1765 , † Strijen 8-12-1831 .
  Get. bij de overl. aangifte: Gerrit Gerrits de Ruijter .
  Gerrit Gerrits trad op als getuige bij het huwelijk van Gerrit Gerrits de Ruijter , de overlijdensaangifte van Huig de Ruijter .
   66 jaar, zoon van Gerrit de Ruiter en Elisabeth Geervliet.

   Strijen, 24-2-1792:
   Heeft zig aangegeven om te Trouwen
   Anna Moolendijk, j.d. Geboortig van S’Gravendeel en woonende alhier, en gehoorende onder de 4e classis ... f3:-
   met
   Gerrit Gerritze de Ruijter, j.m. geboortig van en woonende te Schrvendeel, die aldaar aangeteekend is ... Memorie

  x   Anna Jans Molendijk , *’s-Gravendeel ±1766 , † Strijen 4-3-1844.
      Dochter van Jan Cornelisz Molendijk en Emmigje Barendrecht .
   Otr. op 24-2-1792 in Strijen.
   Gerrit de Ruiter, arbeider wonende onder Strijen, en Anna Meulendijk, echtelieden.
   Op 21-4-1793 vertrokken zij van ’s-Gravendeel naar Strijen met acte van indem. Bij het huwelijk van hun zoon Gerrit in 1830 verklaarden Gerrit en Anna níet te kunnen schrijven.
   77 jaar, aangifte door Gerrit de Ruiter, 32 j., bouwknecht (landarbeider)

   Johanna/Anna Jans Meulendijk/Molendijk. Zij verklaarde níet te kunnen schrijven.

   Get. bij de overl. aangifte: Gerrit Gerrits de Ruijter en Hendrik Gerrits de Ruijter .
   Anna Jans trad op als getuige bij het huwelijk van Gerrit Gerrits de Ruijter .

  8 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.