Jacop Pieterse van der Gelder , † <9-1720.
Zoon van ? .


x Dordrecht 17-7-1695
    Henderijcksje Jansen (Hendricxe Jans) van Heemsteegh , * ±1672 , ~Dordrecht 16-1-1673 , † >1726.

RECHTSBOVEN: Hendrikje Jansse, wede. Jacob Pieterse vander Gelder wordt vermeld bij de trouwinschrijving van haar zoon Jan met Jannetje vander Hum in 1718.

Kinderen:
 1. ? Lijntje Jacobs , * 1696 , ~Dordrecht 7-5-1696 .
   Lijntje, dochter van Jacob Pietersse en Hendricxe Jans.


 2. Jan Jacobse van der Gelder , * 1697 , ~Dordrecht 28-7-1697 , † <7-1747 .

  x Dordrecht 13-11-1718   Jannitie (Jenneken) van der Hum , * 1685 , ~Dordrecht 20-8-1685 , [] Dordrecht ±14-1-1757.

  6 kinderen


 3. Dorothe Jacobs (Dora Jacobse) van der Gelden , * 1698 , ~Dordrecht 18-10-1698 , † >9-1752 .
  Dora Jacobse trad op als getuige bij de ondertrouw van Teunis van Dijk , de ondertrouw van Jacob (Japik Dirks) den Nieuwenboer .
   Dorothe, dochter van Jacob Pietersz en Hendrickje Jans.

   Dordrecht, Vrijdagh den 9 Augustij 1720:
   Dirk den Nieuwenboer, jongman van Dordregt, woont buijte de Vriesepoort, geassisteert et Maaijtie Adriaense Rosendael, zijn moeder, de welke verclaert haer man Jacob Dirkse den Nieuwenboer in Indien te zijn [= hij was in Indonesië], met
   Dora Jacobse van der Gelde, jonge dogter van Dordregt, woont buijten de Vriese poort, geassisteert met Hendrikje Janse van Heemstede, wede. Jacob Pieterse van der Gelde, haer moeder.
   Den 25 Augustij 1720 alhier getrout door do. Wittebol.
   Den troubrieff gegeven den 29e december 1729.

  x Dordrecht 25-8-1720   Dirk Jacobse den Nieuwenboer , † <2-1745.
   Otr. op 9-8-1720 in Dordrecht.
   Get. bij het huwelijk: Henderijcksje Jansen (Hendricxe Jans) van Heemsteegh .


   Een kind van Dirk Jacobsen den Nieuwenboer werd op 11-4-1735 in Dordrecht begraven.

   Dirk is een zoon van Jacob Dirkse Nieuwenboer en Marijgje Adriaens Rosendael, die op 22-2-1702 in Dordrecht een dochter Neeltje lieten dopen.

   Op 9-8-1720 in Dordrecht wordt Dirk Jacobse den Nieuwenboer als voogd vermeld.

   Dordrecht, den 5 febr. 1690:
   Jacob Dirks, tuijman, j.m. van Geertruijden-bergh, en Marija Rosendael, j.d. van Geertruid&-bergh, beijde buijte de Joris poort; getrouwt den 21 febr. 1670.

  4 kinderen


 4. Frederik Jacobsz , * 1700 , ~Dordrecht 15-11-1700 , † ±1701 .
   Frederik, zoon van Jacob Pieters en Hendrikje Jans.


 5. Frederik Jacobsz van der Gelder , * 1702 , ~Dordrecht 19-8-1702 , [] Dordrecht ±18-4-1744.
   Aang. begr. van Frederik van den Gelden.
   Frederik, zoon van Jacob Pieterse en Hendrikje Jans.

   Dordrecht, Vrijdagh den 11 September 1722:
   Frederik vande Gelder, jongman van Dordregt, woont buijten de Vriesepoort, geassisteert met Hendrikje Jansse van Heemstee, wede. Jacobus vande Gelder, zijn moeder, met
   Catharina Elisabeth van Herwaerde, jongedogter van Dordregt, woont inden Swaensgangh, geassisteert met Elisabeth Selis, huijsvr. van Robbert van Herwaerder, haer moeder, alsoo de vader (volgens haer seggen) in Oostindien is.
   Den 27 September 1722 alhier getrout do. Brender.

   Kinderen van Frederik van de Gelderen werden begr. op 19-2-1729 en 3-11-1729 in Dordrecht.

  x Dordrecht 27-9-1722   Catharina Elisabeth van Herwaerde , *Dordrecht ±1700 .
   Otr. op 11-9-1722 in Dordrecht.
   Get. bij het huwelijk: Henderijcksje Jansen (Hendricxe Jans) van Heemsteegh .

   Kinderen: Robbertus (2x), Hendrick, Pieter en Elisabeth.

   Haar ouders zijn Elisabeth Selis en Robbert van Herwaerder (Herwarda??). Op 3-9-1750 in Dordrecht werd het begraven van de weduwe van Robbert van Herwaarde aangegeven.

  5 kinderen


 6. Ida (Eijda Jacobse) van de Gelde , * 1704 , ~Dordrecht 26-9-1704 , † >2-1756 .
  Eijda Jacobse trad op als getuige bij de ondertrouw van Arij Arijens de Jong .
   Het begraven van een weduwe van een Arie de Jong is op 28-5-1757 in Dordrecht aangegeven. Ook op 29-1-1780 in Dordrecht werd het begraven van een weduwe van een Arie de Jong aangegeven.
   Ida, dochter van Jacob Pieters en Henrichje Jans.

   Dordrecht, Vrijdagh den 7 Februarij 1727:
   - Arij de Jongh, jongman van Dordregt, woont inden Augustijne Kamp, geassisteert met Aertie van Heemsté, wede. Hendrik Happers, zijn muij, met
   - Ida Jacobse, jonge dogter van Dordregt, woont inden Augustijne kamp, geassisteert met Hendrikje Jansse, wede. Jacob vander Gelden, haer moeder.
   Den 23 Februarij alhier getrout door do. LaCoste.

   Dordrecht, Donderdagh den 4 Maart 1756:
   - Arij de Jongh, j.m. woont inde Nieuwstraat, geassist. met zijn moeder Eijda de Gelder, wede. van Arij de Jongh, met
   - Jenneke de Kelk, j.d. woont inde Kolfstraat, beijde vanDordrecht, geasst. met haar moeij Jenneke van Elte, wede. van Jan Huijsman.
   Den 21 Maart 1726 alhier getrouwt.

  x Dordrecht 23-2-1727   Arij de Jongh , † <4-1756.
  4 kinderen


 7. ? Aartje Jacobs , * 1707 , ~Dordrecht 13-4-1707 .
   Aartje, dochter van Jacob Pieterz. en Hendrikje Jans.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.