Leenert Bastiaensz Gelder .
Zoon van Bastiaen Adriaensz Gelder en Leentgen Bastiaens .


Kinderen:
 1. ??? Hercules Leendertsz Gelder , † <1655 .

   Charlois, 16-12-1646: Hercules Lenertsz. Gelder, onze inwoner, bekende schuldig te wezen aan Jacob Jorisz. van der Wijck, houtcooper en timmerman, onze inwoner, de som van 215 gld. over rest van geleverd hout en arbeidsloon.

   Charlois, 15-7-1654: Alzo de voogden van de nagelaten weeskinderen van zaliger Hercules Leendertsz. Gelder en Pluentgen Jansdr. zijn huisvrouw mede zaliger de boedel bij de voorn. overledenen nagelaten hebben geabandonneerd en verzocht hebben een curator te stellen, zo hebben schout en schepenen Dirck Cornelisz. van der Spuij geauthoriseerd om in het openbaar te verkopen een huis en erf aan de oostzijde van het dorp van Charlois, waarvan kopen is gebleven Cornelis Heijndrixsz. van de Grip.

  x   Pleuntgen Jansdr (Ploontgen Jansdr) , † <1655.
      Dochter van Jan en ?

   Charlois, 31-10-1647:
   - Trijntgen Sijmonsdr. Pors weduwe van Huijch Jansz., geassisteerd met Sijmon Lenertsz. Pors haar vader, voor de ene helft,
   - Bastiaen Jansz. Andewech voor hem zelf, dezelve hem sterk makende en in deze vervangende
   - Lenert Jansz. zijn broeder en
   - Herculus Lenertsz. Gelder getrouwd hebende Ploontgen Jansdr. voor hem zelf,
   - Adriaen Cornelisz., Jan Cornelisz. en Lenert Cornelisz. Groenenboom voor zoveel haar van node is;
   Zij allen als erfgenamen van Huijch Jansz. zaliger voor de andere helft, hebben in voorsz. kwaliteit opgedragen aan Abraham Joosten Verheij onze inwoner een huis, erf en boomgaard in Charlois op het Kerkeland.


 2. ??? Pleun Leenderts Gelder , * ±1608 .

  x ±1628   Lijsbet Aerts , * ±1610 .

  6 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.