Willem Ariens van Gempel , *Klaaswaal ±1595 , † Klaaswaal ±1650.
Zoon van Adriaen Gempels en Geertge Lenaerts .


× ±1620
    Ariaentie Claesse Spruijt , *Klaaswaal ±1600 , † >17-12-1657.

Afb. Het dorp Klaaswaal   

Kinderen:
 1. Adriaen Willemsz (Arijen Willemse) van Gempel , † 1680 .

   Op 11-7-1655 wordt Arij Willemse van Gempel als diaken genoemd in Cromstrijen.
   Hij ws werkzaam als (hoef)smid.

   Adriaen Willems van Gempel, inwoner van Klaaswaal, transporteerde op 9-5-1664 1 morgen 476 roeden land in Groot-Cromstrijen. Bij het haardstedenkohier van dat jaar bevonden zich in zijn huis op de Middelsluis een oven, een haardstede en een smidse.

   De ziek te bed liggende Adriaen Willemsen van Gempell en de gezond zijnde Lijntie Jans, echtgelieden, wonende op de Middelsluijs in Groot-Cromstrijen, maakten op 28-4-1680 ten hunnen huize een testament op de langstlevende, waarbij het huis aan de westzijde van den haven wegh op de Middelsluijs met de smitswijnckel met toebehoren aan hun zoon Willem moest worden overgedragen, waarvoor hij aan zijn zusters Annetien en Maria ieder 200 gld. diende te voldoen.
   Beroep: Hoefsmid
   Functie: Schepen van Numansdorp van 1668 tot 1669
   Overleden tussen 1 mei en 28 sept 1680.

  × <5-1654   Leentien Jans (Lintgen Jans) Pons , † >6-1683.
      Dochter van Jan Adriaensen Pons en Crijntgen Hendricx (Krijntgen Hendricx) .
   Arien Willemse van Gempel, smit op de Middelsluijs, en zijn huisvrouw Lijntje Jansse werden op 5-4-1654 als lidmaten te Cromstrijen aangenomen.
   Zij hadden o.a. een zoon Willem Arijens van Gempel, die op 17-11-1658 in Middelsluis werd gedoopt en vóór 1723 overleed. In hun testament van 28-4-1680 noemen zij ook dochters Annetien en Maria.

   In maart 1655 was Lijntjen Jans Ponsdochter hoogzwanger en getrouwd met Adriaen Willemsz. van Gempel.

   Zij is een dochter Jan Adriaensz Pons, boer in Cromstrijen, en Krijntgen Hendricxs, die hertrouwde met Pieter Jacobsz Meijnaert.

  3 kind(eren)


 2. Haesje Willems van Gempel , * ±1620 , † >1699 .

  × ±1642   Jan Pietersz Houck , * ±1620 , † >1689.

  4 kind(eren)


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.