Annetgen Dirx Geneuchelijcke , *Rotterdam, Hillegersberg ±1615 .
Dochter van Dirck Ariensz (den) Geneuchelijcke en Maertge Cornelis (Maritge Cornelisse) Keet .
Annetgen Dirx trad op als getuige bij de doop van Willemtie Francks Reijme (?) .


x Rotterdam, Hillegersberg 5-2-1640 (otr Rotterdam, Hillegersberg 21-1-1640)
    Willem Cornelisz Kerckhof .

RECHTSBOVEN: De kerk van Hillegersberg

Kinderen:
 1. Cornelis Willemse Kerckhof .
  Cornelis Willemse trad op als getuige bij de doop van Arijaentie Dircks Kerckhof (?) .

  x Rotterdam, Hillegersberg 1-2-1682   Marijtie Cornelis van der Werf , *Rotterdam, Kralingen ±1660 .
   Cornelis Willemsz Kerckhof, jongeman, en Marijtie Cornelis , jongedochter, met att. van Bergschenhoeck en Crfalinge. Met Att: na H’bergh vertrokken per 1 februarij 1682. Kinderen: Marijtje, Willem, Anna en Cornelis.

   Marijtie Cornelis trad op als getuige bij de doop van Catharijna Jans Dijksman .

  4 kinderen


 2. Dirck Willemse Kerckhof , * ±1645 , [] Rotterdam, Overschie 17-7-1713.
  Dirck Willemse trad op als getuige bij de begrafenis van Helena Wilms (Leentie Willems) Kerckhof (?) , de doop van Willemtie Francks Reijme (?) , de doop van Willem Vranke Arij Reijme , de doop van Crijntie Claesse van Wateringe .
   Dirk Willemse Kerkhof werd begraven in Overschie.

  x Rotterdam, Hillegersberg 1666   Marijtje Cornelis , *Rotterdam, Hillegersberg ±1645 , † ±1666.
   Dirck willemse Kerkhof, jongeman, won. in Overschie, en Marijtje Cornelis, jongedochter van Hillegersberg, trouwden in de zomer van 1666 in Hillegersberg. Het huwelijk staat genoteerd zonder datum.
   Overleden in 1666-67.

  x Rotterdam, Overschie 12-6-1667   Crijntie Fransse ( Neelemaet) , *Rotterdam, Overschie ±1645 .
      Dochter van Frans ( Neelemaet) en ?
   Dirck Willemsse Kerckhof. wed., wonend: in de parochie van Overschie, en Crijntie Fransse, jongedochter , wonend: in de parochie van Overschie.
   Kinderen: o.a. Maertie, Annetie en Arijaentie.

   Crijntje Franss was op 23-7-1690 in Overschie getuige bij de doop van Trijntje, dochter van Pleun Franss Nelemaet en Maertje Abrahamss [Hekkenhoven].
   Crijntie Fransd. Nelemaet was op 21-10-1703 in Overschie getuige bij de doop van Cornelia, dochter van Jan Claesz van Schie en Trijntie Cornelisd. Rijwegh. Arij Cornelisz Rijwegh was de andere doopgetuige.

   Crijntie Fransse trad op als getuige bij de doop van Crijntie Claesse van Wateringe , de doop van Ariaantie Claesse van Wateringe .

  6 kinderen


 3. Neeltie Willems Kerckhof , * ±1650 , [] Rotterdam, Hillegersberg 4-10-1724.
  Neeltie Willems trad op als getuige bij de doop van Willem Dijksman .
   Neeltje Willems Kerkhof, huisvrouw van Frank Arij Reijmen, begraven in de kerk, kleed van f 3,-.

   Dirck Willemsz, Helena Willems en Annetie Dirckx waren getuige bij dopen van haar kinderen.

  x Rotterdam, Hillegersberg 27-2-1678   Franck Ariensz Reijme .
   Vranck Arij Reijme, jongeman , wonend in Hillegersberg en Neeltie Willems, jongedochter, wonend in Bergschenhoeck, Kinderen o.a. Anna en Willem.

   Franck Ariensz trad op als getuige bij de doop van Willem Dijksman .

  5 kinderen


 4. Annetie Willems Kerckhof , *Rotterdam, Hillegersberg ±1652 , [] Rotterdam, Hillegersberg 11-2-1715.

  x Bergschenhoek 28-2-1672   Jan Cornelisz Dijcxman , [] Rotterdam, Hillegersberg 5-1-1708.

  5 kinderen


 5. Helena Wilms (Leentie Willems) Kerckhof , * ±1655 , [] Rotterdam, Hillegersberg 20-10-1700.
  Get. bij de aangifte begraven: Dirck Willemse Kerckhof (?) .
  Leentie Willems trad op als getuige bij de doop van Anna Francks Reijme (?) , de doop van Anna Cornelisse Kerckhof .
   Helena Wilms Kerckhoff, weduwe van Cornelis Vranckebos, aangegeven door Dirck Willemse; aengebragt op den 30 October met seclusie.

  x Bergschenhoek 11-1-1682   Cornelis Vrancke Cos , *Rotterdam, Hillegersberg 1660 , ~Rotterdam, Hillegersberg 26-9-1660 , † <1699.
      Zoon van Franck Arentsz (Vrancq Arents) Cos en Lijsbeth Theunisse Tas .
   Otr. op 19-12-1681 in Bergschenhoek.
   Cornelis Vranckensz Cos, jongeman van Hilgersberg, en Leentie Willems, jongedochter.
   Kinderen: Vranck (3x), Anna en Marijtie.
   Overleden in de periode 1689-1698.

   De nagelaten minderjarige kinderen waren erfgenamen van Lijsbeth Teunisse Tas, weduwe van Pieter Jansz. Baen.
   Doopget. Cornelis Cornelisse Tas, Philip Arentse Cos en Aeltge Thonis.

   Te Hillegersberg op 2-11-1697 zijn gekomen:
   - Jan Cornelisz Cos voor zichzelf voor ¼,
   - Laurens Jansz van Krimpen, gehuwd met Lijsbeth Jans ’t Baesge, idem voor ¼,
   - Cornelis Arien Reijmen en Leendert Cornelisz Hartevelt, testamentaire voogden van Lijsbeth Teunisse Tas, over de nagelaten minderjarige van Cornelis Vrancken Cos voor ¼, en
   - Maarten Cornelis van der Vliet en Dirk Dirksz van der Veen inde naam van Cornelis Hijbertsz Vermeer, wonende te Rotterdam, eerst voor zichzelf en nog in de naam van de verdere erfgenamen van Pieter Jansz ’t Baesge (volgens procuratie voor schout en schepenen van Hillegersberg dd. 23-10-1697) en nog de voornoemde
   - Maarten Cornelisz van der Vliet in de naam van Willem Michielsz van der Kemp (volgens procuratie dd. 12-10-1697) voor notaris Arnoldus Meisterus tot Rotterdam),
   gezamenlijke kinderen, kindskinderen en erfgenamen van Pieter Jansz ’t Baesge en Lijsbeth Teunisse Tas, hebben verkaveld.

   Get. bij de doop: Philip Arentsez (Phillips Arents) Cos .

  5 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.