Arie Geneuchelijcke .
Zoon van ? .


x
    Annetgen Dircxdr , † >1626.
Kinderen:
  1. Dirck Ariensz (den) Geneuchelijcke , * ±1570 , † <1630 .

    x   Maertge Cornelis (Maritge Cornelisse) Keet , * ±1574 , † <1664.

    8 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.