Dignum Korstiaensdr Goudt , [] Den Haag 5-3-1559.
Dochter van Korstiaen Dammasz Goudt en Alijt .


x
    Dirk Godschalcks , † ±1529.
x
    Adriaan van der Does , † <10-1543.    

    Zoon van Dirk van der Does en Josina Warnaarsdr van Zuilen .
Kinderen:
 1. Margretha Dircks (Grietje Dirck Godscalendr) , † Delft <8-1580 .

  x Delft >1540   Johan Fransz (Jan François Frans) van Bodighem , *Delft 4-5-1514 07:00 , † 14-11-1581, [] Delft 18-11-1581.

  7 kinderen


 2. Alijt Dirck Godscalendr , [] Den Haag 27-4-1573.

   8 aug. 1530: Joncvrou Alijt DirckGoodschalck’s dochter, in zijn leven onze rentmeester-generaal van Noort-hollandt, ontvangt evenals haar vader dat hield een hoet rogge jaarlijks uit het rentmeestersschap. Voor haar doet hulde Willem Goudt, haar oom.

  x <1538   Jan Hanneman , † 1573.

   Jan Hanneman was rentmeester-generaal van Noord-Holland, net als zijn schoonvader.
   Jan was een zoon van Pieter Hanneman, commissaris van de rekenkamer, en Kathelijn Jansdr. van de Warren.


 3. Maria Dirck Godscalendr , † <9-1596 .

  x >1540   Adriaen Vastertsz (Adriaen Vastert Willemsz) .

   Mr. Adriaen Vastertsz., raad in het Hof van Friesland, zoon van Vastart Willemsz., overleden vóór 7 febr. 1543 en Comelia Adriaensdr. van Cleyburch, dr. van Adriaen Cornelisz. van Cleyburch, overleden ca. 1510, en Dignum van Drencwaert.


 4. Anna Dirck Godscalendr .

  x   Cornelis van der Heijden , † <9-1596.


 5. Cornelia (Neeltge Dirck Godscalendr) .

   Zij wordt vermeld als religieuze in het klooster te Poell in 1539.


 6. Machteld Dirck Godscalendr .

   Zij wordt vermeld als religieuze in het klooster te Poell in 1539.


 7. Adriaan van der Does .

   Deze Adriaan van der Does tr. zijn nicht Maria van Borselen.

  x   Maria van Borsele .
      Dochter van Nicolaas van Borsele en Elizabeth Dirks van der Does .


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.