Arij Jacobs (de) Graaf , * 1739 , ~Rockanje 31-7-1739 , † ±1684.
Zoon van Jacob Damen (de) Graaf .


x ±1663
    Neeltje Pieters van der Arents , * ±1640 , [] Strijen ±5-5-1706.

RECHTSBOVEN: De omgeving van Rockanje.

Kinderen:
 1. Jacobus Arijsz (de) Graaf , * 1665 , ~Strijen 27-9-1665 , † >1705 .
   "Het kind van Arij Jacobse en Neeltje Pieters is genaemt Jacobus".


 2. Aarjaantie Ariens de Graaf , * 1670 , ~Strijen 2-11-1670 .

  x ±1691   Cornelis Willemsz Boer , * 1666 , ~Strijen 21-2-1666 , † Strijen 14-12-1705.

  5 kinderen


 3. Pieter Arijsz (de) Graaf , * 1672 , ~Strijen 2-4-1672 , † <1707 .
   Zijn moeder noemt hem niet in haar testament van 5-6-1706, dus hij zal voor die tijd zijn overleden.
   "T kind van Arij Jacobse de Graef en Neeltj Pieters en is genaamd Pieter."


 4. Lowijs Ariens (Louijs Arijens) de Graaf , * 1674 , ~Strijen 10-5-1674 , † <1732 .
   "T kint van Arij Jacopse de Graef en Neeltie Pieters van der Arent en is genoemt Louwijs."

   Strijen, den 4 dito bracgte Loweijs Arijens de Graeff en Arnoldina Dirks Ingens haer aen om te trouwen [..] in de classis van 3 gld.: 6,0,0.

   Louijs had volgens het testament van zijn moeder Neeltie Pieters van den Arent, thans overleden, de revenuen ontvangen van de goederen van zijn kinderen, die zouden worden gebruikt voor de aflossing van een som van fl. 200 die de erfgenamen van Neeltie Reijerse van der Linde van hem eisten. Louijs verbond zijn huis en erf op het dorp Strijen, belend Z: de Heerenstraat, W: het gemene slop tussen zijn huis en het huis ’de Valck’, N: de Oude Haven, O: Pieternel Arijens Boer.

  x   Arnoldina (Dijna Dirck Ingens) ( Molenaar) , * ±1680 , † >1730.
   Otr. op 4-11-1700 in Strijen.
   Kinderen: Arie, Dirk, Pieter, Neeltie en Ida.

   Rotterdam, 6 april 1706:
   Neeltie Pietersz van der Arent, weduwe van Arij Jacobsz De Graev, wonend op het dorp Strijen en nu alhier, maakt een nieuw testament.
   Alle voorgaande testamenten worden teniet gedaan. Aan haar kinderen vermaakt zij geld en goederen:
   - dochter Adriaantie de Graev, weduwe van Cornelis den Boer;
   - haar zoon Jan de Graev erft een huis te Strijen aan de Kaeij, belend ten zuiden Paulus Bosvelt en ten noorden Adriaentie Henriks en een verhuurde koornwindmolen en rosmolen te Strijen;
   - haar zoon Louis de Graev en zijn vrouw Dina Ingeloo;
   - haar dochter Soetie de Graev;
   - haar zoon Jacobus de Graev.

   Verponding te Strijen in 1731:
   Lowies de Graaffs wed[uw]e, volgens huurcedulle
   verhuurt hier in voor 19.0.0, dat aan haar selfs
   behout 6.0.0. Huure 25.0.0. Nieuwe verp. 2.2.0.

  5 kinderen


 5. Arijen Arijensz de Graaf , * 1675 , ~Strijen 20-10-1675 , † Strijen 25-5-1741 .

  x   Lijsbet Teunisse Eellant , * 1674 , ~Strijen 16-9-1674 , [] Strijen ±3-11-1743.

  4 kinderen


 6. Jan Arijsz de Graaf , * ±1676 , ~Strijen 12-2-1677 , † >1705 .
   T kint van Arie jacobse de Graef en Neeltie Pieters van der Arent en is genaemt Jan.


 7. Soetie Ariens (Soetgen Arijens) de Graaf , * 1680 , ~Strijen 7-1680 , [] Strijen 12-1753.
  Soetgen Arijens trad op als getuige bij de doop van Neeltge Cornelisse Boer , de doop van Neeltje Cornelisse Boer .
   In Strijen in dec. 1753 is aangebragt om te begraven Soetie de Graeff, wede Arij Willems Boer in de classis 3,0.0.
   t Kind van Arije Jacopse de Graef [..] genaemt Soetije.

   Soetgen Arijensdr. was de jongste dochter.

  x ? ±1705   Arie Willems (Aerijen Willemsz) Boer , * 1673 , ~Strijen 2-5-1673 , † <1754.
      Zoon van Willem Cornelisz Boer en Pleuntie Jans van der Kooij .
   Volgens rijerkerk.net zou hij rond 1729 zijn overleden.

   Den 7 Meij [1723 in ’s-Gravendeel] ontfn. van Arij Willemse Boer en Jafet in ’t Velt de se. van 3 gl. voor ’t regt van ’t begraven van ’t lijk van Willem Leendertse Boer, overleden op stijense Sas onder Niervaert, aengevinge gedaen hebbende onder de classis van drie gl. dus f3-0-0.

   De afwikkeling van de erfenis van Neeltie Pieters van der Arent, weduwe van Arij Jacobs de Graeff, te Strijen, vond plaats op 20-12-1713 door Arij Willems Boer, als in huwelijk hebbende Soetie Arens de Graeff, mede voor Jan Arens de Graeff, mede als voogd over de minderjarige erfgenamen van Neeltie Pieters van den Arent weduwe van Arij Jacobs de Graeff, hun compts. ouders, volgens testament van Neeltie van den Arent gepasseerd voor notaris Jan v.d. Hoeven tot Rotterdam d.d. 6-4-1706, en nog Isaeck Bastiaens Boer als voogd van de kinderen van Arijaentie Arens de Graeff weduwe van Cornelis Willems Boer, mede dochter van voorn, echtpaar, mede nog uit krachte van een
   akkoord tussen Willem Wouters van Loon en Ariaentie Arijens de Graeff diens huisvrouw ter eenre, en Isaeck Bastiaens Boer ter andere zijde, voor schepenen van Klaaswaal d.d. 24-5-1709, alsmede bij akte van autorisatie van het gerecht van Klaaswaal d.d. 14-3-1713.

   Aerijen Willemsz trad op als getuige bij de begrafenis van Willem Leenderts Boer .

  2 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.