Arij Jacobs (de) Graaf , * 1639 , ~Rockanje 31-7-1639 , † ±1684.
Zoon van Jacob Damen de Graeff (?) en Geertgen Ariens (?) .


±1663
    Neeltje Pieters van der Arents , [] Strijen ±5-5-1706.

RECHTSBOVEN: De omgeving van Rockanje.

Kinderen:
 1. ? Jacobus Arijsz (de) Graaf , * 1665 , ~Strijen 27-9-1665 , † >1705 .
   "Het kind van Arij Jacobse en Neeltje Pieters is genaemt Jacobus".


 2. Aarjaantie Ariens de Graaf , * 1670 , ~Strijen 2-11-1670 .

  ±1691   Cornelis Willemsz Boer , * 1666 , ~Strijen 21-2-1666 , † Strijen 14-12-1705.

  5 kinderen


 3. Pieter Arijsz (de) Graaf , * 1672 , ~Strijen 2-4-1672 , † <1707 .
   Zijn moeder noemt hem niet in haar testament van 5-6-1706, dus hij zal voor die tijd zijn overleden.
   "T kind van Arij Jacobse de Graef en Neeltj Pieters en is genaamd Pieter."


 4. Lowijs Ariens de Graaf , * 1674 , ~Strijen 10-5-1674 .
   "T kint van Arij Jacopse de Graef en Neeltie Pieters van der Arent en is genoemt Louwijs."

   Strijen, den 4 dito bracgte Loweijs Arijens de Graeff en Arnoldina Dirks Ingens haer aen om te trouwen [..] in de classis van 3 gld.: 6,0,0.

    Arnoldina (Dijna Dirck Ingens) ( Molenaar) , * ±1680 .
   Otr. op 4-11-1700 in Strijen.
   Kinderen: Arie, Dirk, Pieter, Neeltie en Ida.

   Rotterdam, 6 april 1706:
   Neeltie Pietersz van der Arent, weduwe van Arij Jacobsz De Graev, wonend op het dorp Strijen en nu alhier, maakt een nieuw testament.
   Alle voorgaande testamenten worden teniet gedaan. Aan haar kinderen vermaakt zij geld en goederen:
   - dochter Adriaantie de Graev, weduwe van Cornelis den Boer;
   - haar zoon Jan de Graev erft een huis te Strijen aan de Kaeij, belend ten zuiden Paulus Bosvelt en ten noorden Adriaentie Henriks en een verhuurde koornwindmolen en rosmolen te Strijen;
   - haar zoon Louis de Graev en zijn vrouw Dina Ingeloo;
   - haar dochter Soetie de Graev;
   - haar zoon Jacobus de Graev.

  5 kinderen


 5. ?? Arijen Arijensz de Graaf , * 1675 , ~Strijen 20-10-1675 , † Strijen 25-5-1741 .

    Lijsbet Teunisse Eellant , * 1674 , ~Strijen 16-9-1674 , [] Strijen ±3-11-1743.

  3 kinderen


 6. Jan Arijsz de Graaf , * ±1676 , ~Strijen 12-2-1677 , † >1705 .
   T kint van Arie jacobse de Graef en Neeltie Pieters van der Arent en is genaemt Jan.


 7. Soetie Ariens de Graaf , * 1680 , ~Strijen 7-1680 , [] Strijen 12-1753.
  Soetie Ariens trad op als getuige bij de doop van Neeltge Cornelisse Boer , de doop van Neeltje Cornelisse Boer .
   In Strijen in dec. 1753 is aangebragt om te begraven Soetie de Graeff, wede Arij Willems Boer in de classis 3,0.0.
   t Kind van Arije Jacopse de Graef [..] genaemt Soetije.

  ? ±1705   Arie Willems (Aerijen Willemsz) Boer , * 1673 , ~Strijen 2-5-1673 , † <1754.
      Zoon van Willem Cornelisz Boer en Pleuntie Jans van der Kooij .
   Volgens rijerkerk.net zou hij rond 1729 zijn overleden.

   Den 7 Meij [1723 in ’s-Gravendeel] ontfn. van Arij Willemse Boer en Jafet in ’t Velt de se. van 3 gl. voor ’t regt van ’t begraven van ’t lijk van Willem Leendertse Boer, overleden op stijense Sas onder Niervaert, aengevinge gedaen hebbende onder de classis van drie gl. dus f3-0-0.

   Aerijen Willemsz trad op als getuige bij de begrafenis van Willem Leenderts Boer .

  2 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.