Gerrit Arijens de Graaf , * ±1710 , † Strijen 9-12-1806.
Zoon van Arijen Arijensz de Graaf (?) en Lijsbet Teunisse Eellant (?) .


(otr Strijen 14-9-1742)
    Maaijke Hendriks de Quartel , * ±1721 , † >1761.

RECHTSBOVEN: Strijen.

Kinderen:
 1. Elisabeth (Liesbeth Gerrits) de Graaf , * 1743 , ~Strijen 17-3-1743 , † ’s-Gravendeel 24-12-1816 .
  Getuige bij de overlijdensaangifte: Willem van Ham .
   Doopget. Lijsje de Graaf.
   Elizabeth de Graaf, laast weduwe van Pieter Pluimert, geboren onder Strijen, oud zeventigh jaren, gewoond hebbende te SGravendeel. Dogter van Gerrit de Graaf en Maaijke de Quartel.

   Aangifte door de doodgraver Jan van Harthals, 51 jaren oud, wonende te ’s-Gravendeel, en Willem van Ham, oud achtendertigh jaren, arbeider.

   Elisabeth was een dochter van Gerrit de Graaf en Maaike de Kwartel. Elisabeth is later getrouwd te ’s-Gravendeel op 1 mei 1789 voor de kerk met Pieter Pluimert. Pieter was weduwnaar van Bastiaantje den Tuinder.

   ’s-Gravendeel, 1789, Mei 1ste: Pieter Pluimert, weduwenaar van Bastiaantje den Tuinder, geboren onder ’SGravendeel en wonende onder Strijen, met Lijsbet Gerrits de Graaf, wed. van Jan van Ham, geb. te Strijen en woonende alhier. Prodeo.

  ±1770   Jan van Ham , † ’s-Gravendeel ±24-1-1786.
      Zoon van Jan Willems van Ham (???) en Ariaantje Ariaans de Ruijter (???).
   Kinderen: Willem en Gerrit.

    Pieter Pluimert , † <1817.
   Ondertrouw op 1-5-1789 in ’s-Gravendeel.
   Lijsbeth Gerrits de Graaf, wed. v. Jan van Ham, met Pieter Pluimert, wed. v. Bastiaantje den Tuinder.

  2 kinderen


 2. Arie Gerrits (Arij Gerrits) de Graaf , * 1744 , ~Strijen 21-6-1744 , † Strijen 1-4-1816 .
  Getuige bij de doop: Theuna Ariense (Teuna Arijenze) de Graaf .
  Getuige bij de overlijdensaangifte: Job Teunisse (Jop) Dorst .
   Doopget. Theuna Ariense de Graaff.
   Arij de Graaf, geboren te Strijen, oud 73 jaren, gewoond hebbende te Strijen, gehuwd geweest met Dirksje van der Linden, onder Strijen woonende.
   Aangifte door Job Teunisse Dorst, oud 57 jaren, arbeider, en Hendrik Huisman, oud 28 jaren, vlaswerken, wonende beiden alhier.

  Strijen 28-9-1787   Dirkje Willems van der Linden , * 1754 , ~Strijen 1-9-1754 , † Strijen 12-5-1839.
      Dochter van Willem Dirks van der Linden en Maeijke Bastiaens Waalboer .
   Kinderen: Maaike en Maria.

  2 kinderen


 3. Anna (Annigje Gerrits) de Graaf , * 1746 , ~Strijen 30-11-1746 , † Strijen 4-4-1818 .
  Getuige bij de doop: Anna Japhette (Anna Japhets) in ’t Veld .
  Getuige bij de overlijdensaangifte: Arie Ariensz de Kreek .
   Doopget. Anna Japhets in het Veld.
   Aang. op 6 april 10:00 door Arij de Kreek, 42 jaar oud, vlasboer, en Willem Blaak, 50 jaar oud, veldwachter, wonende beide alhier.
   Dat op den vierden april 1818 des morgens ten zeven uren overleden is Annigje de Graaf, gebooren van Strijen, oud zeventig jaaren, huisvrouw van Jan van der Giessen.

   Anna de Graaf deed op 28-3-1792 belijdenis in ’s-Gravendeel.

  ±1775   Jan Pietersen van der Giessen , * 1741 , ~Strijen 3-12-1741 , † ’s-Gravendeel 24-2-1819.
  Getuige bij de doop: Maaijke Cornelisse van der Giessen (?) .

      Zoon van Pieter Cornelisse van der Giessen en Marija (Marijtje Pieters) van der Willigen .
   Rond 1780 kregen zij een zoon Pieter, die trouwde met Ariaantje Jorisse Booij en enkele dochters kreeg. Bij de doop van Pieter was een Pieternella van der Giessen doopgetuige.
   Doopget. Maaijke Cornelis van der Gijssen.
   Jan werd 78 j. oud. In zijn overlijdensacte is hij een zoon van Pieter van der Giessen en ’Grietje’ van der Willigen.

   Jan Pieters van der Giessen deed op 7-4-1791 belijdenis in ’s-Gravendeel.

  1 kinderen


 4. Dirk Gerrits de Graaf , * 1748 , ~Strijen 15-9-1748 .
  Getuige bij de doop: Jannigje Pieters Reijerkerk .
   Doopget. Jannigje Pieters Rijerkerk.


 5. Hendrik Gerrits de Graaf , *Strijen 1750 , ~Strijen 30-8-1750 , † Heerjansdam 30-9-1809 .
  Getuige bij de doop: Maijke Maertens (Maaijke Meertense) Kleijn .
   Doopget. Maaijke Meertens Klein.
   Hendrik de Graaf, overleden den dertigsten van Herfstmaand achttien honderdnegen [te Heerjansdam].

   Strijen, 1772, Sept. 25 dito heeft sig aangegeven om te Trouwen
   Hendrik Gerrits de Graaff, j.m., prodeo, met
   Dirksie Smeer, j.d. van ’s-Gravendeel.
   Die aldaar mede Prodeo sal aantekenen. Memorie.

  ?   Dirkje Dirks Smeer , * 1749 , ~Strijen 16-3-1749 , † Heerjansdam 2-1-1836.
  Dirkje Dirks trad op als getuige bij het huwelijk van Andries Claasse Kruijthof .

      Dochter van Derk Leendertse Smeer en Lena Ariens Sorgdrager .
   Ondertrouw op 25-9-1772 in Strijen.
   Kinderen o.a. Dirk, Gerrit, Anna, Lena, Arij, Leendert en Maaike. Hun oudste 3 kinderen lieten zij in Strijen dopen. Vanaf 1778 lieten zij hun kinderen vnl. in Rijsoord dopen.
   Dirkje Smeer, 87 jaar oud, weduwe van Hendrik van de Graaf en dochter van Dirk Smeer en Lena Zorgdrager.

  9 kinderen


 6. Teunis Gerrits de Graaf , * 1753 , ~Strijen 26-8-1753 , † ’s-Gravendeel 23-10-1825 .

    Jaapje Corsse van Driel , *’s-Gravendeel ±1755 , † ’s-Gravendeel 31-12-1825.

  6 kinderen


 7. Adriana Gerrits de Graaf , * 1756 , ~Strijen 7-3-1756 , † Strijen 4-5-1832 .
  Getuige bij de doop: Trijntje Leenderts van der Linden (?) .
  Adriana Gerrits trad op als getuige bij de doop van Maaike de Graaf .
   Doopget. Trijntie van d’Linde.

   Als weduwe werd zij de 4e echtgenote van Hendrik van Brakel.

    Jan Jacobsz Bezemer , † Strijen 2-11-1790.
   Ondertrouw op 28-4-1787 in ’s-Gravendeel.
   Kinderen: Bastiaantje, Gerrit en Maaijke.

   ’s-Gravendeel, 15 April 1763. Van Jan Jacobze Bezemer, zullende trouwen met Jannetie Ariense Wildeman, aengeving gedaan hebbende in de vierde classes, dus voor beyde f6:0:0.

   ’s-Gravendeel, 1787, April 28: Jan Jacobsz Bezemer, weduwenaar, met Adriana Gerritsdr. de Graaff, j.d. van Strijen, onvermogend.

  1793   Hendrik Bastiaans van Brakel , * ±1747 , † Strijen 9-4-1812.
      Zoon van Bastiaan van Brakel en Adriaantje (Arjaantie) de Kreek (?).
   Ondertrouw op 19-4-1793 in Strijen.
   Kinderen: Gerrit, Hendrika en Arie.
   Hij werd 64 jaar oud en was 4 maar gehuwd.

   Hendrik werd op 6-4-1773 lidmaat van de kerk van Strijen.

  6 kinderen


 8. Gerrit Gerrits de Graaf , *Strijen 1758 , ~Strijen 5-3-1758 .
  Getuige bij de doop: Jannigje Pieters Reijerkerk (?) .
   Doopget. Jannegje Pieterze.

   ’s-Gravendeel, 1788, Novemb. 7: "Gerrit Gerritsz. de Graaf, j.m. geb. Strijen en wondende onder ’Sgravendeel, met Anna Jansdr. van Heere, j.d. geboore en wonende onder ’Sgravendeel. ProDeo".

   ’s-Gravendeel, 1794, September 5e: "Gerrit de Graaf, weduwenaar van Anna van Heeren, wonende onder ’SGravendeel, en Neeltje Wm. van der Linden, geb. en wonende onder Strijen .. ProDeo".

    Anna Jans van Heeren , *’s-Gravendeel ±1760 , [] ’s-Gravendeel ±12-1-1793.
      Dochter van Jan Hendriks van Heeren (?) en Bastiaantje de Geus (?).
   Ondertrouw op 7-11-1788 in ’s-Gravendeel.
   jANUARIJ 12E. ’T lIJK VAN [LEEG] VAN hEEREN, HUISVROUW VAN gERRIT DE gRAAF. pRO dEO.

   Zij zou een dochter zijn van Jan Hendriksz van Heeren en Bastiaantje Arijens de Geus.

    Neeltje van der Linden , *Strijen 1751 , ~Strijen 21-2-1751 .
      Dochter van Willem Dirks van der Linden en Maeijke Bastiaens Waalboer .
   Ondertrouw op 15-9-1794 in ’s-Gravendeel.

   In Strijen woonde rond die tijd een Willem Dirks van der Linde(n), die gehuwd was met Maaike Bastiaans Waalboer. Zij lieten een dochter Neeltje dopen op 21-2-1751 in Strijen.


 9. Maaike Gerrits de Graaf , * 1760 , ~Strijen 7-9-1760 .
  Getuige bij de doop: Lijsje Goverts Garrijk .
   Doopget. Elizabeth Garijk.


 10. Leendert Gerrits de Graaf , * 1762 , ~Strijen 21-3-1762 , † Strijen 12-2-1825 .
   Doopget. Lena Pruimstraat.
   Leendert werd 63 jaar oud.

  <1792   Marija van Brakel , * ±1744 , † Strijen 15-12-1816.
  Marija trad op als getuige bij de doop van Maria de Graaf (?) .

      Dochter van Bastiaan van Brakel (??) en Adriaantje (Arjaantie) de Kreek (??).
   Maria werd 72 jaar oud.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.