Cornelis Maertensz Sijmen ( Grasdijck) , *Ridderkerk ±1565 .
Zoon van Maerten Sijmonsz .


x ±1590
    Adriaentje Adriaens de Man , * ±1570 , † Ridderkerk 7-1600.
x Ridderkerk 4-1-1601 (otr Ridderkerk 31-12-1600)
    Neeltijen Cornelis ( Romeijn) , *Ridderkerk ±1575 .    
Neeltijen Cornelis trad op als getuige bij de doop van Neeltijen Daniels van Driel (?) , de doop van Neelken Ariens (van Ridderkerck) .


    Dochter van Cornelis Willems Goosens (Jonckijnt) Romeijn en Marijcke (Maritgen Cornelis) Stuij (?).
x >1601
    Marichgen Henricx .    

Kinderen:
 1. Adriaentje Cornelis Grasdijck , *Ridderkerk ±1595 , † Mijnsheerenland .

  x Ridderkerk 5-8-1618   Adriaen Ariensz De Oude Reijerkerk , * 1594 , ~Ridderkerk 15-9-1594 , † Mijnsheerenland .

  3 kinderen


 2. Maerten Cornelisse ( Grasdijck) , * 1601 , ~Ridderkerk 9-12-1601 .
   Zoon van Cornelis Maertensz en Neeltien Cornelis.
   Doopgetuigen: Adriaen Adriaens, Frans Wille[ms] en Mariken Adriaens.


 3. ?? Jan Cornelis Maertensz , * >1601 .

   Jan Cornelisz Maertensz, wonende aan de Grasdijk, bekent schuldig te zijn aan Marichgen Henricx, zijn moeder, weduwe van Cornelis Maertensz Symonsz, een bedrag van 1.600 gulden op 23-1-1647 in Ridderkerk.

   Jan Cornelis Maertensz en Neeltgen Joris, echtpaar, gaan met Jacob Stoop, oudraad van Dordrecht een pachtovereenkomst aan over 10 morgen een hont land gelegen in Nieuw Reijerwaard voor een bedrag van 203 gulden op 2-10-1654 in Ridderkerk.

   Jan Cornelis Maertensz verkoopt aan Jacob Stoop, oudraad van Dordrecht, paarden, koeien, zijn huisraad, het gewas dat op het veld staat, niets uitgezonderd voor 359 gulden 40 stuivers op 2-10-1654 in Ridderkerk.

  x <1655   Neeltgen Joris .


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.