Joost Ariens Gromwel .
Zoon van ? .


x <1600
    Ariaantje Dirks , * ±1575 .
x ±1630
    Marrigje Ariens Tom , * ±1585 .    

    Dochter van Arie Pieters Tom en Geertje Pieters .
Kinderen:
 1. ? Govert Joosten Gromwel , † ±1665 .

   Krimpenerwaard, 6-2-1658: Fop egbertsz. en Claas Pietersz. (beiden wonende te Capelle a/d IJssel als administrerende voogden van de goederen van de minderjarige weeskinderen van Toentge Witten, die te Capelle is overleden, verkopen voor schout en heemraden van Krimpen a/d IJssel ongeveer 1 morgen land aldaar gelegen in de polder Kortland in een weer van 8 morgen. Belend ten oosten willem crulszoon crul en ten westen de weduwe en kinderen van dirk harbertsz. c.s. De koper is Govert Joosten Gromwel (wonende te Krimpen a/d IJssel). De prijs is f 1000,- waarvan 14 dagen voor mei a.s. de eerste f 300,- moet betaald worden.

   Krimpenerwaard, 25-2-1658: Het voorstaande is in naasting aangesproken door jasper reeingersz., als zijnde oudoom van de voorscr. weeskinderen met ariens ‘t selfde land gemeen is gelegen en heeft g.j. cromwel de naasting toegestaan. Dit in presentie van arien bastiaansz. en arie joesten cromwel, heemraden van krimpen a/d ijssel.

   Rotterdam, 9-5-1664: Govert Joosten Grommel te Ouderkerck op de IJssel, bekent een schuld van 500 gulden te hebben aan Elisabeth en Maria Vermeulen, meerderjarige ongehuwde dochters, ter zake van een lening. Arijen Jans van Leeuwen, hoevenier, wonend buiten de Oostpoort in Cralingen, stelt zich borg. De schuld is afgelost op 12-05-1665.

   Rotterdam, 27-10-1666: Sijtie Pieters, wonend te Ouderkerk, weduwe van Govert Joosten Gromwel, en Petrus Gromwel te ’s Gravenhage machtigen mr. Willem Wemmers, advocaat te leiden bij het Hof van Hollant, om de verlopen rente van de hypotheekbrief van 5.000 gld., staande op Sijtie’s huis aan de Nieuwstraat te Leiden te innen.Tevens dient een half jaar huur van dit huis, per 01/11/1666 te vervallen, geind te worden.Ook dient Wemmers andere nog uitstaande schulden te Leiden te vorderen.

   Rotterdam, 4-2-1668: Sijtje Pieters, weduwe van Govert Joosten, te Ouderkerk machtigt Pieter Rodingh, commissaris van zijn grafelijke genade van Nieuwenwijt, om van de weduwe van Heijndrick Lute de Slechte, het restant van een obligatie, van 24-02-1667, te vorderen.

   In 1672 te Crimpen op de Leck: Goovert Joosten Gromwel kinderen f1.000........... 6.-.

   Capelle a/d IJssel, 17-2-1692: Jan Jansz Molenaer en zijn vrouw Marijtje Goverts Grommel in Krimpen op d’IJssel herroepen eerdere wilsbeschikkingen, met name hun huwelijksvoorwaarden van 12-10-1686. Zij is ziek. Hij benoemt zijn kinderen tot zijn erfgenamen, en zijn vrouw in een kindsdeel. Zij benoemt haar man tot erfgenaam, mits hij de kidneren behoorlijk opveodt en hen bij volwassenheid haar gouden ringen en haar testament met zilveren sloten geeft, in plaats van de legitieme portie. Zij benoemen elkaar tot voogd.

  x   Sijtje Pieters .
   Zij kregen een dochter Marijtje.

  1 kinderen


 2. ? Arie Joesten Gromwel , † <1673 .

   Arie Joesten Cromwel werd op 25-2-1658 genoemd als één van de heemraden van Krimpen a/d IJssel.

   In 1672 te Crimpen op de Leck:
   * Pieter Adriaen Jaspersz. en Jan Jacobsz. Roerom tesaemen voor de erffenisse van Jan Ariensz. Houmes en Arien Joosten Cromwel f500 ......... 3.-.
   * Annitge Jansz. Houwmes voor de erffenisse van Jan Ariensz. Houmes en voor de erffenisse van Arien Joosten Gromwel op Cappele op den Yssel overgeset te saemen op f3.000.
   * Willem Cornelisz. voor de erffenisse van Jan Ariensz. Houmes ende van Arien Joosten Gromwel, overgeset op Nieuwerkerck op 1/6 van f1.000.
   * Pieter Arien Jaspersz. ende Jan Jacobsz. Roerom te samen voor de erffenisse van Jan Ariensz. Houmes ende van Arien Joosten Gromwel overgeset op Crimpen op de Lecq op f500.


 3. Lijntje Joosten Gromwel , *Krimpen a/d IJssel ±1600 .

  x   Jacob Adriaense (Jacob Ariensz) Tom , * ±1590 , † ±1641.

  5 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.