Hadewij Willemze de Haen , * 1668 , ~Dordrecht 7-5-1668 , † Dordrecht 29-12-1741.
Dochter van Willem Willemsen de Haen en Ichte Jans (IJken Jans) .
Hadewij Willemze trad op als getuige bij de ondertrouw van Johannis Abrahams de Zoete , de ondertrouw van Hermanus (Herman Jans) van Loon , de ondertrouw van Willem Willemsen de Haen , de doop van Cornelis Johannesse de Zoete .


x Dordrecht 14-5-1690 (otr Dordrecht 30-4-1690)
    Cornelis Jansze Baars , † ±1728.
x Dordrecht 26-3-1730 (otr Dordrecht 10-3-1730)
    Barent (de) Visser , *Werkendam 1688 , ~Werkendam 25-12-1688 , [] Dordrecht ±4-1-1754.    

    Zoon van Pieter Jansz Visser en Maijken Berends Abzil .

RECHTSBOVEN: Hadewij de Haen hertrouwde op 26-3-1730 in Dordrecht met Barent Visser uit Werkendam.

Kinderen:
 1. Jan Cornelisz Baars , * 1691 , ~Dordrecht 28-2-1691 , † <1700 .
   Zoon van Cornelis Janssz en Hadewij Willems.


 2. Grietje Baars , * 1693 , ~Dordrecht 4-3-1693 .
   Dochter van Cornelis Jansz en Haduwe Willems.


 3. Willemijn (Willemijntje Cornelisse) Baars , * 1694 , ~Dordrecht 4-7-1694 .
   Zij is een dochter van Cornelis Jansz en Hadewijn Willems.

   Willemijntje Cornelisse ging op 10-5-1716 in ondertrouw met Johannes de Soete en liet met hem op 8-4-1717 een dochter Neeltje dopen. Daarna volgden nog kinderen in Sliedrecht.

  x Dordrecht 31-5-1716   Johannis Abrahams de Zoete .
   Otr. op 10-5-1716 in Dordrecht.
   Get. bij het huwelijk: Hadewij Willemze de Haen .

   Kinderen o.a. Neeltje, Cornelis en Margareta.
   Het geref. doopboek van Rijnsaterwoude begint in 1704. Het R.K. doopboek pas in 1734.

   Johannes de Soete was schoolmeester.
   Zijn vader, Abraham de Soete, gaf schriftelijke toestemming voor Johannes’ huwelijk.

   Dordrecht, Sondagh den 10 Meij 1716:
   Joannis de Zoete, jongman van Reijnzaterwoude, woont op Slijdregt, volgens schriftelijk consent van Abraham de Zoete, zijn vader, met
   Willemina Baars, jonge dogter van Dordregt, woont aen het Groothooft, geassisteert met Henderina de Haen en volgens mondeling consent van Cornelis Baars haer vader.
   Geboden gaen tot Slijdregt.
   Den 31 Meij 1716 alhier getrout door do. Bijsterveld.

  5 kinderen


 4. Johannes (Jan Cornelisz) Baars , * 1699 , ~Dordrecht 20-12-1699 , [] Dordrecht 26-8-1752.
  Jan Cornelisz trad op als getuige bij de doop van Margareta de Zoete .
   Doop van de zoon van Cornelis Jansz. en Haduwe Willems.

   Jan Baars Cornelisz en Frans van der Straten waren in 1742 executeur-testamentair voor Cornelis Baars Jansz en Hadewij de Haan, beiden overleden.

   Donderdagh Den 23 November 1724:
   Johannes Baars, jongman van Dordregt, woont bij het Groothooft, geast. met Cornelis Jansse Baers, zijn vader, met
   Eliszabeth Gravendijk, jonge dogter van Dordregt, woont bij het Nieuwpoortie, geassisteert met Govert Gravendijk, haer vader.
   Den 10 Decmeber 1724 alhier getrout door do. Vrolikhert.

   Stijntje Visser, wed. van Gijsbert van den Heuvel, kocht op 12-4-1742 een huis, erf en kelder in de Palingstraat in Dordrecht voor f1205 van executeur-testamentair Jan Cornelisz. Baars.
   Beroep: Marktschipper van 1735 tot 1735

  x Dordrecht 10-12-1724   Eliszabeth (Lijsbeth Goverts) Gravendijk , * 1706 , ~Dordrecht 1-10-1706 , [] Dordrecht 4-7-1788.
      Dochter van Govert Thomasz Gravendijk en Catharina Hermans (Caetje Hermans) van der Cloet .
   Otr. op 23-11-1724 in Dordrecht.
   Get. bij het huwelijk: Govert Thomasz Gravendijk en Cornelis Jansze Baars .

   Kinderen o.a. Hadewij, Govert, Cornelis, Willem en Kaatje.

   Zij was een dochter van Govert Thomasz. Gravendijk en Caetje Hermans van der Cloet (1668-1753), die op 3-101688 waren getrouwd en o.a. ook een dochter Caatje hadden.
   Zie: Gens Nostra 1992 en 1009.

   Is ter Wees-Camere geëxhibeert ’t Testament van Elisabeth Gravendijk, wede. Jan Baars, gepasseert [..] in dato den 17 april 1776 waar by is gebleken dat deze Camere behoorlyk is gesecludeert, en dat tot Erfgenaam zijn angestelt meerderjarigen.

  8 kinderen


 5. Ida Baars , *Dordrecht 1708 , ~Dordrecht 27-8-1708 , † Dordrecht 3-1-1786 .

  x Dordrecht 3-3-1726   Frans van der Straten , *Dordrecht 1705 , ~Dordrecht 18-12-1705 , [] Dordrecht 8-8-1760.

  11 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.