Jan Denisse die Haen .
Zoon van Denijs die Haen en Hendricksken .


×
    Anna Jans (Anneken Jans) Rijsberghen .
Kinderen:
 1. Alit Jan Deniss de Haan .

   Op 21-5-1627 in Capelle compareerden:
   - Henrick Henrickss Back, als voocht voor de weeskijnderen (sijne halve susters ende broeders) van Henrick Henrickss Back geprocreertbij Janneken dr. wijlen Jan Deniss de Haen,
   - Lenaert Sebastiaenss namens zijn aengenomen weeskijnderen geprocreert bij Alit Jan Deniss de Haen ende
   - Adriaen Adriaenss den Jongen als sijn volcomen bij Denis Janss de Haen uut crachte van sijne procuratie die hij is hebbende van Aert Janss de Bruijn x Anneken Jan Deniss de Haen dr, procuratie op 28-12-1626 [..].
   Zij hebben getransporteert tbv Denis Janss de Haen hun deel van de erffenis van Jan Denis de Haen en sijne huijsvrouw. Betaald wordt via een wilkeur
   Toegevoegd: Opten 25e maij 1633 compareerden Aert Gosens, 52 jaar, Lenaert Sebastiaens, 44 jaar, Sebastiaen Peter Corsten, 39 jaar. Zij verklaren op verzoek van Denis Janss de Haen dat Henrick Henrickss Baxck, getrout hebbende Janneken Jan Denisdr., anno 1625 voor Jan Denis de Haen ende Anna Jans, sijnen huijsvrouw, gestorven is.

  ×   Lenaert Sebastiaenss .


 2. Anneken Jan Deniss de Haan .

   Op 21-5-1627 in Capelle compareerden:
   - Henrick Henrickss Back, als voocht voor de weeskijnderen (sijne halve susters ende broeders) van Henrick Henrickss Back geprocreertbij Janneken dr. wijlen Jan Deniss de Haen,
   - Lenaert Sebastiaenss namens zijn aengenomen weeskijnderen geprocreert bij Alit Jan Deniss de Haen ende
   - Adriaen Adriaenss den Jongen als sijn volcomen bij Denis Janss de Haen uut crachte van sijne procuratie die hij is hebbende van Aert Janss de Bruijn x Anneken Jan Deniss de Haen dr, procuratie op 28-12-1626 [..].
   Zij hebben getransporteert tbv Denis Janss de Haen hun deel van de erffenis van Jan Denis de Haen en sijne huijsvrouw. Betaald wordt via een wilkeur
   Toegevoegd: Opten 25e maij 1633 compareerden Aert Gosens, 52 jaar, Lenaert Sebastiaens, 44 jaar, Sebastiaen Peter Corsten, 39 jaar. Zij verklaren op verzoek van Denis Janss de Haen dat Henrick Henrickss Baxck, getrout hebbende Janneken Jan Denisdr., anno 1625 voor Jan Denis de Haen ende Anna Jans, sijnen huijsvrouw, gestorven is.

  ×   Aert Janss de Bruijn .


 3. ? Dionijsius (Deenis Janse) de Haan , * ±1585 , † 9-1652 , [] ’s-Grevelduin-Capelle 25-9-1652.

  × ’s-Grevelduin-Capelle 23-7-1617   Claesken Michiels (Claertgen Gielen) , *Waspik ±1597 , † 1669, [] ’s-Grevelduin-Capelle 24-5-1669.

  7 kinderen


 4. Janneken Jan Deniss de Haan , * ±1590 .

  × ’s-Grevelduin-Capelle 23-10-1611   Hendrick Hendrickxse Back .
      Zoon van Hendrick Ariaenss (Handrick Ariaenss) Back en Margrita (Margriet Adriaens) de Rooij .
   Hendrick Hendrickxse Back, wedr. Jenneke Daemse, won. Cleen Dongen, en Janneken Jansdochter, won. op de Nieuwe Vaart onder Capelle.

   Henrick Adriaenss Back ende Margriet Adriaens die Roijsdr, zijn wettige huijsvrouwe maken hun testament.
   Present: Adriaen Henrickss Back ende Henrick Henrickss Back mede namens Korst Henrickss Back, soenen, Lijksen Henricksdr ende Adriaentken Henricksdr, dochters, den iersten dach van april anno xvc negen ende tsestich.

   Scheijdinge onderlinghe aengebrocht tusschen de weu ende de kijnder van Handrick Adriaenss Back op 20-2-1586 in Capelle.
   Margriet de Rooij, weduwe Handrick Ariaenss Back, teghens haere kijnderen naemtelijck Ariaen, Handrick, Korst Handrickss Back ende Geerit Jacopss x Lis Handrickxs Back.

   Op 20-2-1599 in Capelle compareerden Hanrick Hanrickss Back, Cornelis Back, Peter Hanrickss Back ende Wouter Hanrickss Back, gebroeders, Cornelis Thijss x Bastiana Hanricksdr, Adriaentken Hanricksdr, Huijbertkent Hanricksdr, erfgenamen van Hanrick Back, ende gaven over met eender vrijer ghifte soo recht is Michiel Jan Claess.

   In Capelle op 5-11-1602 compareerden Hanrick Hanrickss Back, Cornelis Back, Peter Hanrickss
   Back ende Wouter Hanrickss Back, gebroeders, Cornelis Thijss x Bastiana Hanricksdr, Adriaentken Hanricksdr, Huijbertkent Hanricksdr, erfgenamen van Hanrick Back, ende gaven over met eender vrijer ghifte soo recht is Michiel Jan Claess.

   Op huijden desen xxixe junij anno xvjc ende negen compareerden Hanrick Hanrickss Back ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Adriaen van Clootwijck Adriaenss land gecomen vanden
   Ouden Hanrick Adriaenss Back x Margriet Back. Betaald wordt via een wilkeur.

   Op 11-12-1619 in Capelle compareerden Cornelis Jan Claess mede namens Peter Henrickss Back, Adriaen Heijligers, Gelden Willemss, Wouter Henrickss Back, Cornelis Henrickss Back mede namens Henrick Henrcikss Back ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Joris Adriaenss de Roij.

   Op 21-5-1627 in Capelle compareerden:
   - Henrick Henrickss Back, als voocht voor de weeskijnderen (sijne halve susters ende broeders) van Henrick Henrickss Back geprocreertbij Janneken dr. wijlen Jan Deniss de Haen,
   - Lenaert Sebastiaenss namens zijn aengenomen weeskijnderen geprocreert bij Alit Jan Deniss de Haen ende
   - Adriaen Adriaenss den Jongen als sijn volcomen bij Denis Janss de Haen uut crachte van sijne procuratie die hij is hebbende van Aert Janss de Bruijn x Anneken Jan Deniss de Haen dr, procuratie op 28-12-1626 [..].
   Zij hebben getransporteert tbv Denis Janss de Haen hun deel van de erffenis van Jan Denis de Haen en sijne huijsvrouw. Betaald wordt via een wilkeur
   Toegevoegd: Opten 25e maij 1633 compareerden Aert Gosens, 52 jaar, Lenaert Sebastiaens, 44 jaar, Sebastiaen Peter Corsten, 39 jaar. Zij verklaren op verzoek van Denis Janss de Haen dat Henrick Henrickss Baxck, getrout hebbende Janneken Jan Denisdr., anno 1625 voor Jan Denis de Haen ende Anna Jans, sijnen huijsvrouw, gestorven is.

   Rekeninghe, bewijs ende relique die bij desen is doende Henrick Henricxss Back als vocht ende
   Denis Janssen als toesiender vande onbejaerde weeskijnderen van Henrick Henricxxss Back zaliger van alle bewijnde ende administratie de gene de vocht voorschreven sedert t passeren zijne laetste rekeninge gedaen den 4e meij 1628 gehadt heeft tot den dach ende datum deser rekeninge wesende den 28e meij 1634 in Groot-Waspik.

  1 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.