Alexander (Sander Fransen) Haesterlee , *Dordrecht 1627 , ~Dordrecht 1-3-1627 , [] Dordrecht ±25-11-1690.
Zoon van Frans Vincenten (?) en Pieternel Sanders (?) .


× Dordrecht 21-5-1652 (otr Dordrecht 7-4-1652)
    Maeijcke Claes , *Dordrecht ±1630 .

RECHTSBOVEN: Bij zijn trouwinschrijving op 21-4-1652 in Dordrecht wordt de achternaam van Sander Fransen vermeld.

Kinderen:
 1. Neesje Haesterlee , * 1648 , ~Dordrecht 18-3-1648 .


 2. Frans Sandersz Haesterlee , *Dordrecht ±1652 , ~Dordrecht 13-1-1653 , [] Dordrecht 11-1-1711.

  × Dordrecht 4-1676   Jannetje Thijsse (Jannetje Tijs) Melsen , *Dordrecht ±1655 , † >11-1711.

  10 kinderen


 3. Lintge Haesterlee , * ±1656 , ~Dordrecht 31-1-1657 .


 4. Neeltje Sanderse Haesterlee , * 1659 , ~Dordrecht 4-8-1659 , † >1719 .
  Neeltje Sanderse trad op als getuige bij de ondertrouw van Abraham (Abram Abramsen) van Drongelen .

   Dordrecht, den 26 febr. 1690:
   Abraham van Drongelen, weduwnaar van Dirrickje Ariaens, won. buijten de Sluijspoort, en
   Neeltje Haesterle, j.d. won. in de Oude Breestraat, beijde van Dordrecht. Getrouwt in De Lindt den 12 Martii 1690.

   Te Dordrecht op 17 Decemb. 1703 compareerde "Abraham van Drongelen, schiptimmerman, onder deser Steede, ende Neeltje Sanders Harsterlee, egte man ende vrouw, ende verclaerde" dat de langstlevende zou erven en tot "voogt ofte voogdesse" over de minderjarige kinderen worden aangesteld met uitsluiting van de weeskamer.

   Neeltje Sanderse Haesterle, wede. Abraham van Drongelen, compareerde op 14 juni 1713 voor de weeskamer van Dordrecht.

   Neeltie Sanders Haasterlé was op 10-4-1718 in Dordrecht getuige:
   - Jan Burgemeester, wedr. van Dordregt, woont inde Wingertstraat, met
   - Jannetje Korbel, jonge dogter van Dordregt, woont inde Wingertstraat, geassisteert met Neeltie Sanderse Haesterlé, wede. Abram van Drongelen, haer suster. Den 1 Meij 1718 alhier [in Dordrecht] getrout.

   Dordrecht, Sondagh den 31 December 1719:
   Sander van Drongelen, j.m. van Dordt, woont buijten de Spuijpoort, geassisteert met Jan van Drongelen, zijn broeder. En bij mondelingh consent van Neeltie Sanderse Haesterlé, wede. Abram van Drongelen, zijn moeder, met
   Willempje Ruijters, jonge dogter van Dordregt, woont buijten de Sluijspoort, geassisteert met Willem Ruijters, haer vader.
   Den 14 Januarij 1720 alhier getrout door do. Vechovius.

   Dordrecht, den 7 April 1720:
   Abraham van Drongelen, jongman van Dordregt, woont buijten de Spuijpoort, geassisteert met Neeltie Sanderse Haesterlé, wede. Arbaham van Drongelen, zijn moder, met
   Sara van Emmerseel, jonge dogter van Dordregt, woont in den Augustijne Kamp, geassisteert met Cornelia Blommendael, wede. Corstiaen van Emmerseel, haer moeder.
   Den 21 April 1720 alhier getrout door do. Vechovius.
   Aang. begr. van de vrouw van Abram van Drongelen op 29-9-1722 in Dordrecht; dat kan heel goed haar schoondochter zijn geweest.

  ×   Abraham (Abram) van Drongelen , * ±1650 , † <5-1718.
   Otr. op 26-2-1690 in Dordrecht.
   Kinderen o.a. Abraham en Sander.

   Abraham (Abram Jansen) van Drongelen

  6 kinderen


 5. Pieternel Sanders Haesterlee , *Dordrecht 1661 , ~Dordrecht 12-12-1661 .
  Pieternel Sanders trad op als getuige bij de doop van Isaack Willemse .

   Rotterdam, otr. 7-2-694: Jacob Huijgen Marinesz., j.m. geb. Rotterdam, & Pieternelia Sanders Haasterlee, j.d. geb. ’Dorth’.

  × Dordrecht 2-1694   Jacob Marinesz Huijgen (Jacob Marijnisse) .
   Otr. op 7-2-1694 in Rotterdam.

   Dordrecht, 7-2-1694:
   Jacob Marines Huijgen, j.m., met Petronella Sanderse Haesterlee bij attestatie van Rotterdam getr. febr. 1694.

   In de zomer van 1699 woonden zij i.d. Niewehaven in R’dam.

  3 kinderen


 6. Claes Sandersz Haesterlee , * 1661 , ~Dordrecht 12-12-1661 , † <1666 .


 7. Maijke Sanders Haesterlee , * 1663 , ~Dordrecht 23-2-1663 , [] Rotterdam ±15-10-1732.

   In okt. 1697 woonden zij in Rotterdam op ’t Steijger.

   --
   N.B. Het was Maijke Sanders van der Hoef die in Dordrecht kinderen liet dopen samen met Simon van Driel.
   Maaijke Haesterlee werd vanuit het Armhuis begraven op 15-10-1732 in Rotterdam.

  × ?   Willem .
   Zij lieten een zoon Isaack dopen.

   Willem Isaackse of Willem Jansen of Steven Jansen ???

  1 kinderen


 8. Claes Sandersz Haesterlee , * 1665 , ~Dordrecht 11-11-1665 .


 9. Vincent Haesterlee , * 1667 , ~Dordrecht 9-11-1667 .


 10. Anna Sanderse Haesterlee , * 1669 , ~Dordrecht 18-12-1669 .


 11. Margrietje (Grietie Sanderts) Haesterlee , * ±1672 , ~Dordrecht 27-1-1673 .

   --
   Een Margrietje Jans van Haesterlee, j.d. van Dordrecht, ging in ondertrouw op 4-8-1675 in Dordrecht met weduwnaar Crijn Jansen, won. bij de Vriesepoort, en trouwde ald. op 18 Aug. 1675.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.